Nye prøver viser stort fald i giftstof i slam

De seneste prøver af slammet fra Korsør Rensningsanlæg viser, at indholdet af det giftige fluorstof PFOS er faldet med 40 procent.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Rensningen af spildevandet fra brandskolen i Korsør ser ud til at virke. 

I hvert fald viser de seneste prøver, at mængden af det giftige fluorstof PFOS er faldet markant.

- Vi har lige fået de første prøver, der er taget efter, at rensningsanlægget blev sat op, og de viser, at indholdet af PFOS er faldet med 40 procent, lyder det fra Jan Jørgensen, der er vandchef i SK Forsyning i Slagelse Kommune.

Stadig for højt

I sidste uge kom der svar på prøver fra slammet, der viste et indhold på hele 140 mikrogram PFOS per kilo tørstof. Jan Jørgensen kaldte det "det højeste, han nogensinde havde set i Danmark og Norden." Nu viser de seneste prøver, at koncentrationen er faldet til 84 mikrogram per kilo tørstof.

Slammet fra forsyningsselskabet er gennem flere år kørt ud til landmænd, der har brugt det til gødning på deres marker. Derfor har det vakt bekymring, at gødningen indeholdt så høje værdier af PFOS.

Det giftige fluorstof stammer fra brandskolen i Korsør, som tidligere har anvendt brandskum med PFOS i, da det var lovligt. Forureningen blev opdaget i slutningen af sidste år og viser sig at have ramt både Korsør Nor og altså også rensningsanlægget, hvor brandskolens spildevand er ledt hen. 

Nu er et rensningsanlæg sat op på brandskolens område, og det er altså det, der ser ud til at rense slammet effektivt.

Selv om PFOS-værdierne er faldet til 84 mikrogram, er det dog stadig for højt, lyder det fra Jan Jørgensen.

- Vi skulle gerne ned under 70 mikrogram per kilo tørstof. Det er det, jeg kan se, er almindeligt andre steder i landet, siger Jan Jørgensen, der spærrede øjnene op, da han fik det seneste resultat på prøverne.

- Jeg havde ikke regnet med, at det var faldet så meget. Det er opløftende. Specielt fordi der stadig var lidt af det gamle slam tilbage med de høje værdier, så jeg forventer, at de næste prøver viser, at tallet er faldet endnu mere, og at vi når under 70 mikrogram per kilo tørstof, siger Jan Jørgensen.

VIDEO: Vandchef Jan Jørgensen fra SK Forsyning i Slagelse havde aldrig hørt om så høj en værdi af PFOS i slam noget sted i Norden, som den der blev fundet i slam fra Korsør i den første prøve.

Persistente stoffer

Hvis PFOS indtages af mennesker gennem føde, øges risikoen for blandt andet kræft, dårligere immunforsvar og hormonforstyrrelser. Selv om der ikke findes grænseværdier for PFOS i slam, vurderer Jan Jørgensen, at mængderne i gødningen er små, når det først lander på markerne.

- Slammet fra Korsør er blevet blandet med slam fra 23 andre rensningsanlæg i Slagelse Kommune. Når det bliver kørt ud, bliver det spredt i et tyndt lag og på så stort et areal, at mængderne ifølge mit regnestykke ligger hundrede gange under jordkvalitetskravet, siger Jan Jørgensen.

Philipp Mayer, der er professor i anvendt miljøkemi på Danmarks Tekniske Universitet, (DTU) sagde i sidste uge til TV2 ØST, at det dog kan være en god ide at have en skærpet opmærksomhed på de marker, der har brugt den PFOS-holdige gødning.

- Det største problem i den her sammenhæng er, at PFOS persistent. Det vil sige, at når man spreder det ud på marken, så vil næringsstofferne blive brugt af planterne, mens de fluorerede stoffer og PFOS vil blive tilbage, og næste år gentager man det, og med tiden har man en risiko for, at man har en koncentration, der går opad, siger Philipp Mayer.

Han sammenligner PFOS med PCB, der blev udfaset i 1970’erne, men som stadig volder problemer, fordi det er så persistent.

Hjælp fra Miljøstyrelsen

På baggrund af prøverne fra rensningsanlægget vil de nu i SK Forsynings bestyrelse diskutere, hvorvidt slam i fremtiden overhovedet skal bruges til gødning.

- Der er en masse gode ting i slam, men man skal også være opmærksom på de ting, der ikke er gode. Slam som gødning er en god måde at genanvende på, men vi skal finde ud af, om tiden er løbet fra metoden, og det begynder vi at diskutere på vores næste møde i juni, siger Jan Jørgensen. 

I Slagelse Kommune fortæller Jette Jungsberg, der er afdelingsleder i afdelingen for miljø, at de har bedt Miljøstyrelsen om et møde for at finde ud af, hvordan de forholder sig til de høje værdier af PFSO i slammet, når nu der ikke findes grænseværdier på området.