Antallet af frivillige hænder ved hjertestop steg markant i 2020

Region Sjælland har på et enkelt år fået næsten fem gange så mange frivillige hjerteløbere.

462 gange i det forgangne år blev en såkaldt hjerteløber alarmeret og sendt afsted, når en borger ringede 1-1-2. Det er en stigning på over 44 procent fra 320 året før, fremgår det af Region Sjællands årsrapport for Præhospitalt Center.

Udviklingen er et direkte resultat af, at Region Sjælland har fået et langt større korps af frivillige, som har sagt ja til at løbe af sted, hvis de skulle ske at være i nærheden, når alarmcentralen modtager et opkald om muligt hjertestop.

quote Jeg synes, det er helt fantastisk, vi har så stor en frivillighed

Benny Jørgensen, præhospital direktør, Region Sjælland

At der er frivillige, der springer til, er afgørende for at redde flere liv ved hjertestop – men langt fra nogen selvfølge, siger Benny Jørgensen, der er præhospital direktør i Region Sjælland:

- Jeg synes, det er helt fantastisk, vi har så stor en frivillighed. Det skal man altid huske at kvittere for. Det er ikke bare en selvfølge, at folk stiller sig til rådighed uden at få noget for det. Jeg er ydmyg over så meget frivillighed, vi har i Region Sjælland.

Udviklingen skyldes, at Region Sjælland i foråret 2020 overgik fra en hjerteløberordning til en anden.

Benny Jørgensen, præhospital direktør, Region Sjælland glæder sig over, at næsten 12.000 frivillige har meldt sig som hjerteløbere. Det mål troede han ville tage to år at opnå - nu forventer man at nå det på den halve tid.
Benny Jørgensen, præhospital direktør, Region Sjælland glæder sig over, at næsten 12.000 frivillige har meldt sig som hjerteløbere. Det mål troede han ville tage to år at opnå - nu forventer man at nå det på den halve tid. Foto: Dorthe Olsgaard - TV2 ØST

- Dengang var der 2.500 hjerteløbere – men da vi kom ind under Trygfondens hjerteløberordning, steg vi til 6-7.000, og lige nu har vi i nærheden af 12.000, forklarer Benny Jørgensen og tilføjer:

- Så når der er flere af dem – så vil antallet af udkald stige. Det vil du også se til næste år, fordi der er mange flere af dem, tilføjer han.

Når en hjerteløber bliver hidkaldt, sendes der simultant en ambulance afsted.

Samlet set oplevede også ambulanceredderne i Region Sjælland at blive kaldt ud flere gange i det forgangne år sammenlignet med 2019.

Ifølge Benny Jørgensen er der ingen entydig forklaring på væksten i antallet af udrykninger, andet end at det følger en generel udvikling med flere udrykninger per år, siden den første årsrapport for Præhospitalt Center blev lavet i 2009.

I 2020 var der således tale om en stigning på 2,1 procent fra 38.730 til 39.538 af de såkaldte "kørsel A"-ambulancekørsler – det vil sige med blå blink.

- Vi så en nedgang i antallet af ambulancekørsler, da Danmark lukkede ned. Hele den periode, hvor Danmark gik i stå, oplevede vi færre kørsler. Hvor vi typisk ligger på 120-140 udrykninger om dagen, faldt det til under 100. I det lys, er den stigning, vi har set for hele året lavere – end den ellers ville have været.

Akutlægehelikopteren kaldes også ud til alvorlige trafikulykker. Sidste år blev den sendt afsted af Region Sjælland i næsten 1000 tilfælde.
Akutlægehelikopteren kaldes også ud til alvorlige trafikulykker. Sidste år blev den sendt afsted af Region Sjælland i næsten 1000 tilfælde. Foto: Henrik Larsen

Et andet område, hvor der har været flere udrykninger i 2020 end i 2019, er akutlægehelikopteren, som har base i Ringsted.

Region Sjælland er ifølge Benny Jørgensen den region i landet, der bruger helikopteren mindst – hvorfor der i 2020 blev sat øget fokus på at gøre brug af denne ressource i beredskabet.

- Det er en vigtig ressource i de tilfælde, hvor vi skal have folk på højt specialiserede sygehuse. Der er blandt andet kommet mere fokus på blodpropper i hjertet.

Således er antallet af udrykninger med akutlægehelikopteren steget fra 765 i 2019 til 975 i det forgangne år. Af disse blev godt 250 patienter fløjet til behandling på Rigshospitalet eller Odense Universitetshospital – imens knap 120 patienter blev fløjet til behandling på et af Region Sjællands egne sygehuse.

I andre tilfælde er patienten kørt afsted med ambulance.

- Det vidner om en mere fokuseret indsats på de områder, hvor akutlægehelikopteren gør en forskel – især hvor afstanden til sygehusene er stor, påpeger Benny Jørgensen.

Længere udrykningstid

Et af de områder, hvor corona-krisen, der ramte landet i marts 2020, har sat sit præg, er på ambulancernes udrykningstider.

I 2019 kunne Region Sjælland præsentere den korteste udrykningstid for ambulancerne i fem år – men sidste år har borgerne i gennemsnit måttet vente 16 sekunder længere, hvilket svarer til 8 minutter og 15 sekunder i gennemsnit.

Således er der også sket en fordobling i antallet af alarmopkald, hvor ambulancen har været mere end 20 minutter om at komme frem. Dette er sket i knap 800 tilfælde ud af samlet 39.538 udrykninger.

Region Sjælland viser her, hvordan beredskabet er klar til, hvis der opstår mistanke om at nogen er smittet med coronavirus. Det er disse arbejdsgange, som har lagt et større beslag på ambulancerne og været med til at forlænge udrykningstiden med 16 sekunder i gennemsnit.
Region Sjælland viser her, hvordan beredskabet er klar til, hvis der opstår mistanke om at nogen er smittet med coronavirus. Det er disse arbejdsgange, som har lagt et større beslag på ambulancerne og været med til at forlænge udrykningstiden med 16 sekunder i gennemsnit. Foto: Tina Holst Mortensen - TV2 ØST

- Jeg er overordentligt tilfreds, hvis du spørger mig – og hvordan han jeg så være tilfreds med en stigning i responstiden, siger Benny Jørgensen og fortsætter:

- Hele corona har påvirket akutberedskabet i en grad, man overhovedet ikke kan forestille sig. Redderne skal tage meget store forholdsregler, inden de kommer ind til en patient – og iføre sig fuld påklædning og åndedrætsudstyr. Der er en kæmpe rengøring af ambulancen efter hver eneste corona-mistænkte patient, og det betyder, at det har taget længere tid at afvikle en tur.

Derudover har leverandøren, Falck, også haft sygdom blandt sine medarbejdere.

- Samlet set havde jeg frygtet et noget værre resultat.

Direktøren for Region Sjællands præhospital understreger, at udrykningstiderne i 2020 ligger inden for rammerne af de servicemål, som regionsrådet har besluttet for området.

I 2019 mødte TV2 ØST Leif Werge, der blev reddet af en frivillig førstehjælper.