Fra én måned til et år - stor forskel i ventetiden på psykologiske vurderinger af børn

En rundspørge til de 12 kommuner i TV2 ØST's sendeområde viser store forskelle i ventetiden på at få lavet en pædagogisk-psykologisk vurdering af et barn.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Antallet af børn, der får specialundervisning, stiger.

På landsplan var der i skoleåret 2018/2019 29.440 elever, der fik specialundervisning. Det er 2.446 flere end tre år tidligere. Stigningen er sket samtidig med, at det samlede elevtal er faldet.

Det er en udvikling, flere kommuner her i vores landsdel mærker.

quote Vi løber meget stærkt. Vi kunne sagtens være ti flere ansatte

Lisbeth Sten Jensen, chefpsykolog i PPR, Guldborgsund Kommune

Flere ledere af de pædagogisk-psykologiske rådgivninger i kommunerne fortæller om en øget efterspørgsel på at få elever vurderet, så man kan finde ud af, om barnet skal have et andet skoletilbud.

- Vi løber meget stærkt. Vi kunne sagtens være ti flere ansatte, fortæller Lisbeth Sten Jensen, chefpsykolog i Pædagogisk-Psykologisk Rådgivningscenter i Guldborgsund Kommune.

I Næstved Kommune er antallet af henvisninger til en Pædagogisk Psykologisk Vurdering, PPV, steget med 50 procent fra 2016 til 2018, oplyser Thomas Carlsen, centerchef for Børn og Unge i Næstved Kommune.

Det giver et øget pres og er medvirkende til, at forældrene til syvårige Lucas Kofod i Fensmark har fået at vide, at der kan gå lang tid, inden kommunen kan lave en PPV på ham.

VIDEO: En pædagogisk psykologisk vurdering af Lucas Kofod kan afklare, om han skal have ekstra støtte. Men ventetiden på vurderingen er lang i Næstved Kommune.

 

Gennemsnitlig ventetid på ni til 12 måneder

Næstved Kommune er sammen med Vordingborg de kommuner her i landsdelen, hvor børnene må vente længst tid på at få lavet en PPV. Det viser en rundspørge, som TV2 ØST har foretaget.

Hvad er en PPV?

  • En pædagogisk-psykologisk vurdering skal belyse elevens kompetencer med henblik på at yde skolen, eleven og forældrene rådgivning om tilrettelæggelsen af og indholdet i en undervisning, der kan tilgodese elevens særlige behov og forudsætninger.
     
  • Et element i vurderingen kan være en analyse af elevens særlige behov ud fra oplysninger fra lærere, forældre og andre personer med betydning for elevens og klassens faglige og sociale funktion.
     
  • Forældrene og eleven kan anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering i de tilfælde, hvor de mener, at der bør iværksættes specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.
     

Kilde: Klagenævnet for Specialundervisning

I Næstved er den gennemsnitlige ventetid på igangsættelse af en PPV cirka ni måneder, i Vordingborg er den mellem ni og 12 måneder.

- Det har jeg det alvorligt skidt med, det skal ikke være nogen hemmelighed, sagde centerchef, Thomas Carlsen fra Næstved Kommune i et interview torsdag.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Mens ventetiden vækker bekymring i Næstved Kommune, så har fagcenterchefen i Vordingborg Kommune, Charlotte Grummesgaard Nielsen, ikke samme bekymring. For hun mener, at ventetiden bliver brugt fornuftigt.

- Psykologerne er ude at rådgive og vejlede ude på skolerne, de har dialog med forældrene og deltager i en faglig sparring med dem, der er omkring barnet om, hvad der ville være godt at gøre for barnet, siger hun og fortsætter:

- Så det er ikke, fordi barnet venter i 9-12 måneder. Vi arbejder helt bestemt i de måneder, men det er rigtigt, at hvis man drømmer om at få noget på skrift, så kan ventetiden godt synes lang.

Artiklen fortsætter under billedet.

