Høje værdier af PFOS fundet i slam spredt på marker: - Det højeste, jeg har set

Der er fundet høje værdier af giftstoffet PFOS i det slam, som gennem flere år er brugt til at gøde marker flere steder.

- Det er højt.

Så klar var konklusionen, da vandchef i SK Forsyning, Jan Jørgensen, modtog svarene på de prøver, der er taget fra slammet i SK Forsyning i Slagelse.

Det er det giftige fluorstof PFOS, der er fundet i høje koncentrationer i slammet hos forsyningsselskabet i Slagelse. 

quote Det er en værdi, jeg ikke har set før i Danmark eller i Norden. Det højeste, jeg har set andre steder, er i Norge, hvor der blev fundet 103 mikrogram per kilo

Jan Jørgensen, vandchef, SK Forsyning

Det giftholdige slam stammer fra Korsør Rensningsanlæg. Her er stoffet kommet ind via spildevand fra den nærliggende brandskole, der har anvendt brandskum med PFOS.

- Prøverne viser et stort indhold af PFOS på 140 mikrogram per kilo. Det er en værdi, jeg ikke har set før i Danmark eller i Norden. Det højeste, jeg har set andre steder, er i Norge, hvor der blev fundet 103 mikrogram per kilo, siger Jan Jørgensen.

100 gange under 

SK Forsyning tager imod slam fra i alt 24 rensningsanlæg i hele kommunen. I Slagelse bliver alt slammet blandet, og der er særlige regler for spredningen af det på landbrugsjorden. Derfor har Jan Jørgensen regnet sig frem til, at koncentrationen vil være 0,28 mikrogram per kilo jord tørstof, når det bliver kørt ud.

- At lægge hovedet på blokken er måske lidt voldsomt, men når vi kan regne os frem til, at den koncentration er 100 gange mindre end jordkvalitetskravet, så burde der ikke være anledning til noget. Jordkvalitetskravet bliver fastsat ud fra særlige sikkerhedsmargener, og der ligger vi altså hundrede gange under, lyder det fra vandchefen i SK Forsyning.

PFOS er blandt andet brugt i imprægnering. Det er stort set forbudt at anvende i Danmark nu - blandt andet fordi det øger risikoen for en række alvorlige sygdomme som kræft. PFOS er så godt som unedbrydeligt. Derfor vækker det bekymring hos professor Philipp Mayer, at det i flere år er havnet på adskillige landsmænds marker.

- Det største problem i den her sammenhæng er, at de er persistente. Det vil sige, at når man spreder dem ud på marken, så vil næringsstofferne blive brugt af planterne, mens de fluorerede stoffer og PFOS vil blive tilbage, og næste år gentager man det, og med tiden har man en risiko for, at man har en koncentration, der går opad, siger Philipp Mayer, professor i anvendt miljøkemi, Danmarks Tekniske Universitet.

Han sammenligner PFOS med PCB, der blev udfaset i 1970’erne, men som stadig volder problemer, fordi det er så persistent.

Kontakt til Miljøstyrelsen

Slammet fra SK Forsyning er kørt ud til mellem 10 og 20 landmænd i Næstved, Holbæk, Ringsted, Kalundborg, Sorø og Slagelse Kommuner. I Slagelse Kommune er de nu i gang med at finde ud af, hvordan de skal håndtere prøvesvarene fra slammet.

- Der findes ikke nogen grænseværdier for PFOS i slam, og derfor vil vi nu hurtigst muligt tage kontakt til Miljøstyrelsen for at få deres vurdering af resultaterne, og hvilke foranstaltninger, vi bør tage på den baggrund, siger Jette Jungsberg, leder af miljøafdelingen i Slagelse Kommune.

Hun understreger, at udledningen af PFOS til renseanlægget fra brandskolen i Korsør er stoppet, og at de derfor ikke forventer, at der vil være høje værdier af PFOS i slammet fremadrettet.

Hos SK Forsyning skal de nu i gang med at undersøge, hvorvidt de i fremtiden skal udelade slammet fra Korsør i gødningen til landmændene, og selv om vandchefen i SK Forsyning tager de nye prøvesvar forholdsvist roligt, understreger han, at de ser på sagen med stor alvor.

- Jeg er ikke ubekymret. Jeg håber ikke, det lyder sådan. Jeg siger bare, at vi ikke skal gå i panik, men vi skal tænke os om i forhold til, hvad vi skal gøre.