Selvom hun var udskrevet, havde sygehuset ansvaret for Elin i tre døgn

Nu tager sygehusene i Region Sjælland ansvaret for patienterne i 72 timer, efter de er udskrevet. Det sikrer, at patienterne får bedre forløb.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Elin Vagnhild Christiansen har netop fået en stor operation for åreforkalkning i sit højre ben. 

Den fik hun på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, og efterfølgende blev hun indlagt på de kommunale midlertidige døgnpladser på Solgården i Gulborgsund Kommune. Her skal hun genoptrænes efter operationen. 

- Jeg skal til kræfter igen, så jeg igen kan klare mig selv derhjemme, men lige nu kan jeg ikke løfte en halv liter vand, fortæller hun. 

Der er i alt 26 pladser på Solgården, og patienterne er i gennemsnit indlagt i tre uger. 

Kommunerne har de seneste år oprettet flere midlertidige pladser for at klare det stigende antal af ældre, der udskrives, før de kan klare sig selv hjemme.
Kommunerne har de seneste år oprettet flere midlertidige pladser for at klare det stigende antal af ældre, der udskrives, før de kan klare sig selv hjemme. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Da Elin Vagnhild Christiansen blev udskrevet, havde sygehuset i Roskilde stadig behandlingsansvaret i 72 timer, og det brugte personalet på Solgården, da de skulle spørge til planen for sårpleje på hendes ben.

- Vi havde fået at vide, at der skulle komme en sårplan, og den var ikke med. Så jeg ringede til afdelingen, og det viste sig, at den sårplan skulle vi selv vurdere.

- Så det blev meget hurtigt opklaret, at der var en misforståelse, og vi kunne tage den derfra, fortæller Camilla Friis, der er centersygeplejerske på Solgården. 

Camilla Friis er centersygeplejerske på Solgården, der ligger ved Nysted i Guldborgsund Kommune.
Camilla Friis er centersygeplejerske på Solgården, der ligger ved Nysted i Guldborgsund Kommune. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

De 72 timers behandlingsansvar blev indført i Region Sjælland den 5. december sidste år. 

Det gælder for alle patienter over 18 år, der har været indlagt mere end 24 timer og som stadig kræver sygepleje fra kommunen efter udskrivelse enten i eget hjem, på plejecenter, midlertidig kommunal døgnplads eller kommunalt bosted.

Aftalen om 72 timers behandlingsansvar er en del af regeringens og regionernes aftale om en akutplan fra februar 2023. 

Hvad handler opkaldene om?

  • 5380 borgere er blevet udskrevet med 72 timers behandlingsansvar efter ordningen blev indført for tre måneder siden.

  • Der har været 592 opkald til de udskrivende afdelinger, det svarer til omkring syv opkald om dagen i hele regionen.*

  • 42 procent af opkaldene fra de sundhedsansatte i kommunerne og fra de praktiserende læger har i de første tre måneder handlet om medicin.

  • 71,4 procent af opkaldene kom fra hjemmeplejen.*

Kilde: Region Sjælland

* tallene baserer sig på et estimat, da de baserer sig på et begrænset antal registreringer.

Ét af målene med aftalen er at få antallet af genindlæggelser ned. 

I 2023 var der godt 13.000 genindlæggelser i Region Sjælland, det svarer til 13,8 procent af alle indlæggelser her i regionen. 

Det foreløbige indtryk på Solgården er da også, at det nye samarbejde med sygehusene vil kunne forebygge genindlæggelser. 

- Hver gang vi får opklaret, hvad der var tænkt eksempelvis i forhold til medicin, så forebygger det en genindlæggelse, så det er et skridt i den rigtige retning, siger Camilla Friis.

Tidligere skulle personalet kontakte patientens egen læge eller vagtlægen, hvis der opstod komplikationer, og så kunne det hele tage længere tid med korrespondance frem og tilbage.

- Det forlænger jo en proces en hel del. Nu kan vi komme i kontakt med kvalificeret personale i løbet af ingen tid, fortæller Gitte Larsen, der er social- og sundhedsassistentelev på Solgården.

Gitte Larsen er social- og sundhedsassistentelev på Solgården.
Gitte Larsen er social- og sundhedsassistentelev på Solgården. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Relevante opkald

Medicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital Nykøbing Falster er én af de sygehusafdelinger, der nu kan modtage opkald fra kommunerne på et døgnbemandet telefonnummer, hvor patienternes behandlingsplan kan drøftes. 

Men det har ikke væltet afdelingen. 

- Vi får da en del opkald, men de er relevante, og vi giver råd og vejledning i forhold til eksempelvis medicin, og der er en del, hvor vi kan fortælle, hvad de skal gøre, selv om det kan være svært at rådgive per telefon, fortæller Camilla Nøhr Jespersen, der er oversygeplejerske på afdelingen. 

- Vi får en del opkald, men det er relevante, fortæller Camilla Nøhr Jespersen, der er oversygeplejerske på Medicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital Nykøbing Falster.
- Vi får en del opkald, men det er relevante, fortæller Camilla Nøhr Jespersen, der er oversygeplejerske på Medicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital Nykøbing Falster. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Også de praktiserende læger i Region Sjælland er glade for, at sygehusafdelingerne nu tager ansvar for en del af de patienter, de udskriver i 72 timer.

- Indlæggelsestiden på sygehusene bliver kortere og kortere, patienten kommer hurtigere ud, og måske kommer de også nogle gange lidt for hurtigt ud. 

- Nu gør sygehuslægerne sig ekstra umage for at sikre, at når de sender patienterne ud, så er der en god behandlingsplan, så der er en rød tråd igennem forløbet, siger Peter Wied, der er næstformand i PLO Sjælland.

Peter Wied er næstformand i PLO Sjælland.
Peter Wied er næstformand i PLO Sjælland. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

 Det nye direkte samarbejde har allerede gjort en stor forskel for personalet på Solgården i Guldborgsund Kommune.

- Når vi ringede til egen læge, så var de ikke nødvendigvis opdateret på, hvad planen var fra sygehusets side. Så vi stod tit som en lus mellem to negle, og så blev planerne udskudt og forløbet blev længere for borgerne, fortæller Camilla Friis. 

Hvad betyder 72 timers behandlingsansvar?

  • 72 timers behandlingsansvaret blev indført i Region Sjælland den 5. december 2023

  • Det gælder for alle patienter over 18 år, der har været indlagt mere end 24 timer og som stadig kræver sygepleje fra kommunen efter udskrivelse, enten i eget hjem, på plejecenter, midlertidig kommunal døgnplads eller kommunalt bosted.

  • Det er den sygehusafdeling, der udskriver patienten, der har ansvaret i de 72 timer.

  • Alle afdelinger har oprettet et døgnbemandet telefonnummer, som sundhedsansatte i patientens kommune kan ringe til, hvis der opstår spørgsmål til f.eks. medicin, eller hvis borgerens tilstand forværres.

Kilde: Region Sjælland

For Elin Vagnhild Christiansen giver det også en stor tryghed at vide, at der er en livline direkte ind til sygehuset i de første døgn.

- Jeg synes, at det er fantastisk. Det er supergodt, fordi der kommer mere i gang hurtigere. I stedet for, at det tager tre timer, så tager det ti minutter, siger hun. Nyhedsoverblik