Nedlægger 60 stillinger

På grund af færre ansøgere og stigende frafald skal Professionshøjskolen Absalon nu spare 43 millioner og nedlægge 60 stillinger.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Som konsekvens af nedgang i ansøgere og et stigende frafald, skal Professionshøjskolen Absalon spare 43 millioner.

Som en del af besparelserne, skal der nedlægges 60 stillinger.

quote Det er en rigtig ærgerlig og næsten lidt ubærlig følelse

Camilla Wang, rektor for Professionshøjskolen Absalon

Rektor Camilla Wang mener, at det er en naturlig, men ærgerlig konsekvens af det faldende antal studerende.

- Det er jo sådan, at når man har ansvaret for en organisation, og aktiviteten falder, så må man tilpasse sine omkostninger, og hos os er en væsentlig del af vores omkostninger jo lønninger. Så det betyder, at vi må afskedige medarbejdere, siger hun og fortsætter. 

- Når det er sagt, så er det en rigtig ærgerlig og næsten lidt ubærlig følelse, for det fald, vi har blandt vores studerende, er især på nogle af de uddannelser, hvor vi virkelig mangler dem som medarbejdere ude i samfundet og ikke mindst i vores region, siger rektoren. 

Læs også
Ny friskole køber gammel skolebygning
Læs også
Ny friskole køber gammel skolebygning

Der har i flere år været en stigende tendens til, at der er kommet færre ansøgere særligt til velfærdsuddannelserne, så som sygeplejerske-, pædagog-, lærer- og socialrådgiveruddannelsen.

- Nu begynder de her færre ansøgere at blive til tomme studiepladser, og så bliver vi desværre også nødt til at tilpasse antallet af medarbejdere, siger rektoren.

Stillingerne finder de både blandt undervisere og administrativt personale, medarbejdere som vel som ledere. 

Professionshøjskolen Absalon har afdelinger i Næstved, Kalundborg, Slagelse, Vordingborg, Nykøbing Falster, Holbæk og Roskilde.
Professionshøjskolen Absalon har afdelinger i Næstved, Kalundborg, Slagelse, Vordingborg, Nykøbing Falster, Holbæk og Roskilde. Foto: Tina Mortensen TV2 ØST

Udover at der bliver nedlagt stillinger, så vil der også blive nedlagt nogle services, de tidligere har tilbudt de studerende, så som biblioteker, kantine, adgang til forskellig bistand og rådgivning.

- Men når det kommer til uddannelserne og vores studerendes undervisning, vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at holde dem fri for konsekvenserne, siger hun. 

Nyheden skaber uro

Nedskæringer er ikke en ny disciplin i organisationen. De seneste måneder har de gennemført driftsbesparelser for 12,5 millioner kroner. 

Og nu skal de så spare 43 millioner kroner yderligere. 

- Det er klart, at det er et voldsomt greb at nedlægge 60 stillinger. Det er 7,5 procent af vores medarbejdere, og det er ikke så tit, at en virksomhed skærer så meget. 

quote Så når vi et punkt, hvor vi ikke længere kan spare uden at det får større konsekvenser

Camilla Wang, rektor for Professionshøjskolen Absalon

- Det vil være noget, der kan mærkes - allermest for de ansatte, det går ud over, og dem, der er tilbage. De skal jo løse flere opgaver, siger Camilla Wang.

Blandt de ansatte har der været en anerkendelse af situationen og af årsagen til besparelserne. Der har været en god dialog og et godt samarbejde om at sikre en god proces, fortæller rektoren. 

Hun understreger dog, at nyheden skaber røre og uro både blandt de ansatte og de studerende. 

- Vi ved fra tidligere, at de studerende selvfølgelig bliver bekymret, når der skal afskediges ansatte, fordi de er bange for om det går ud over de undervisere, de er glade for, siger hun.

Læs også
Skoleleder fyret - lærere nedlægger arbejdet
Læs også
Skoleleder fyret - lærere nedlægger arbejdet

For rektoren er den helt store bekymring dog repressalierne, hvis den negative udvikling fortsætter i de fremtidige år.

- Så når vi et punkt, hvor vi ikke længere kan spare uden at det får større konsekvenser. Men lige nu prøver vi at holde fokus på, at vores studerende skal mærke besparelserne så lidt som muligt. 

På længere sigt kan det faldne antal studerende få konsekvenser for professionshøjskolens muligheder for at udbyde uddannelser over hele regionen, men indtil videre kan rektoren ikke komme nærmere ind på, hvilke afdelinger der potentielt kunne stå for skud. 

Professionshøjskolen Absalon har uddannelser i Næstved, Kalundborg, Slagelse, Vordingborg, Nykøbing Falster, Holbæk og Roskilde.