Store forskelle: Så længe er ambulancen om at nå frem til dig

Der er store forskelle på, hvor længe borgerne må vente på en ambulance. Find dit eget område her.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Ventetiden på en ambulance kan føles lang, når man har brug hjælp. Den er dog ikke lige lang alle steder. Ser man ud over regionen er der nemlig store forskelle på, hvor lang tid der går, fra 1-1-2 er blevet ringet op, til ambulancen er fremme. I gennemsnit går der 8 minutter og 15 sekunder til en ambulance er fremme i Region Sjælland.

Ser man bort fra de mindre småøer, så er Sjællands Odde og Errindlev på Lolland i hver sin ende af sendeområdet med henholdsvis 16 minutter og 25 sekunder og 15 og et halvt minut de byer, hvor borgerne i gennemsnit venter ubetinget længst på, at ambulancen kommer frem.

Hurtigst går det i Holbæk med 5 minutter og 40 sekunder i gennemsnit.

Det fremgår af et udtræk fra Region Sjællands årsrapport for Præhospitalt Center. Få det fulde overblik her:

Lang vej til Rødvig

Rødvig på Stevns rangerer også tungt i denne opgørelse. Trods bare fire kilometer til den nærmeste ambulancestation i Store Heddinge venter borgerne her i gennemsnit mere end 12 minutter på, at ambulancen er fremme.

Med kun en ambulance til hele kommunen sker det, at en ambulance må tilkaldes mere end 30 kilometer væk, når en borger ringer 1-1-2.

Faktum er dog, at hjælpen i mange tilfælde ofte er hurtigere fremme. Tallene omfatter nemlig ikke alle de former for hjælp, som bliver aktiveret, når en borger er i nød, forklarer Benny Jørgensen, der er præhospital direktør i Region Sjælland.

quote Nødbehandlerbiler er præcist skabt og stillet i de områder, der gennemsnitlig har lang responstid

Benny Jørgensen, præhospital direktør, Region Sjælland

- Vi har en del akutbiler og nødbehandlerbiler i regionen, som vi også afsender samtidig med, at ambulancen kører afsted, siger han.

Og netop disse akutbiler og nødbehandlerbiler er i mange af de områder, hvor ambulancen har lang kørevej, langt hurtigere fremme, hvilket ikke fremgår af de opgørelser, der bruges til at belyse, om beredskabet overholder Region Sjællands målsætninger.

Hurtigere nødbehandlerbil

Således har nødbehandlerbilen fra Rødby på Lolland været med til at barbere 6 minutter og 14 sekunder af ventetiden i Errindlev, og i Rødvig nåede nødbehandlerbilen i det forgangne år frem gennemsnitligt 3 minutter og 10 sekunder før ambulancen.

- Nødbehandlerbiler er præcist skabt og stillet i de områder, der gennemsnitlig har lang responstid, siger Benny Jørgensen.

Læs også
Antallet af frivillige hænder ved hjertestop steg markant i 2020
Læs også
Antallet af frivillige hænder ved hjertestop steg markant i 2020

Nødbehandlerbilerne er ikke bemandet med de samme kompetencer eller det samme udstyr som ambulancerne, men i de afgørende, første minutter, er en nødstedt borger godt hjulpet af de førstehjælpere – typisk brandmænd fra det lokale brandvæsen – som bemander disse enheder.

- Vi anser dem for at være en vigtig ressource i de første, meget vigtige minutter. Vi kalder det for den gyldne time – men så lang tid går der ikke, til ambulancen er fremme, påpeger direktøren for regionens præhospital.

VIDEO: Casper Hansen fra Stenlille er hjerteløber og en af de mange frivillige, der hver eneste dag rykker ud til for eksempel hjertestop i regionen. 

Region: Der kan ikke holde ambulancer i hver eneste by

At nogle områder har længere til en ambulance end andre er i sidste ende et spørgsmål om penge.

- Det er i erkendelsen af, at der ikke kan holde en ambulance i Rødvig for 92 udrykninger om året – og der kan ikke holde ambulancer i hver eneste by i den her region, siger Benny Jørgensen og tilføjer:

- Regionsrådet har besluttet et serviceniveau i de seks delområder i Region Sjælland – og det afrapporterer vi på – og giver det gennemsnit, du kan se, på 8 minutter og 15 sekunder i de seks delområder.

Læs også
Ambulancen kommer hurtigere frem - ventetid er den korteste i fem år
Læs også
Ambulancen kommer hurtigere frem - ventetid er den korteste i fem år

Tager man nødbehandlere og akutlægebilerne med ind i denne opgørelse, er hjælpen derimod fremme på under 8 minutter. Her indgår dog ikke hjerteløbere, der i det forgangne år er blevet langt flere af i Region Sjælland.


Nyhedsoverblik