Borgere spiste forurenet kød i årevis - nu testes vandområde for giftstof

Slagelse Kommune er torsdag eftermiddag i gang med at undersøge, om der er PFOS i Korsør Nor.

Det sundhedsskadelige stof PFOS er blevet fundet i både jord og kødkvæg, og nu er Slagelse Kommune i gang med at undersøge, om stoffet også er at finde i vandet ved Korsør Nor. 

Det sker på opfordring af Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Styrelsen har opfordret os til at finde ud af, hvad niveauet for foreningen herude er, i forhold til om noret kan anvendes til fiskeri, badning og andre aktiviteter, fortæller Martin Poulsen, miljøplanlægger og økotoksikologi i Slagelse Kommune.

Artiklen fortsætter under billedet...

PFOS-forbindelser er persistente. Det vil sige, at de stort set ikke nedbrydes i naturen.
PFOS-forbindelser er persistente. Det vil sige, at de stort set ikke nedbrydes i naturen. Foto: Morten Spuhr - TV2 ØST

Forsigtighedsprincip

I fredags besluttede Slagelse Kommune at fraråde badning ved Korsør Nor, indtil kommunen sikrer sig, at det ikke er sundhedsskadeligt at bade i vandet. 

Det sker ud fra et forsigtighedsprincip, da kommunen ikke forventer at finde kritiske mængder af PFOS i vandet. 

- Jeg tror ikke, vi finder så meget i vandprøverne. Måske en nanogram i værste fald, og det er helt såmænd helt fint. Det er ikke et udsædvanligt baggrundsniveau. Vi tror det ikke, men vi skal vide, hvad vi gør, før vi åbner for noret igen, siger Martin Poulsen. 

Miljøplanlæggeren kan dog godt forestille sig, at man vil finde mængder af PFOS i Sedimentet. 

Dagens prøver skal på en længere rejse, inden kommunen kan fastslå, at vandet ikke er sundhedsskadeligt.

De bliver kørt til vores miljølaboratorium, og så bliver de sendt til Sverige, hvor de skal analyseres for P-FOS, og når vi får prøver hjem igen, laver vi en opstilling af hele området for at se, om niveauet (af stoffet, red) giver anledning til bekymring, fortæller Martin Poulsen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Martin Poulsens forsigtige gæt er, at man ikke vil finde kritiske mængder af stoffet i vandet.
Martin Poulsens forsigtige gæt er, at man ikke vil finde kritiske mængder af stoffet i vandet. Foto: Morten Spuhr - TV2 ØST

Spist forurenet kød i årevis

I sidste måned blev det konstateret, at flere hundrede medlemmer af Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening har spist kød, der indeholder det kræftfremkaldende stof PFOS.

Foreningen har gennem de seneste 15 år haft køer græssende på en eng ned mod et vandløb, hvor også et afløb fra den lokale brandskole munder ud.

Frem til omkring år 2008 blev der på brandskolen i årtier anvendt skum til brandøvelser, som indeholdt PFOS, der blandt andet mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Vandprøverne skal analyseres i Sverige.
Vandprøverne skal analyseres i Sverige. Foto: Morten Spuhr - TV2 ØST

De berørte borgere har i ugevis bedt om hjælp til at få undersøgt, hvad det forurenede, spiste kød kan få af sundhedsmæssige konsekvenser. 

Region Sjælland har netop nedsat en arbejdsgruppe på Holbæk Sygehus skal se på, hvordan regionen kan hjælpe de berørte borgere.