Slår alarm over ventetid - børn med særlige behov lades i stikken

Henrik Nielsen har skrevet en klage til politikere i Næstved Kommune. Han mener, at ventetiden på psykologvurderinger af børn er for lang.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Sårbare børn i Næstved Kommune mistrives i skolen, og hjælpen er alt for langt væk.

Sådan lyder hovedpunkterne i den klage, som Henrik Nielsen fra Tappernøje på Sydsjælland har sendt til Næstveds borgmester, Børne- og Skoleudvalget og Børne- og Ungeafdelingen i kommunen.

Henrik Nielsen er forældrerepræsentant og fungerer som bisidder i sager, hvor børn ikke trives i skolen. Han oplister en række forhold, som han mener ikke fungerer på skolerne i kommunen. Det handler om børn, der ikke trives i skolen, og som enten har en diagnose, eller som potentielt har en.

quote Vi kan jo opleve, at børn sidder i almene klasser og har brug for noget hjælp, men ikke kan få støtte, fordi der ikke er nogen psykologer til at tage sig af dem.

Henrik Nielsen, bisdidder og forældrerepræsentant

Generelt møder jeg forældre med megen frustration over, at de ikke kan komme videre i skolesystemet, når deres børn har tydelige tegn på psykisk dysfunktionalitet, lyder det blandt andet i brevet.

For lang ventetid på psykologvurderinger

Som bisidder for forældre til autister og børn med andre udfordringer oplever Henrik Nielsen, at der ofte går alt for lang tid, før børnene får en psykologisk vurdering fra kommunens Pædagogisk Psykolgisk Rådgivning, PPR.

- Det er under al kritik. Vi kan jo opleve, at børn sidder i almene klasser og har brug for noget hjælp, men ikke kan få støtte, fordi der ikke er nogen psykologer til at tage sig af dem, siger Henrik Nielsen.

HVAD ER EN PPV?

  • PPV står for pædagogisk-psykologisk vurdering.
  • Det er som regel en ansat i kommunens PPR-afdeling (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), der laver vurderingen af barnet.
  • En PPV belyser barnets kompetencer. 
  • Samtidig kommer PPV'en med en anbefaling af, om der bør iværksættes specialpædagogisk bistand og i hvilken form.

I brevet beskriver Henrik Nielsen ventetider på op til to og tre år på en pædagogisk-psykologisk vurdering, en såkaldt PPV. Den skal pege på, om eleven er i det rigtige skoletilbud og eventuelt hvilket tilbud, der vil passe bedre til barnets udfordringer - det kan være ekstra støtte i klassen, specialklasse eller en specialskole.

quote Der er nogle ting, vi ikke løser godt nok, det skal jeg ikke lægge skjul på. Blandt andet vores ventetider, det er et rigtig stort problem.

Lars Hoppe Søe (R), formand, Børne- og Skoleudvalget, Næstved Kommune

- Konsekvensen er, at mange af de her børn får det dårligere. Vi hører blandt andet om skolevægring for mange af de børn, hvor skolen ikke ved, hvad den skal stille op.

- Vi ser også børn, hvor der er problemer i almen regi med at sidde og koncentrere sig i klassen, fordi der ikke er nogen støtte til dem eller den hjælp, de har brug for. Og de kan ikke rykkes over i et specialtilbud, uden at den her vurdering foreligger, forklarer Henrik Nielsen.

Læs også
Marcus mistrives i skolen - efter et år venter han stadig på hjælp
Læs også
Marcus mistrives i skolen - efter et år venter han stadig på hjælp

Politiker: Ventetider er et stort problem

Klagen er skrevet for egen regning ud fra de oplevelser, Henrik Nielsen har som bisidder, men den er også skrevet på vegne af foreningen Autisme 4700, som er en lokalforening for autister og pårørende til autister i Næstved og omegn.

Klagen er blandt andet sendt til formanden for kommunens Børne- og Skoleudvalg, Radikales Lars Hoppe Søe.

- Jeg bliver altid ærgerlig over, når vi får klager. Men jeg vil da også godt anerkende, at der er nogle ting, vi ikke løser godt nok - det skal jeg ikke lægge skjul på - blandt andet vores ventetider. Det er et rigtig stort problem, siger Lars Hoppe Søe (R).

Formanden for Børne- og Skoleudvalget i Næstved Kommune, Lars Hoppe Søe (R) erkender, at ventetiderne på psykologvurderinger er for lange i Næstved kommune.
Formanden for Børne- og Skoleudvalget i Næstved Kommune, Lars Hoppe Søe (R) erkender, at ventetiderne på psykologvurderinger er for lange i Næstved kommune. Foto: Frederik Hagedorn - TV2 ØST

Det er blandt andet opsigelser blandt kommunens psykologer, der gennem længere tid har givet meget lange ventetider på de pædagogisk-psykologiske vurderinger af børnene.

- Vi har jo borgere, hvor sagerne er blevet oprettet tilbage i 2018, der fortsat arbejdes med, og jeg vil sige, at så lang tid må det ikke tage at få ordnet den her slag sager, altså PPV'erne, siger udvalgsformanden.

Uenighed om kommunens indsats overfor børnene

TV2 ØST har tidligere beskrevet de lange ventetider på en PPV.

En optælling tilbage i foråret 2018 viste, at den gennemsnitlige ventetid på psykologvurderinger var cirka ni måneder. I januar 2020 udtalte centerchef for Børn og Unge i Næstved Kommune, Thomas Carlsen, at han ikke havde nogen ny optælling, men at han ikke mente, at ventetiden var blevet kortere siden.

Læs også
Lucas er urolig i skolen - men han må vente ni måneder på en psykolog
Læs også
Lucas er urolig i skolen - men han må vente ni måneder på en psykolog

Afdelingen arbejder lige nu på en ny optælling, der skal vise, hvordan ventetiden ser ud. Samtidig er der sat ekstra penge af til området i år, og ifølge Lars Hoppe Søe er der netop ansat fire nye psykologer, hvilket han kalder "et første skridt" mod en kortere ventetid.

- Men selvom der er ventetid på en psykolog, så betyder det ikke, at der ikke bliver lavet nogle andre indsatser imens. Så vi er jo i gang med at arbejde med de her børn, siger Lars Hoppe Søe (R), formand for Børne- og Skoleudvalget.

quote Selvom der er ventetid på en psykolog, så betyder det ikke, at der ikke bliver lavet nogle andre indsatser imens.

Lars Hoppe Søe (R), formand for Børne- og Skoleudvalget, Næstved Kommune

Men det kan Henrik Nielsen ikke genkende.

- Det kan jeg ikke helt give ham ret i, for der er ikke rigtig noget hjælp. Der er kun, hvad de enkelte lærere kan give. Sommetider kan der så være et barn, der er i et specieltilbud, men de ved ikke, om tilbuddet er det rigtige for det barn. Så jeg vil sige: Den hjælp, der skulle være til dem, er ikke rigtig eksisterende, siger bisidderen.

Klage har ført til et møde mellem parterne

Klagen beskriver også en lang række andre forhold for elever i mistrivsel og med behov for ekstra støtte i skolen. Blandt andet hvordan specialklasser omrokeres i stor stil og elever flyttes til "mindre vidtgående tilbud", selvom vurderingen fra kommunens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i flere tilfælde har været, at eleven er velplaceret i tilbuddet.  

quote Vi skal langt under et halvt år, før det er noget, som virkelig rykker nogle steder

Henrik Nielsen, forældrerepræsentant og bisidder

Foreløbigt har klagen ført til, at foreningen Autisme 4700 har været til et dialogmøde med embedsmænd fra kommunen og politikere fra Børne- og Skoleudvalget.

- Det møde gør, at vi skal have igangsat nogle indsatser, og vi er lige i tænkeboks i forhold til, hvordan vi kommer videre ud af de her stier, siger Lars Hoppe Søe (R).

I forhold til ventetiderne på en PPV, så håber Henrik Nielsen, at klagen kan være med til, at ventetiden på at få lavet en PPV bliver kortere.

- Vi skal langt under et halvt år, før det er noget, som virkelig rykker nogle steder, siger han.

Lucas Kofod på værelset
Læs også
Fra én måned til et år - stor forskel i ventetiden på psykologiske vurderinger af børn
Lucas Kofod på værelset
Læs også
Fra én måned til et år - stor forskel i ventetiden på psykologiske vurderinger af børn

I starten af året viste en rundringning til samtlige 12 kommuner i TV2 ØST's sendeområde, at Næstved og Vordingborg kommuner er dem, der har den længste ventetid på PPV'er. Mens den i Næstved formodes at være minimum ni måneder i gennemsnit, så er den ifølge PPR i Vordingborg mellem 9 og 12 måneder.

Flere andre kommuner i sendeområdet har ventetider på bare en til to måneder.


Nyhedsoverblik