Syv år gammel rapport vækker undren i PFOS-sag: - Det er katastrofalt

I 2014 blev der i en rapport opfordret til at undersøge brandøvelsespladser for forurening. Alligevel er brandskolen i Korsør aldrig blevet undersøgt.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

- Det er ubærligt at tænke på, hvad vi kunne have været skånet for, hvis det her var blevet fulgt til dørs af de rigtige myndigheder.

Sådan lyder reaktionen fra Kenneth Nielsen, der er formand for Korsør Natur- og Kogræsserforening, da han sidder med en syv år gammel rapport i hånden fra Miljøstyrelsen.

I rapporten er otte brandøvelsespladser blevet undersøgt, og der er fundet PFAS på fem af dem. Der står blandt andet:

’Brandøvelsespladser er bekræftet som potentielle kilder til PFAS-forurening. På baggrund heraf kan det anbefales at undersøge brandøvelsespladser for forurening med PFAS.'

Forstå forskellen på PFOS og PFAS

Brandskole blev aldrig undersøgt

Men brandskolen i Korsør blev aldrig undersøgt for forurening. Ellers ville den omfattende forurening, der blandt andet har spredt sig fra brandslukningsskum på brandskolen via regn- og spildevandsdræn ned til en nærliggende eng, hvor der har stået køer og græsset, være blevet opdaget langt tidligere.

- Det er katastrofalt, at man i 2014 er blevet gjort opmærksom på, at der er en anbefaling om at undersøge det, og man så ikke gør det, det er jo under al kritik, siger Kenneth Nielsen.

Han har igennem 15 år spist kød af de kalve, som har græsset på den forurenede eng, og hvori der er blevet fundet alarmerende høje værdier af det sundhedsskadelige stof PFOS.

Sundhedsskadeligt stof i kroppen 

Nu afventer han sammen med de øvrige medlemmer af kogræsserforeningen undersøgelser, der skal kortlægge, hvor højt et indhold af PFOS, de går rundt med i kroppen, og om de har taget skade af det.

PFOS øger risikoen for blandt andet kræft, hormonforstyrrelser, dårligt immunforsvar, påvirkning af fosterudvikling og lavere fødselsvægt. 

Styrelse sendte breve til kommuner

I forbindelse med Miljøstyrelsens rapport i 2014 sendte styrelsen to breve til kommunerne i henholdvis 2014 og 2015.

I brevene, som TV2 ØST er i besiddelse af, opfordres kommunerne til at undersøge drikkevand og grundvand for PFAS-forurening - blandt andet hvis der blev indvundet drikkevand i et område med en brandøvelsesplads.

Men kommunerne blev ikke opfordret til at undersøge selve brandøvelsespladserne for forurening, og da der ikke bliver indvundet drikkevand i området omkring brandskolen i Korsør, blev den aldrig undersøgt nærmere.

- Vores fokus har været på drikkevandet og ikke på jordforureningen, det er det, vi er blevet anbefalet af myndighederne at gøre, så vi har fulgt myndighedernes anbefalinger, siger Jette Jungsberg, der er afdelingsleder i Center for Miljø, Plan og Teknik i Slagelse Kommune og fortsætter:

- Men hvis man kigger på den viden, vi har i dag, så ville jeg da have ønsket, at vi havde haft fokus på jordforurening tidligere.

Styrelse: Det er kommunernes ansvar

Hos Miljøstyrelsen mener kontorchef Jane Hansen, at styrelsen har gjort kommunerne opmærksomme på, at brandøvelsespladser kan være forurenet med PFAS.

- Vi skrev ud til kommunerne med det samme, vi havde et særligt fokus på drikkevand, men vi skrev også, at der var risiko for de her jord- og grundvandsforureninger med det her stof, siger hun.

Men har I været gode nok til at gøre kommunerne opmærksomme på, at de skulle undersøge brandøvelsespladser for forurening?

- Det er jo svært at sige, det er en meget ulykkelig sag, som vi ser lige nu, vi skrev ud til kommunerne, og det er kommunerne, der har ansvaret for at undersøge de her forureninger lokalt.

Styrelsen vil nu se på, om sagen fra Korsør skal afføde yderligere tiltag:

- Det er klart, at når der kommer sådan en sag, så skal vi selvfølgelig se på, om der kan være andre grunde, der også er forurenede på samme måde, om der er en risiko andre steder, siger hun og fortsætter:

- Vi vil formentlig ret snart gå ud med noget kommunikation til kommunerne omkring den her sag og vores viden, og så må vi se, hvad der i øvrigt er af behov for yderligere tiltag.

Minister kaldt i samråd

Efter Venstres miljøordfører Jacob Jensen er blevet bekendt med rapporten fra 2014, har han sammen med partikollegaen Stén Knuth indkaldt miljøministeren til åbent samråd. 

Her ønsker de blandt andet svar på, hvorfor Miljøstyrelsens fokus har været på at undersøge drikkevandet i området og ikke potentielle jordforureninger på arealer, hvor PFOS har været brugt bl.a. som led i brandøvelser.

Samrådsspørgsmål til Miljøministeren: