Streetfood-marked reddet i sidste øjeblik - kommune laver intern undersøgelse

Efter et turbulent forløb med Strandlyst Streetfood har Odsherred Kommune nu sat gang i en intern undersøgelse.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det var på nippet til at gå galt for Strandlyst Streetfood i Odsherred, da deres midlertidige byggetilladelse blev afvist kort før den planlagte åbning.

For hvis ikke markedet kunne åbne, frygtede både ejeren og restauratører at gå konkurs.

Dog fandt parterne i sidste øjeblik en løsning, som gjorde at streetfood-markedet ikke behøvede at dreje nøglen om. 

quote De kommer til at pege på nogle anbefalinger til, hvordan vi fremadrettet undgår lignende sager

Björn Emil Härtel Jensen, centerchef, Odsherred Kommunes byggeafdelingen

Men efter et turbulent forløb har Odsherred Kommune nu valgt at sætte gang i en intern undersøgelse. 

- Vi har fået Komponent (en konsulent- og kompetenceudviklingsvirksomhed, red.), som er under KL, til at gennemføre interviews med relevante personer i administrationen. Og så har de haft adgang til alle vores systemer og dokumenter i den her konkrete sag, siger Björn Emil Härtel Jensen, der er centerchef i Odsherred Kommunes byggeafdelingen, og tilføjer: 

- Lige nu arbejder de på at lave en rapport, der kortlægger sagens forløb fra administrationens side. De kommer til at pege på nogle anbefalinger til, hvordan vi fremadrettet undgår lignende sager, som vi så med Strandlyst Streetfood.

Undskyldte forløb

Efter ejeren af Strandlyst Streetfood, Tonny Lynge, havde fået afvist ansøgningen, forklarede Odsherred Kommune på Facebook, at de rent juridisk ikke kunne godkende en midlertidig byggetilladelse to år i træk. 

Og i samme Facebook-opslag beklagede de forløbet.

- Vi skulle selvfølgelig have fortalt Tonny det klart og tydeligt i februar 2022, at det stadig er sådan – faktisk nærmest så snart, vi fik ansøgningen ind, så Strandlyst Streetfood kunne lægge planer efter det. Men det får vi ikke gjort, og samtidig går sagsbehandlingen af ansøgningen ikke i gang med det samme. Set i bakspejlet er det naturligvis en fejl, og vi skulle have givet folkene bag Strandlyst besked for lang tid siden.

Læs også
Midlertidig byggetilladelse afvist - streetfoodmarked risikerer at gå konkurs
Læs også
Midlertidig byggetilladelse afvist - streetfoodmarked risikerer at gå konkurs

Derfor håber Björn Emil Härtel Jensen, at kommunen med undersøgelsen kan lære noget af sagen. 

- Vi vil have undersøgt sagsgangene. Hvor er det, at det glipper i forhold til, at vi ikke får håndteret den her ansøgning hurtigt nok. Én ting er, at vi har en sagsbehandlingstid, der er relativt lang, og det har noget at gøre med ressourcer. Men når det er sagt, ville vi gerne have fanget den her ansøgning i en screening, så der var givet et svar langt, langt før, det blev givet, siger han. 

Medarbejdere skal ikke være nervøse

Centerchefen forventer, at rapporten ligger klar i starten af august. 

Han understreger dog, at han ikke mener, at sagen omkring Strandlyst Streetfood er det gængse billede af, hvordan kommunen normalt håndterer lignende sager.

- Det er vigtigt for mig at sige, at det her ikke kommer til at have konsekvenser for nogle af mine medarbejdere. Hvis der er nogle, som skal tage ansvar for det, så er det i virkeligheden mig, siger Björn Emil Härtel Jensen. 

VIDEO: Strandlyst Streetfood frygtede konkurs, fordi de seks dage før den planlagte åbning fik afslag på en midlertidig byggetilladelse fra Odsherred Kommune.

Som en del af løsningen er Strandlyst Streetfood åbnet den 11. juli på Lyngvejen 199 i Vig. Her er streetfood-markedet efter planen åbent frem til efterårsferien.