Nye fund af giftstof i kolonihaver: - Vi forlanger, at der bliver renset op

Medlemmerne af Haveforeningen Rundingen i Korsør er ved at være utålmodige. De kan ikke dyrke grøntsager, så længe jorden er giftig.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Medlemmerne af Haveforeningen Rundingen i Korsør har i dag modtaget endnu en bekymrende nyhed.

For der er fundet yderligere spor af de miljø- og sundhedsskadelige stoffer PFAS. Det oplyser Slagelse Kommune torsdag eftermiddag.

- Vi har fundet spor efter PFAS i syv analyser fra syv parceller, siger Jan Jørgensen, der er afdelingsleder for Miljø, Slagelse Kommune.

quote Vi tager det meget alvorligt, for PFOS og PFAS er nogle grimme stoffer

Jan Jørgensen, afdelingsleder, Miljø, Slagelse Kommune

Jordprøver fra Haveforeningen Rundingen har tidligere vist spor efter stoffet PFOS i fem haver, hvor det såkaldte jordkvalitetskriterie på 10 mikrogram per kilo tørstof er overskredet.

De syv nye prøver er taget i både de øvre og nedre jordlag, og her viser analyser, at indholdet af PFAS i prøverne svinger mellem 10 og 93 mikrogram PFAS per kilo tørstof.

PFAS er en fællesbetegnelse for en række fluor-stoffer – blandt dem PFOS – der blandt andet menes at være kræftfremkaldende og at være skadeligt for menneskers immunforsvar.

Netop PFOS har tidligere været anvendt i brandskum ved øvelser på brandskolen, der ligger som nærmeste nabo til haveforeningen.

Som tidligere fortalt her på TV2 ØST, har forureningen med PFAS også spredt sig til både en nærliggende eng, som ses her, og Korsør Nor.
Som tidligere fortalt her på TV2 ØST, har forureningen med PFAS også spredt sig til både en nærliggende eng, som ses her, og Korsør Nor. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Herfra er stoffet trængt ud i det omkringliggende miljø. I foråret 2021 fandt man således høje koncentrationer af PFOS i kød fra kvæg, som havde græsset på en nærliggende eng, ligesom det blev konstateret i de personer, der har spist kødet. Efterfølgende fandt man også rester af PFOS i både haveforeningen og Korsør Nor.

- Oprindeligt troede vi, at vi stort set havde fået fat i den forurening, der var i Haveforeningen Rundingen. For det var dér, vi kunne se, vandet trængte ind med risiko for oversvømmelse, fortæller Jan Jørgensen.

Et alvorligt problem

På et møde med kolonihaveforeningen sidste år blev Slagelse Kommune imidlertid klar over, at overfladevandet også kunne trænge ind i en række andre haver, som ikke var omfattet af undersøgelsen.

Kommunens rådgiver, NIRAS, bekræftede efterfølgende, at dette ikke var et usandsynligt scenarie.

- Derfor tog vi yderligere nogle prøver, for at være sikre, siger Jan Jørgensen.

Fødevarestyrelsen tog i foråret 2021 prøver af en række frugter og grøntsager fra haveforeningen. Her fandt man ikke spor af PFOS i afgrøderne.

Allerede i foråret 2021 blev de første prøver af kolonihaverne udtaget. Her blev der fundet PFOS-rester i fem parceller - nu er der fundet rester af giftstoffet i yderligere syv haver.
Allerede i foråret 2021 blev de første prøver af kolonihaverne udtaget. Her blev der fundet PFOS-rester i fem parceller - nu er der fundet rester af giftstoffet i yderligere syv haver. Foto: Emilie Grav - TV2 ØST

Alligevel er det en alvorlig sag, når det miljø- og sundhedsskadelige kemikalie er fundet i jorden i yderligere kolonihaver, påpeger Jan Jørgensen:

- Vi tager det meget alvorligt, for PFOS og PFAS er nogle grimme stoffer, som vi ikke vil have – og slet ikke på et sted, hvor man dyrker grøntsager, siger han og tilføjer:

- Vi har et jordkvalitetskrav, og når man overskrider det, er der risiko for, at man kan blive udsat for de her stoffer gennem de afgrøder, man dyrker i jorden.

Utålmodige haveejere

Næste skridt i sagen er, at politikerne i Klima- og Miljøudvalget skal informeres om sagen for dernæst at tage stilling til, hvordan miljøproblemet kan afhjælpes.

- Det store issue i det her er, at vi vil gøre alt for, at den her kolonihave stadig kan bruges som kolonihave, siger afdelingslederen og tilføjer:

- Men det, som stritter imod, er, at vi ikke ved, hvad vi skal gøre af den jord, vi graver af. Skal vi endeligt bortskaffe det på en måde, hvor man kan sige, "nu er problemet løst", vil det koste et tocifret millionbeløb.

quote Vi er lidt utålmodige. Vi har nogle kolonihaveejere her, som gerne vil have plantet til snart

Stig Theede, formand, Haveforeningen Rundingen

I Haveforeningen Rundingen er der ifølge formand, Stig Theede, kun ét at gøre:

- Vi forlanger simpelthen, at der bliver renset op, uanset hvad. Der er ikke andre løsninger på det, siger han og tilføjer:

- Vi har fået lovning på, at det bliver gjort. Så det er vores forventning, at det bliver gjort på et tidspunkt.

