Ambulancen kommer hurtigere frem - ventetid er den korteste i fem år

Den gennemsnitlige tid, der går fra et 1-1-2-opkald til ambulancen er fremme, faldt sidste år til under otte minutter.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Tiden fra alarmcentralen modtager et 1-1-2-opkald til ambulancen er fremme svandt sidste år ind endnu en gang. Ser man over en femårig horisont er den såkaldte responstid nu nede på 7 minutter og 59 sekunder i gennemsnit, en forbedring på et halvt minut siden 2015.

- Generelt er Falck blevet væsentligt bedre til at opfylde kontrakten med Region Sjælland. Kontrakten er fra februar 2016, hvor der skete en række ændringer, og det skulle lige køres ind. Siden var der nogle udfald, som gjorde, vi bad Falck om at skærpe målopfyldelsen, og det er stille og roligt blevet opfyldt, siger Benny Jørgensen, direktør for Præhospitalt Center, Region Sjælland, som kalder udrykningstiderne i 2019 for en pæn forbedring.

Akut Ambulance Falck
Læs også
Falck ruster ambulancer til terror og bandekrig
Akut Ambulance Falck
Læs også
Falck ruster ambulancer til terror og bandekrig

På samme måde er også akutkørsel uden udrykning – såkaldt kørsel B – forbedret med et minut og 34 sekunder og er nu i gennemsnit 14 minutter og 23 sekunder. 

- I 2019 ligger stort set på det servicemål, som Region Sjælland har fastsat. Otte minutter er det tal, vi skal ligge på for ambulancer med udrykning.

quote Otte minutter er det tal, vi skal ligge på for ambulancer med udrykning.

Benny Jørgensen, direktør for Præhospitalt Center, Region Sjælland

Imens 30 procent af ambulancerne er fremme indenfor fem minutter, er 70 procent fremme indenfor 10 minutter. Tre af ti borgere, som har brug for en ambulance, skal således stadig vente mere end ti minutter på en ambulance.

Fald i udrykninger

I alt blev regionens ambulancer kaldt ud til syge og tilskadekomne borgere 75.707 gange – et fald på 5,4 procent fra året før, 2018.

- Hvis sommeren er meget varm og hård, vil der typisk ske flere udrykninger. Flere bliver påvirket af varmen – især ældre og medicinske patienter, som ikke får drukket nok – giver flere udrykninger. Det oplevede vi i 2018, så faldet til 2019, kan sagtens ligge der, forklarer Benny Jørgensen og tilføjer:

- Det er ikke ualmindeligt med udsving på 5.000 udrykninger over årene.

Fordelt på by-niveau er der særligt i Nykøbing Falster sket store fald i antallet af udrykninger. Fra 2015 til 2019 er der sket et fald på 29 procent. I samtlige andre byer er der sket en stigning i antallet af udrykninger over de seneste fem år – størst i Næstved med 27 procent.

- Vi har ikke nogen entydig forklaring på færre udrykninger i Nykøbing Falster. Vi har selv undret os, og vi opfordrer generelt folk til at ringe 1-1-2 en gang for meget end en gang for lidt, siger direktøren for Præhospitalt Center.

Tilfredshed blandt borgerne

Tallene for udrykning fremgår af Præhospitalt Center - Region Sjællands årsrapport for 2019. Heraf fremgår det også, at borgerne generelt er tilfredse med den service, de mødes med. Samlet set indløb der i det forgangne år 595 klager, svarende til under en klage per 1.000 kørsler.

Serviceklager fylder mest.

- Vi kører 400.000 siddende patienter om året – og klagerne handler meget om netop denne transportform, det kunne være patienter, som ikke er afhentet til tiden. Ud af det samlede antal er der tale om promiller, men alle klager behandles og undersøges for, om der er potentiale for forbedring, siger Benny Jørgensen.

Sundhedsfagligt er antallet af klager 44 ud af 75.707 kørsler, svarende til en promille på 0,58.

De gode takter i ambulanceberedskabet bemærkes af regionsrådsformand Heino Knudsen (S), som på det sociale medie Twitter skriver:

- Er stolt af vores akutberedskab, som år efter år får ambulancerne hurtigere frem i @regionsjaelland (Region Sjælland red.). Dét er tryghed.


Nyhedsoverblik