Charlotte Grummesgaard Nielsen fra Vordingborg Kommune er ikke bekymret over, at ventetiden på en PPV er mellem 9 og 12 måneder i gennemsnit, for børnene får masser af hjælp i mellemtiden, fortæller hun.
Charlotte Grummesgaard Nielsen fra Vordingborg Kommune er ikke bekymret over, at ventetiden på en PPV er mellem 9 og 12 måneder i gennemsnit, for børnene får masser af hjælp i mellemtiden, fortæller hun. Foto: Frederik Hagedorn - TV2 ØST

Netop det med at få noget på skrift, kan vise sig at være vigtigt.

Klagenævnet for Specialundervisning sendte i 2018 20 klagesager fra folkeskoleområdet tilbage til kommunerne til ny behandling. Alle sagerne blev sendt tilbage, fordi der manglede en pædagogisk-psykologisk vurdering eller fordi den, der var på barnet, var flere år gammel.

Benhård prioritering giver korte ventetider

Mens der altså er lange ventetider i Vordingborg og Næstved kommuner, er det lige modsat i Lolland, Guldborgsund, Kalundborg og Odsherred kommuner, som har en gennemsnitlig ventetid på en PPV på én til halvanden måned.

quote Jeg synes, at ni til 12 måneder lyder som rigtig lang tid

Maria Schifter, teamleder for bisidning i Børns Vilkår

Det betyder dog ikke, at der i disse kommuner er mindre behov for specialundervisning og støttetiltag til elever.

- Det er, fordi vi har lavet en prioriteringsmodel, fortæller Torben Kjeldsen, der er chefpsykolog og afdelingsleder i Odsherred Kommune.

Modellen indbærer, at indstillingen til PPV'er foregår ude på skolerne. Her prioriterer man benhårdt i sagerne, og beder kun om PPV'er på de mest akutte sager.

- Vi prøver altid først at se, om de kræfter, der er til stede - lærere, familien, barnet selv - kan sættes i spil. De processer, der handler om at skrive og undersøge, og hvor vi går mere dybt til værks, de kan komme senere, fortæller Torben Kjeldsen.

Læs også
Lucas er urolig i skolen - men han må vente ni måneder på en psykolog
Læs også
Lucas er urolig i skolen - men han må vente ni måneder på en psykolog

Sådan har det kørt i mange år i Odsherred Kommune, og det er med til at holde ventetiden på PPV'er nede.

Men er der så ikke nogle børn, der egentlig bare får udsat, hvornår de skal have en PPV?

- Det kan ikke undgåes i vores model. Det kan det ikke, siger Torben Kjeldsen.

Chefpsykologen fortæller, at havde man ikke indført en model, der prioriterede benhårdt i indstillingen til en PPV, så ville Odsherred Kommune også have haft lange ventetider.

Børns Vilkår: - Det er rigtig lang tid

De lange ventetider i særligt Næstved og Vordingborg kommuner er for lang tid, mener organisationen Børns Vilkår.

- Jeg synes, at ni til 12 måneder lyder som rigtig lang tid.

- Vores erfaring er, at der kan være to-tre måneder, måske seks måneder nogle steder, så jeg tænker, at det er rigtig lang tid for børn at vente for børnene at vente, siger Maria Schifter, der er teamleder for bisidning i Børns Vilkår.

Artiklen fortsætter under billedet.

De lange ventetider i særligt Næstved og Vordingborg kommuner er for lang tid, mener Maria Schifter fra organisationen Børns Vilkår.
De lange ventetider i særligt Næstved og Vordingborg kommuner er for lang tid, mener Maria Schifter fra organisationen Børns Vilkår. Foto: Frederik Hagedorn - TV2 ØST

For det er ikke uden konsekvenser for et barn, når det skal vente i op til et år på at få en afklaring, fortæller Maria Schifter.

- Konsekvensen for barnet kan være, at det kan være rigtig svært for dem at være i skolen. De kan møde i skole med ondt i maven og ikke rigtig vide, hvad de skal gøre. Det kan have betydning for dem, når de sidder i klassesammenhænge eller relationer til kammerater. Og i nogle tilfælde kan de også tage det med hjem. 

- Det har rigtig stor betydning for børnenes trivsel, at de har et godt skoleliv, siger hun.


Nyhedsoverblik