Skader børns immunforsvar: Giftstoffet PFOS kan være spredt mange steder i Danmark

I Korsør har giftstoffet PFOS skabt stor utryghed. Nu frygter eksperter, at stoffet kan findes mange andre steder i landet - der er nemlig intet overblik over forureningen.

I årevis er der blevet sprøjtet med brandskum med det giftige stof PFOS på brandskolen i Korsør. Det har skabt stor bekymring, for stoffet har siden fundet vej til en mark, hvor kødkvæg har græsset, og derfor frygter flere borgere på egnen at have indtaget det sundhedsskadelige stof. 

Eksperter på området er dog ikke kun bekymrede for de berørte borgere omkring Korsør. For det skadelige stof har været brugt i brandslukningsskum adskillige steder rundt om i landet, ligesom det og andre fluorstoffer også har været brugt i for eksempel tæppe- og malingsindustrien.

PFAS og PFOS

Stoffet kan gøre stor skade på børns immunforsvar - men alligevel mangler der overblik over, hvilke områder der er forurenet, og om forureningen har spredt sig, lyder det fra flere eksperter:

- Der er mange private og offentlige brandøvelsespladser rundt omkring i Danmark, som ikke er undersøgt endnu, og så er PFAS også blevet brugt i rigtig mange produkter for eksempel i imprægnering af tøj, tæpper og papirer, så listen over steder, hvor der kan være forurening, er rigtig lang, siger Jette Kjøge Olsen.

Hun har som seniorprojektleder i virksomheden Niras flere års erfaring med undersøgelser og udredningsarbejde vedrørende PFAS-forbindelser i ind- og udland.

Seniorprojektleder i den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras, Jette Kjøge Olsen, mener, man bør undersøge for forgiftning alle de steder, der er blevet brugt skadelige fluorstoffer.
Seniorprojektleder i den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras, Jette Kjøge Olsen, mener, man bør undersøge for forgiftning alle de steder, der er blevet brugt skadelige fluorstoffer. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Forurening i Næstved

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er blandt dem i Danmark, der er kommet længst med at kortlægge forureningen på styrelsens egne arealer.

Styrelsen har undersøgt kaserner, flyvestationer, Søværnets brandskoler og Beredskabsstyrelsens områder for giftige fluorstoffer og fundet forurening flere steder.

Blandt andet er der blevet fundet op mod 0,5 mikrogram per liter på Beredskabsstyrelsens arealer i Næstved.

I Danmark må der ikke være mere end 0,1 mikrogram per liter, og derfor er fundet større end det tilladte. Indtil videre mener Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse dog ikke, at det er bekymrende.

- Vi har fundet et mindre indhold af PFAS i området, men ikke nok til at vi vurderer, at det er en større risiko. Vi ved jo, at det ikke nedbrydes umiddelbart i naturen, så derfor er der selvfølgelig sket en spredning, men det er ikke noget, vi vurderer, der er en stor risiko ved, siger Maren Kann Hostrup, der er teamleder i styrelsens miljøsektion. 

Maren Kann Hostrup er teamleder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses miljøsektion. Styrelsen er blandt dem i Danmark, der er kommet længst med at kortlægge forureningen på sine egne arealer, men man har endnu ikke overblik over, om forureningen har spredt sig.
Maren Kann Hostrup er teamleder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses miljøsektion. Styrelsen er blandt dem i Danmark, der er kommet længst med at kortlægge forureningen på sine egne arealer, men man har endnu ikke overblik over, om forureningen har spredt sig. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Mangler overblik over forureningens omfang

Ud over Næstved har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse også fundet PFAS over grænseværdierne 11 andre steder i landet. Nogle steder er der blevet fundet helt op mod 400 mikrogram per liter, hvilket er langt over grænseværdien.

Men selvom styrelsen ved, hvor forureningen findes, så har styrelsen endnu ikke overblik over, om forureningen har spredt sig, og hvordan man skal fjerne den.

- Det er noget af det, vi arbejder på at klarlægge, altså hvad ser vi af spredning, og hvordan opfører det sig, siger Maren Kann Hostrup og fortsætter:

- Vi har endnu ikke de helt rette værktøjer eller de gode oprensningsmuligheder, hvor vi ved, hvad vi skal gøre, så derfor kommer vi også til at bruge ekstra mange ressourcer på det fremover.

I Korsør må medlemmerne af kogræsserforeningen smide store mængder kød ud, som kan være forgiftet med det farlige stof PFOS.

Regioner har undersøgt 600 steder

Det er regionernes opgave at sikre grundvandet og overfladevandet mod forurening fra forurenede grunde heriblandt PFAS. Derfor har regionerne siden 2015 undersøgt 600 lokaliteter for forgiftning og fundet PFAS over grænseværdierne i hver fjerde prøve.

I Region Sjælland er 37 lokaliteter blevet undersøgt, og der er blevet fundet forurening seks af stederne, hvilket svarer til 16 procent.

Selv om mange steder er blevet undersøgt, så forventes det, at der er flere tusinde lokationer, der endnu ikke er blevet undersøgt.

Forureningssag kan gentage sig

På grund af det store antal steder, der endnu ikke er undersøgt, frygter eksperter, at historien fra Korsør kan gentage sig andre steder. Her har giftstoffet potentielt kunnet sprede sig til mennesker, fordi det giftholdige brandskum blev ledt til en nærliggende eng, hvor den lokale kogræsserforening havde kødkvæg til at gå. 

- Det er meget uheldigt, at der har været græssende køer, og at områderne har været oversvømmet, så der sandsynligvis både findes PFAS i jord og grundvand. Men jeg vil ikke udelukke, at noget lignende vil kunne findes rundt omkring i Danmark, især fordi vi ikke har undersøgt så mange steder i privat regi, fastslår Jette Kjøge Olsen.

Hun mener, man bør lære af sagen i Korsør og handle, inden flere borgere risikerer at blive forgiftet:

- Jeg mener, man bør have mere fokus på PFAS og have undersøgt alle de steder, hvor man har anvendt stofferne - især hvis man har spredt det ud direkte på jorden, som man har gjort med brandslukningsskum. 

- Så bør man også analysere spildevand og slam fra rensningsanlæg, inden vi lukker det ud og måske smider slammet ud på markerne, forklarer hun.