Og med blot en god måneds tid til forårets komme, skal der til at ske noget, påpeger Stig Theede:

- Vi er lidt utålmodige. Vi har nogle kolonihaveejere her, som gerne vil have plantet til snart – foråret er om hjørnet, og der skal jo ske noget hurtigt.

- Vi har prøvet at rykke for det flere gange, men der er ikke sket noget endnu.

Op i udvalg

Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune mødes første gang på tirsdag, den 1. februar, for at drøfte situationen med PFAS-forurening i Haveforeningen Rundingen.

Formand for det nye udvalg er Jørgen Grüner (SF), der også stod i spidsen for det tidligere Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalg, hvorfra man blandt andet bevilgede de prøver, man nu har fået svar på.

Han fortæller TV2 ØST, at det er hans klare indstilling, at udvalget nu går efter at få renset de berørte haver op.

- Vi har ikke bevilliget penge til at få renset jorden endnu, for vi har ikke haft en pris. Men det ændrer ikke ved min indstilling. Det skal renses og væk. For vi kan ikke have kolonihaver, hvor jorden er forurenet og man kan risikere ikke at kunne dyrke noget der, siger Jørgen Grüner og tilføjer:

- Vi skal begrænse forureningen.

Jørgen Grüner (SF), formand, Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune mener, der skal findes en løsning for havejerne.
Jørgen Grüner (SF), formand, Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune mener, der skal findes en løsning for havejerne. Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir - TV2 ØST

Ifølge udvalgsformanden kommer det i praksis til at foregå ved at grave 20-30 centimeter af jorden af og lægge nyt jord på.

- Den del er til at overkomme (økonomisk, red.), lader han forstå og siger videre:

- Det, som koster mange millioner, er, når jorden skal brændes på Fortum (et behandlingsanlæg til farligt affald, red.). Derfor bør vi undersøge, om jorden for eksempel kan deponeres i stedet for til en anden pris.

- Men i første omgang skal det inddæmmes, nærmest uanset hvad det koster. Det kan ikke være rigtig andet, understreger Jørgen Grüner.

Det er som udgangspunkt forurener, der skal betale for oprensning efter en miljøforurening – og ifølge udvalgsformanden ender regningen således via det kommunale beredskab og brandskolen i sidste ende hos Slagelse Kommune og skatteborgerne.

quote Det ender hos skatteyderne, uanset, hvad vi gør

Jørgen Grüner (SF), formand, Klima- og Miljøudvalget

- Det ender hos skatteyderne, uanset hvad vi gør. Derfor bør vi have nogle muligheder på landsplan for, hvad vi gør ved sådanne miljøforureninger – for det er voldsomme omkostninger, vi får, og kommunerne er små, siger udvalgsformanden og tilføjer:

- Vi har tidligere haft generationsforureninger som Grindstedværket og høfderne på Harboøre Tange – og der må vi som samfund gå ind og dække det via centrale puljer.

Nikolaj Bjørk Christensen (V), næstformand i Klima- og Miljøudvalget, mener også, at der skal findes en løsning.
Nikolaj Bjørk Christensen (V), næstformand i Klima- og Miljøudvalget, mener også, at der skal findes en løsning. Foto: Mikkel Rasmussen - TV2 ØST

Også næstformand i Klima- og Miljøudvalget, Nikolaj Bjørk Christensen (V), er tilhænger af, at er skal findes en løsning.

- Grundlæggende skal vi finde en langsigtet løsning på to ben. Vi skal forebygge, at der sker yderligere forurening, og vi skal finde en holdbar løsning for dem, som er berørt. Men jeg kan ikke komme det nærmere lige nu. Vi er blevet præsenteret for en masse handlemuligheder, som spænder vidt også økonomisk, og dem skal vi sætte os ind i, siger han og tilføjer:

- Derudover er det også et spørgsmål om ansvar. For en del af det her hører også under generelle forureningsgrunde, som regionen har ansvaret for. Det er vigtigt, vi sikrer, at den proces bliver kørt rigtigt.


Vil bremse forurening 

Som tidligere fortalt her på TV2 ØST, har forureningen med PFAS også spredt sig til både en nærliggende eng og Korsør Nor.

Slagelse Kommune oplyser i dag, at der på engen udfor brandskolen er sat en række såkaldte pejlerør op.

Slagelse Kommune opdagede de første spor af PFOS-forurening i starten af 2021.
Slagelse Kommune opdagede de første spor af PFOS-forurening i starten af 2021. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Disse rør skal indgå i en vurdering af, hvor et særligt afværgepumpnings-anlæg skal installeres. Ambitionen er nemlig at begrænse yderligere forurening med PFOS ved at rense vandet fra engen, inden det løber ud i Korsør Nor.

- Pejlerørene skal bruges til at lave et strømningskort, som dels skal bruges i forbindelse med placeringen af afværgepumpningen, og dels skal kortlægge om grundvandet strømmer ind under kolonihaverne, oplyser Slagelse Kommune.

- Derudover skal vi også finde ud af om grundvandet løber ind under kolonihaverne. Det skyldes, at vi skal være helt sikker på, at grundvandet ikke er med til at forurene kolonihaverne.

Haveforeningen Rundingen består af i alt 81 parceller, hvoraf de 12 foreløbigt er konstateret forurenet med PFAS.