Rapport finder flere problemer i sagsbehandling af streetfoodmarked

En ny rapport viser flere problemer med sagsbehandlingen omkring Strandlyst Streetfood.

Manglende notater fra møder og meget lang behandlingstid er nogle af de ting, der har skabt problemer i forbindelse med åbningen af Strandlyst Streetfood i Asnæs.

Det viser en gennemgang af sagsbehandlingen, som firmaet Komponent har foretaget for Odsherred Kommune.

quote I den her sag har ansøger ikke fået et klart nok svar tilbage hurtigt nok, og det er selvfølgelig voldsomt problematisk

Björn Emil Härtel Jensen, centerchef, Erhverv, Plan og Byg, Odsherred Kommune

Rapporten, der blev gennemgået på Klima- og Miljøudvalgsmødet den 13. september, viser blandt andet, at der gik tre måneder fra en af ansøgningerne omkring madmarkedet blev indsendt, til sagsbehandlingen blev påbegyndt. 

Og det er et problem, siger Björn Emil Härtel Jensen, der er centerchef i Erhverv, Plan og Byg i Odsherred Kommune.

- Vi har noget, der minder om 3.000 ansøgninger om året til forskellige byggerier og events, og i langt størstedelen glider det jo, men i den her sag har ansøger ikke fået et klart nok svar tilbage hurtigt nok, og det er selvfølgelig voldsomt problematisk, siger han.

Frygtede konkurs

Sagen, der har givet anledning til undersøgelsen, begyndte tilbage fra 2021. Her fik Tonny Lynge, det står bag Strandlyst Streetfood, en midlertidig tilladelse til at lave madmarked på Åsevangsvej 70 i Asnæs.

Streetfoodmarkedet var populært, og Tonny Lynge søgte igen om tilladelse til at lave madmarked på adressen i 2022, men denne gang fik han afslag. Afslaget kom dog så sent, at Tonny Lynge frygtede, at det ville betyde, at han gik konkurs.

Læs også
Midlertidig byggetilladelse afvist - streetfoodmarked risikerer at gå konkurs
Læs også
Midlertidig byggetilladelse afvist - streetfoodmarked risikerer at gå konkurs

Tonny Lynge har tidligere fortalt, at han holdt flere møder med kommunen i månederne op til afslaget, og at han ikke på noget tidspunkt blev informeret om, at han ikke kunne få en midlertidig landzonetilladelse to år i træk.

Notater mangler

Ifølge Komponents undersøgelse af sagsbehandlingen, fortæller kommunens administration, at Tonny Lynge på et møde i juni 2021 skulle have fået at vide, at han ikke kunne få en midlertidig landzonetilladelse to år i træk. Men da der ikke er skrevet notater fra mødet, kan kommunen ikke dokumentere dette.

Læs også
Konkurstruet streetfood-marked finder løsning i sidste time
Læs også
Konkurstruet streetfood-marked finder løsning i sidste time

Undersøgelsen viser også, at der ikke løbende er journaliseret på sagerne omkring madmarkedet. I undersøgelsen står der:

En række dokumenter er først journaliseret, efter at sagen har fået opmærksomhed. Der udestår endvidere telefonnotitser samt mødereferater. Manglen på referater gør endvidere, at kommunen ikke kan dokumentere, at der tydeligt har været meldt ud til ansøger i 2021, at en tilladelse til Streetfood på Åsevangsvej 70 ikke vil kunne gentages i 2022.

Centerchef: Det er ikke godt nok

Centerchef Björn Emil Härtel Jensen fortæller til TV2 ØST, at han i forlængelse af sagen har indskærpet over for medarbejderne i Erhverv, Plan og Byg, at notatpligten altid skal overholdes.

- Det kan det godt være, at vi prøver at være så hurtige som mulige, fordi vi er under pres, men der er nogle ting, som vi ikke kan gå på kompromis med, siger han og understreger, at notatpligten generelt bliver overholdt i centret.

quote Det generelle billede er, at der bliver taget notater, men det har ikke været godt nok i denne sag

Björn Emil Härtel Jensen, centerchef, Erhverv, Plan og Byg, Odsherred Kommune

- Det generelle billede er, at der bliver taget notater, men det har ikke været godt nok i denne sag, siger Björn Emil Härtel Jensen.

Rapporten peger på flere forskellige områder, hvor sagsbehandlingen kan forbedres.

- Der er otte forskellige anbefalinger til, hvordan vi fremadrettet kan undgå denne type sager, fortæller Björn Emil Härtel Jensen.

- Det er noget af det, vi allerede arbejder med, men det er også noget, vi skal have endnu mere fokus på fremadrettet, siger centerchefen.

Læs også
Streetfood-marked reddet i sidste øjeblik - kommune laver intern undersøgelse
Læs også
Streetfood-marked reddet i sidste øjeblik - kommune laver intern undersøgelse

Et af de otte punkter er brugen af personlige mailindbakker. For der kan opstå propper i sagsbehandlingen, hvis en sag ligger i en enkelt medarbejders indbakke i stedet for i en indbakke, der er tilgængelig for flere.

- Det har også hidtil været sådan, at ansøgninger omkring events bliver tilgået gennem en fællespostkasse, som flere kan tilgå. For når det går til en personligmail, så kan det ende i en stor bunke sammen med 500 andre mails, eller nogle kan gå på ferie eller blive syge, og så er det sårbart, siger Björn Emil Härtel Jensen og fortæller, at der nu er ekstra fokus på at undgå, at ansøgninger på den måde kan blive overset i systemet.

- Det er noget, vi skal stramme endnu mere op på, så vi undgår den type sager.