¨

Kommune: Alle daginstitutioner skal gennemgå sikkerhedspraksis efter drukneulykke

Det var ved dette vandhul, at en toårig dreng druknede, da han var på udflugt med sin institution. Foto: Emilie Grav - TV2 ØST

Alle daginstitutioner i Holbæk Kommune skal nu gennemgå deres praksis og rammer, når de har børn med på tur. Det sker efter en toårig dreng druknede.

En toårig dreng omkom på tragik vis, da han faldt i et vandhul på tur med institutionen ved Rævebjerg i oktober.

- Det er en af de tragiske ulykker, som ikke må ske, men som vi desværre også ved kan ske. Heldigvis er det meget, meget sjældent, at der sker så alvorlige ulykker i et dagtilbud, lyder det fra Christian de la Porte Simonsen, fagchef for Læring og Trivsel i Holbæk Kommune, i et skriftligt svar til TV2 ØST.

Hændelsen nu Holbæk Kommune til at bede både private og kommunale daginstitutioner om at gennemgå deres praksis og rammer for, hvordan de blandt andet fører opsyn med børnene, når de er på tur.

Børnehuset skal gennemgå praksis

På baggrund af en redegørelse, som institutionen Børnehuset Krummeluren har udarbejdet om ulykken, frikender Holbæk Kommune institutionen for at have handlet uansvarligt.

- Med det forbehold, at politiet ikke har afsluttet sin efterforskning, så er det vores vurdering, at det beskrevne hændelsesforløb ikke giver anledning til at sætte institutionen under skærpet tilsyn eller at genoverveje tilladelsen til at drive privat daginstitution, siger fagchef Christian de la Porte Simonsen.

Dog skal Børnehuset Krummeluren nu gennemgå sin praksis og procedurer for, hvordan de i fremtiden håndterer udflugter.

Kommune: Der deltog et ansvarligt antal medarbejdere

Kommunen mener altså ikke, at der er anledning til at sætte institutionen under opsyn.

- Holbæk Kommune fører løbende tilsyn med de private daginstitutioner og herunder det private børnehus Krummeluren. Det er overordnet set vores vurdering, at de rammer, som turen med børnegruppen er foregået under, ikke kan betegnes som uansvarlige. Vi har specielt hæftet os ved, at de deltagende medarbejdere kender børnegruppen, og at der deltog et ansvarligt antal medarbejdere, siger fagchef Christian de la Porte Simonsen

 Af redegørelsen fremgår det, at der har været seks voksne med på tur med en børnegruppe på 23.

Har I som tilsynsførende myndighed fortsat tillid til institutionen – hvorfor?

- Holbæk Kommune har ikke tidligere haft anledning til at rejse alvorlig kritik af institutionen, og det er som nævnt overordnet set vores vurdering, at de rammer, som turen med børnegruppen er foregået under, ikke kan betegnes som uansvarlige.

 Pædagoger mistede overblikket

Institutionen har på eget initiativ iværksat en gennemgang af institutionens praksis og regler i forhold til børn og sikkerhed. Herunder når institutionen er på tur med børn.

- Holbæk Kommune har bedt om at få materialet tilsendt og vil derefter foretage et opfølgende tilsynsbesøg med henblik på en gennemgang og drøftelse af, hvordan planerne anvendes i praksis, siger fagchef Christian de la Porte Simonsen.

Pædagogerne handlede, som de skulle, konkluderer kommunen. Men et barn druknede. Hvad kunne man have gjort anderledes?

- Nej, det konkluderer vi ikke. Når der sker så alvorlige ulykker med børn, vil der altid være voksne, der kunne have handlet anderledes. Redegørelsen fra institutionen indikerer, at en medvirkende årsag til ulykken er, at medarbejderne i et kortere tidsrum mister overblikket over børnene – og at der i perioden mellem, at der sker fordybelse i en pædagogisk aktivitet om nogle fundne bær, og at børnene skal samles inden hjemturen, ikke sker den optælling af børnene, som ellers er institutionens normale praksis.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App