Nu rykker sygehusets læger helt ud til borgerne

Siden årsskiftet har medicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge sendt speciallæger ud til de midlertidige døgnpladser i flere kommuner.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Der er stuegang hos patienterne på Faxe Kommunes midlertidige døgnpladser i Haslev hver mandag. Her bruger overlæge Sara Dyrman Elsøe dagen på at gennemgå relevante patienter sammen med personalet.

- Vi kommer ud med ressourcer til rent faktisk at bruge den time, der skal til, for at komme rundt om hele patienten og få ryddet op i det hele, og få fjernet den medicin de ikke skal have, fortæller Sara Dyrman Elsøe, der er overlæge på medicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Louis Pedersen bor i et rækkehus i Faxe. Han glæder sig til at komme hjem, men er glad for den pleje og genoptræning han får på  Rehabiliteringscenteret Grøndal, fortæller han.
Louis Pedersen bor i et rækkehus i Faxe. Han glæder sig til at komme hjem, men er glad for den pleje og genoptræning han får på Rehabiliteringscenteret Grøndal, fortæller han. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Patienter på Rehabiliteringscenteret Grøndal, er indlagt, fordi de endnu ikke kan klare sig selv efter en indlæggelse på sygehuset. Men de har stadig brug for pleje.

Louis Pedersen, der bor i Faxe, er en af dem. Han kæmper med at kunne bruge sin venstre hånd og arm.

- Jeg fik for et par år siden en blodprop i hjernen, og nu er der mistanke om meningitis eller hjernehindebetændelse. Jeg mangler stadig svar på nogle prøver, fortæller han.

Læs også
Alt for mange udebliver - nu rykker sygehus ud til patienterne
Læs også
Alt for mange udebliver - nu rykker sygehus ud til patienterne

Normalt er der ikke en sygehuslæge tilknyttet de midlertidige sengepladser. De opgaver, som overlæge Sara Dyrman Elsøe varetager, når hun er på det ugentlige besøg om mandagen, håndteres resten af tiden af borgernes praktiserende læger.

- Problemet er, at lægerne kan sidde langt væk. Jeg har lige været inde hos en patient, hvis læge bor 23 kilometer væk i Faxe Ladeplads. Så egen læge kommer jo ikke sådan lige smuttende forbi og har ikke mulighed for at sætte så mange timer af til et hurtigt visit. Derfor er det noget med at klare det mest akutte over telefon, fortæller Sara Dyrman Elsøe.

Fem læger - seks kommuner 

Projektet, hvor i alt fem læger hver uge besøger de kommunale sengepladser i seks kommuner, hedder GeriKom-projektet.

Det er et samarbejde mellem Sjællands Universitetshospital og de kommuner, der er med i sygehusets såkaldte klyngesamarbejde. Udover Faxe drejer det sig om Stevns, Køge, Roskilde, Greve og Solrød.

Læs også
Selvom hun var udskrevet, havde sygehuset ansvaret for Elin i tre døgn
Læs også
Selvom hun var udskrevet, havde sygehuset ansvaret for Elin i tre døgn

Formålet med projektet er at sikre en smidig "sektorovergang" - altså at overgangen fra regionens sygehus til de enkelte bliver bedre.

Når en patient bevæger sig fra den ene sektor til den anden, kan overgangen give udfordringer. Blandt andet har personalet i henholdsvis region og kommune ikke de samme journaloplysninger. 

- Projektet gør, at vi har behandlingen tæt på, fortæller Michelle Ranfort, der er sygeplejerske på Rehabiliteringscenteret Grøndal.
- Projektet gør, at vi har behandlingen tæt på, fortæller Michelle Ranfort, der er sygeplejerske på Rehabiliteringscenteret Grøndal. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Et gennemgående problem i samarbejdet er for eksempel, at sygehusene og kommunerne på grund af lovgivningen ikke har adgang til de samme oplysninger.

- Vi kan på sygehusene være kommet hele vejen rundt om patienten i den uge, de var indlagt. Men systemerne taler ikke sammen

- Vi har sygehusjournalen, og kommunen har deres egen omsorgsjournal. Så der skal være helt faste aftaler om, hvad vi sender, for der er ingen forpligtelse til at overlevere, hvad patienten fejler. Det er meget uhensigtsmæssigt med så skrøbelige patienter, siger Sara Dyrman Elsøe.

