I otte måneder har bommen drillet - derfor er det så svært at fikse

Det er på en og samme tid en fejl og helt efter bogen, at en bom på Sydsjælland ikke går ned, når toget kommer, oplyser Banedanmark.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

I otte måneder har bilister og togpassagerer fra tid til anden oplevet, hvordan toget er kørt i sneglefart med hornet i bund over jernbaneoverskæringen ved Stoksbjergvej lidt uden for Holme Olstrup på Sydsjælland.

Samtidig har to af fire bomme ved den lille overskæring stået på vid gab.

quote Første gang, det skete, antog vi, at det måske var en enkelt isoleret fejl

Janus Steen Møller, signaldirektør i Banedanmark.

Situationen har skabt spørgsmål og undren fra både passagerer og bilister, men ifølge Banedanmark hænger de to ting sammen.

- I bund og grund er der ikke noget farligt i det her. Systemet fungerer som det skal, og lokomotivføreren gør, som han skal, når han får at vide, at bommen ikke er nede, forklarer Janus Steen Møller, der er signaldirektør i Banedanmark.

- Men det er selvfølgelig stærkt irriterende for dem, som skal høre på, at lokomotivføreren tuder med hornet, og det giver forsinkelser for både passagerer og bilister.

Lokomotivføreren skal bruge det største horn på lokomotivet, når bommen ikke er nede. Tyfonen hedder det. Du kan høre det i filmen her, som Lars Klintø Frost har optaget.

Den konkrete fejl har ifølge Banedanmark stået på siden april 2023.

- Første gang, det skete, antog vi, at det måske var en enkelt isoleret fejl, siger signaldirektøren.

Læs også
Bommen går ikke ned, når toget kører forbi - lokale frygter for voldsomme ulykker
Læs også
Bommen går ikke ned, når toget kører forbi - lokale frygter for voldsomme ulykker

Men det skulle vise sig at være langt mere omfattende, hvorfor Banedanmark i august måned nedsatte en gruppe af fagfolk til at undersøge sagen.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Som grafikken viser, har der også været udfordringer med bommene på overkørsel 173 før april 2023. Her var antallet af hændelser dog ikke i nært samme omfang, som det har været i de seneste otte måneder. Ifølge Banedanmark skyldes problemerne henholdsvis før og efter april 2023 to forskellige fejl, men det har i begge tilfælde gjort, at bommene ikke har virket.

I øjeblikket sker fejlen fire til fem gange i ugen på strækningen, hvor der køres med halvtimes drift.

- Vi har haft flere hypoteser, men er nået frem til, at det har noget at gøre med den spole, der sidder i vejen ved overkørslen. Denne spole sørger for, at en bil ikke bliver fanget bag bommene, når de går ned, forklarer Janus Steen Møller.

Spolen tror således fejlagtigt, at der holder en bil på overskæringen, og derfor går bommen ikke ned.

Læs også
Bommen står åben, når toget kører forbi - lokale frygter for ulykker
Læs også
Bommen står åben, når toget kører forbi - lokale frygter for ulykker

Men hvorfor fejler spolen? Banedanmark nærmer sig et svar, oplyser Janus Steen Møller.

- Vi er nået frem til, at en kombination af det nye signalsystem, kørestrøm og nye eltog giver en fejl på spolen, der dernæst gør, som den skal: bommen går ikke ned, siger han.

Janus Steen Møller, der er signaldirektør i Banedanmark, forsikrer, at sikkerheden ikke er blevet kompromitteret i forbindelse med fejlen på overkørsel 173.
Janus Steen Møller, der er signaldirektør i Banedanmark, forsikrer, at sikkerheden ikke er blevet kompromitteret i forbindelse med fejlen på overkørsel 173. Foto: Banedanmark

Kort fortalt er de danske jernbaner med kørestrøm opdelt i sektioner.

Mellem hver af disse sektioner er der en såkaldt neutral strækning, som – lidt populært sagt – blandt andet gør det muligt for toget at komme af med overskydende strøm.

Hvad er Signalprogrammet?

  • Signalprogrammet er det nye signalsystem, der ifølge Banedanmark skal erstatte de gamle signalanlæg på de danske jernbaner.

  • Det skal give flere tog til tiden, bedre trafikinformation og mulighed for flere tog på skinnerne.

  • I alt skal der frem mod år 2030 nye signaler på 2.600 kilometer banestrækning. Herunder også på Sjælland.

  • Her bruges systemet i dag på strækningen Roskilde-Køge-Næstved, Mogenstrup-Rødby (Nykøbing Falster) samt København-Ringsted.

  • På Køge Næstved, også kaldet Lille Syd, har systemet ifølge Banedanmark været i brug siden 2021. I foråret 2023 blev systemet opdateret.

  • I foråret 2023 blev to tog sendt mod hinanden i samme spor lidt længere mod nord af samme strækning, hvor overkørsel 173 ligger. Dette skete kort tid efter, at det nye signalsystem var blevet opdateret på strækningen.

- Det er lidt det samme som din opvaskemaskine derhjemme. Den har en klips, der sidder fast på et af vandrørene, så den kan komme af med overskydende strøm, så det ikke kriller i fingrene. En slags jording, kan man sige, forklarer Janus Steen Møller og tilføjer:

- Og den jordingsenhed, der sidder i neutralsektionen tættest på den her overskæring, sidder meget tæt på vejspolen. Og det har skabt den perfekte storm.

Fejl i signalsystemet betyder, at den ene bom på hver side af vejen ikke lukker, når toget kører forbi.

Spørgsmålet rejser sig derfor, hvornår problemet kan blive løst?

- Jeg forstår godt, hvis man som togpassagerer, bilister og naboer tænker, hvor svært kan det være? Men det er svært og tager tid, fordi kompleksiteten er så stor med et nyt signalsystem, nyt kørestrømsanlæg og nye eltog, siger Janus Steen Møller og fortsætter:

- Det er ikke lige til, for der er blandt andet en stor teknisk installation nede i jorden, som også vil skulle flyttes, hvis man skal flytte neutralsektionen.

Læs også
Togbusser holder klar efter sammenbrud på ny strækning
Læs også
Togbusser holder klar efter sammenbrud på ny strækning

Banedanmark tog det nye signalprogram i brug på banestrækning Lille Syd, hvor overkørsel 173 ligger, i efteråret 2021.

Allerede dengang var der udfordringer med bommene på overkørsel 173. Dog ikke i nært samme omfang som nu, oplyser Banedanmark.

I foråret 2023, blev systemet på strækningen opdateret. Siden da har strækningen udover problemerne på overkørsel 173 været ramt af flere andre udfordringer. 

Herunder signalfejl med masseaflysninger til følge, ligesom tog også er blevet sendt mod hinanden i samme spor.

Nyhedsoverblik