Ambulancer rykker langsommere ud - og det er der to årsager til

Region Sjælland har udfordringer med at få ambulancernes udrykningstid bragt ned.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

8 minutter og 32 sekunder. Det var den tid, det i gennemsnit tog en ambulance at nå frem til en nødstedt borger i Region Sjælland sidste år.

Siden 2015 er der kun et år, hvor ambulancerne var længere tid om at nå frem. Det var sidste år, hvor den såkaldte responstid var 8 minutter og 33 sekunder. Til sammenligning nåede ambulancerne i 2019 i gennemsnit frem på mindre end 8 minutter.

quote Det handler især om mangel på personale. Falck har i løbet af året manglet, hvad der svarer til 30 fuldtidsstillinger

Benny Jørgensen, præhospital direktør, Region Sjælland

Generelt er det en tendens, at ambulancerne er længere tid om at nå frem, erkender præhospital direktør i Region Sjælland, Benny Jørgensen.

- Vi kan se, de har svært ved at nå de servicemål, som regionsrådet har fastsat, siger han med en henvisning til, at det er Falck, som driver ambulancetjenesten i Region Sjælland.

- Det handler især om mangel på personale. Falck har i løbet af året manglet, hvad der svarer til 30 fuldtidsstillinger.

Derudover har der i 2022 atter været en stigende efterspørgsel på ambulancerne. I 2022 blev ambulancerne i Region Sjælland sendt af sted på 44.242 udrykninger til livstruende eller mulig livstruende sygdom eller tilskadekomst – også kaldet kørsel A – hvilket er en stigning på 4,1 procent fra året før.

Vil uddanne flere

Det er politikerne i Region Sjælland, der har fastsat, hvor hurtigt ambulancerne skal nå frem.

I grafikken nedenfor fremgår det henholdsvis, hvor mange ambulancer, der ifølge Region Sjælland skal nå frem inden for ti minutter - samt hvor mange ambulancer der reelt nåede at opfylde denne målsætning i 2022.

- Der har været politisk forslag fremme om at sænke ambitionen for servicemålene. Det synes jeg vil være en dårlig beslutning. Vi skal i stedet gøre os umage med at få flere elever ind på redderuddannelsen, forklarer Benny Jørgensen.

Ambulance
Læs også
Ambulancen kommer hurtigere frem - ventetid er den korteste i fem år
Ambulance
Læs også
Ambulancen kommer hurtigere frem - ventetid er den korteste i fem år

Til næste år overtager Region Sjælland driften med ambulancekørsel fra Falck. I den forbindelse er regionen allerede nu gået i gang med at rekruttere de første af 110 elever, som skal imødegå personalemanglen, forklarer Benny Jørgensen:

- Det kommer til at tage et par år at uddanne nye elever – og jeg har sagt til regionsrådet, at de må være tålmodige. Vi skal nok komme på plads med servicemålene inden for de næste to-tre år. Det, mener jeg, er en bedre position, frem for at sænke servicemålet.

- Men man skal også huske på, at Region Sjælland har et pænt højt ambitionsniveau for, hvornår ambulancerne skal være fremme, tilføjer han.

Benny Jørgensen, er præhospital direktør i Region Sjælland. Ifølge ham er det målet, at ambulancernes responstid kan blive bragt ned, når man i de kommende år får uddannet flere reddere.
Benny Jørgensen, er præhospital direktør i Region Sjælland. Ifølge ham er det målet, at ambulancernes responstid kan blive bragt ned, når man i de kommende år får uddannet flere reddere. Foto: Dorthe Olsgaard - TV2 ØST

Det er alene det lovpligtige beredskab, som indgår i statistikken for, hvornår hjælpen er fremme hos borgerne. Her indgår således ikke Region Sjællands beredskab af akutlægebiler og nødbehandlere, som ofte kan være fremme, før ambulancerne i flere af yderområderne.

Imens akutbilerne er bemandet med lægefagligt personale, er nødbehandlerne eksempelvis brandmænd eller andre faggrupper, som har en uddannelse i livreddende førstehjælp.

quote Som udgangspunkt er det ikke tilfredsstillende, at regionen ikke kan leve op til sin egen målsætning

Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd

Inkluderer man disse i opgørelsen for, hvornår hjælpen er fremme ved borgerne, er den gennemsnitlige ventetid i 2022 i stedet for 7 minutter og 50 sekunder.

- Det er 40 sekunder hurtigere. Skulle vi dække det med ambulanceberedskabet, ville det kræve op til ti ekstra ambulancer rundt om i regionen, forklarer Benny Jørgensen.

Ulykke Sorø
Læs også
Store forskelle: Så længe er ambulancen om at nå frem til dig
Ulykke Sorø
Læs også
Store forskelle: Så længe er ambulancen om at nå frem til dig

Ifølge Landdistrikternes Fællesråd er de supplerende enheder en god måde at skabe tryghed på. Men formand Steffen Damsgaard minder også om, at det ikke må blive en falsk tryghed for borgerne:

- Som udgangspunkt er det ikke tilfredsstillende, at regionen ikke kan leve op til sin egen målsætning for, hvornår ambulancerne skal være fremme. Man kan godt forestille sig, at det er nogle af de mest perifere områder, som der bliver ramt her, siger han og tilføjer:

- Men det er altid godt, hvis man kan skabe en bedre handling, ved at trække på eksempelvis andre faggrupper eller frivillige kræfter – som hjerteløbere – eller førstehjælpere. Men man må også have respekt for, at der vil være situationer, hvor borgerne er bedst hjulpet af en ambulance.

Ser man bort fra akutbilerne og nødbehandlerne nåede 90 procent af ambulancerne i Region Sjælland sidste år frem inden for 15 minutter, imens der ved 2 procent af udrykningskørslerne gik mere end 20 minutter, før ambulancen var fremme.

Region Sjællands opgørelse over ambulancernes udrykningsstatistik for 2022 dækker perioden fra 1. februar 2022 til 31. januar 2023.


Nyhedsoverblik