Lægens højre hånd

For personalet på Rehabiliteringscenteret Grøndal betyder besøgene af lægen, at der er en oplagt mulighed for at få øget deres faglighed. 

- Hun sætter nogle flere refleksioner i gang. Vi skal undersøge flere ting og være hendes højre hånd, og når hun kommer, ser hun flere ting, end vi måske har set. Så på den måde bliver vi hele tiden opmærksomme, så det er en læringsproces, fortæller Michelle Ranfort, der er sygeplejerske på Rehabiliteringscenteret Grøndal. 

De ansatte på de kommunale sengepladser skal forholde sig til mange forskellige praktiserende læger, der hver især griber tingene forskelligt an, fortæller Sidsel Vinge, der er selvstændig konsulent.
De ansatte på de kommunale sengepladser skal forholde sig til mange forskellige praktiserende læger, der hver især griber tingene forskelligt an, fortæller Sidsel Vinge, der er selvstændig konsulent. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Alle kommuner har de senere år oprettet sengepladser for at kunne tage imod, når sygehusene udskriver skrøbelige borgere. Ifølge Kommunernes Landsforening har de 98 kommuner i Danmark cirka 3800 kommunale sengepladser. 

Sættes de to tal i forhold til hinanden i 2023, så svarer de 3.800 kommunale sengepladser til 91 procent af hospitalernes sengepladser på de medicinske afdelinger, nemlig i alt 4154. Men forskellen er, at der på sygehusene er speciallæger på den enkelte afdeling, der går stuegang og har et fælles udgangspunkt. 

- Vi har efterhånden fået en meget stor kapacitet på det her område, og det er vokset hen over tid, fordi patienterne bliver udskrevet tidligere og tidligere, og der bliver flere og flere ældre, siger Sidsel Vinge. Hun er selvstændig konsulent, tidligere sundhedschef i Gladsakse Kommune og projektchef i VIVE og medlem af Sundhedsstrukturkommissionen.

Louis Pedersen fik for et par år siden en blodprop i hjernen, og nu er der mistanke om meningitis eller hjernehindebetændelse, fortæller han.
Louis Pedersen fik for et par år siden en blodprop i hjernen, og nu er der mistanke om meningitis eller hjernehindebetændelse, fortæller han. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Derfor er der ifølge Sidsel Vinge brug for en ensartet løsning for, hvordan man lægedækker på de kommunale sengepladser. 

- Jeg vil ikke kalde det minihospitaler, eller nærhospitaler, for det er reelt ikke et hospital. Men det er rigtigt, at der ligger syge patienter i nogle senge, som man har gjort opmærksom på det fra kommunal side, og de skal jo håndteres på en eller anden måde, og der skal opstilles nogle rammer for det, hvis patienterne skal ligge så decentralt, siger Sidsel Vinge og uddyber: 

- Patienterne på de her sengepladser skal klares af egen læge, så personalet skal ringe til 20-30 forskellige praktiserende læger. Nogle har måske praksis lige i nærheden og kommer ud og passer deres patienter, mens andre, der bor længere væk eller har et andet perspektiv på deres opgave. Det kan være svært at drive en sengeafdeling på den måde, siger Sidsel Vinge. 

Når en patient bevæger sig fra en sektor til den anden, kan overgangen give udfordringer. Bl.a. har personalet i henholdsvis region og kommune ikke de samme journaloplysninger. Her er det Louis Pedersen til genoptræning.
Når en patient bevæger sig fra en sektor til den anden, kan overgangen give udfordringer. Bl.a. har personalet i henholdsvis region og kommune ikke de samme journaloplysninger. Her er det Louis Pedersen til genoptræning. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

For de ansatte på Rehabiliteringscenteret Grøndal fungerer samarbejdet med Sjællands Universitetshospital i Køge godt - og i dag forstår de slet ikke at det har kunnet undvære en læge. 

- Det gør, at vi har behandlingen tæt på, hun kan trække i nogle tråde, som gør, at det kan ske hurtigere, og på den måde kan vi forebygge nogle ting, siger Michelle Ranfort.

Øst, vest, hjemme bedst

Det betyder i sidste ende også, at opholdet bliver godt for de enkelte patienter, mens de forbereder sig på at komme tilbage til deres hverdag.

- Selvfølgelig vil jeg gerne hjem. Øst, vest, hjemme bedst, ikk. Men når jeg skal være ude, så er det her et udmærket sted at være, siger Louis Pedersen. 


Nyhedsoverblik