Her får bilister p-afgifter uden at vide det - og det er helt lovligt

FDM mener, at det er ulovligt at udstede p-afgifter uden en seddel i forruden. Men sekretariatschef i Parkeringsklagenævnet siger det modsatte.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Der er flere, som har modtaget parkeringsafgifter uden at vide det på den private parkeringsplads ved Krøyers Gård i Nakskov.

Jan Delff fra Slagelse fik en kontrolafgiften sendt elektronisk en uge efter, den var blevet udstedt. Det var først dér, han blev klar over, at han havde fået en afgift.

quote Det er mildest talt en udvidet fortolkning af bekendtgørelsen

Dennis Lange, chefkonsulent, FDM

Rikke Lejbølle fra Nakskov nåede at få hele tre parkeringsafgifter for at holde på parkeringspladsen. De blev først sendt til hende en måned efter, de var blevet udstedt.

Grunden til de ikke var klar over, at de fik en parkeringsafgift var, at ingen af dem fik kontrolafgiften leveret fysisk i forruden. Den kommer nemlig først flere dage senere.

- Det er rigtig irriterende, fordi så kunne jeg jo have nøjes med én parkeringsbøde, hvis jeg havde fået en fysisk bøde, så havde jeg ikke gjort det igen, lyder det fra Rikke Lejbølle.

Parkeringspladsen er overvåget af virksomheden Parkeringskompagniet. Der er sat et kamera op, som registrerer nummerpladen, når bilisten kører ind på pladsen, og når de kører ud igen. Derfor bliver der ikke sat en seddel i forruden. I stedet modtager bilisterne den elektronisk flere dage senere.

Parkeringsklagenævnet: Det er lovligt

Det er en fremgangsmåde, som ifølge chefkonsulent for FDM, Dennis Lange, har sagt til TV2 ØST, er i strid med en bekendtgørelse i færdselsloven og derfor kan betragtes som ulovlig.

- Der står, at afgiften skal påsættes køretøjet eller overgives til føreren på stedet. Man kan altså ikke bare uden videre eftersende en afgift dage eller måneder senere, siger Dennis Lange til TV2 ØST.

Hvad siger bekendtgørelsen?

§ 1. Meddelelse om en kontrolafgift pålagt på private parkeringsområder skal være skriftlig.

Stk. 2. Oplysning om, at kontrolafgift er pålagt, skal meddeles føreren ved, at et dokument, som indeholder oplysning om, at kontrolafgiften er pålagt, anbringes umiddelbart synligt på køretøjet eller overgives til føreren. Hvis køretøjet fjernes, før det har været muligt at anbringe dokumentet på det, og hvis det ikke har været muligt at overgive dokumentet til føreren, kan meddelelse om, at kontrolafgift er pålagt, dog efterfølgende sendes til ejeren eller brugeren af køretøjet.

Kilde: Retsinformation.dk

Men Ifølge sekretariatschef i Parkeringsklagenævnet, Dennis Laue, er Parkeringskompagniets fremgangsmåde lovlig.

- Når man udsteder afgifter på den her måde, pålægges kontrolafgiften først, efter køretøjet har forladt parkeringsområdet. Det er derfor ikke muligt at sætte en kontrolafgift på køretøjet. Derved vurderes det at kunne rummes i bekendtgørelsen, siger Dennis Laue.

Læs også
Kør forsigtigt - stor risiko for personskade
Læs også
Kør forsigtigt - stor risiko for personskade

FDM er en del af Parkeringsklagenævnet, hvor borgere kan få løst tvister om parkeringsafgifter uden, at sagen skal for en egentlig domstol. Ifølge Dennis Laue er det et mindretal i nævnet, der mener, at den her fremgangsmåde er ulovlig. Derfor har spørgsmålet, om det er lovligt eller ej, været oppe og vende.

- Med de her parkeringspladser med automatisk nummerpladegenkendelse kan man tale om, at teknologien er løbet hurtigere end lovgrundlaget. Det er noget, der er blevet diskuteret i nævnet, og det er noget, vi er opmærksomme på, men Parkeringsklagenævnets flertal mener, at det er en lovlig fremgangsmåde, siger Dennis Laue.

FDM: En udvidet fortolkning

I bilejernes organisation, FDM, står man dog fast på, at man mener, at Parkeringskompagniets fremgangsmåde er ulovlig. 

- Det er mildest talt en udvidet fortolkning af bekendtgørelsen, fordi bekendtgørelsen siger meget klart, at afgiften skal sættes på køretøjet eller overdrages til føreren, siger Dennis Lange og fortsætter:

- At man så som parkeringsselskab vælger at indrette sig efter en model, der er i strid med bekendtgørelsen, betyder ikke, at man kan se stort på reglerne. Men hvordan flertallet når frem til, hvordan man kan opfinde sine egne regler, det vil jeg lade dem stå på mål for. Jeg kan bare konstatere, at reglerne er ganske klare, siger Dennis Lange.

Læs også
Fik tre p-bøder uden at vide det
Læs også
Fik tre p-bøder uden at vide det

Hvis man har fået en parkeringsafgift, man er utilfreds med, kan man klage til parkeringsselskabet i første omgang. 

Derefter kan man tage klagen videre til Parkeringsklagenævnet, hvis man ikke er tilfreds med udfaldet fra parkeringsselskabet. 

Til sidst kan man gå videre med sagen til domsstolene, hvis man ikke er tilfreds med en afgørelse fra Parkeringsklagenævnet.


Nyhedsoverblik