Beboere vinder kamp mod renseanlæg på halvø

Et nyt kommunalt renseanlæg i Holbæk Kommune skal hverken placeres på Tuse Næs eller ved Audebo.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Beboerne på Tuse Næs nord for Holbæk har de seneste par år kæmpet ihærdigt imod planer om at bygge et renseanlæg på halvøen, der stikker ud i Isefjorden.

Onsdag aften vandt de kampen. 

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune sagde nej til at arbejde videre med planerne om at placere et renseanlæg på næsset.

quote Jeg er rigtig tilfreds med, at vi tager Tuse Næs og Audebo ud af planerne

John Harpøth (DF), formand for Udvalget for Klima og Miljø

I samme ombæring besluttede politikerne, at et eventuelt nyt anlæg heller ikke kommer til at ligge ved Audebo.

- Jeg er rigtig tilfreds med, at vi tager Tuse Næs og Audebo ud af planerne, fastslog John Harpøth (DF), formand for Udvalget for Klima og Miljø.

Og han blev sekunderet af Ole Brockdorff (S).

- Vi har et brugbart og holdbart renseanlæg på Holbæk Havn. Det kan udvides, og det kan holde i mindst 20 år endnu, sagde han.

Renseanlæg på havnen er fremtidssikret

Der skal altså fortsat satses på det eksisterende renseanlæg i udkanten af Holbæk Havn. Det var egentlig det, der skulle udskiftes, men det har vist sig at være langtidsholdbart.

- Vi har faktisk et rigtig velfungerende renseanlæg på havnen. Det er fremtidssikret, så det har en levetid på 15-20 år. Der er overløbsbassiner, som er sikret mod oversvømmelser. Og anlægget er løbende blevet moderniseret, sagde John Harpøth.

Undersøger samarbejde med nabokommune

Politikerne i Holbæk Kommune kigger dog stadig efter et alternativ i samarbejde med Odsherred Kommune.

Det blev vedtaget at undersøge, om spildevandet fra Holbæk kan sendes til et udbygget Fårevejle Renseanlæg. Samtidig skal der etableres et vådområde vest for anlægget, kaldet Dragets Enge, som det rensede spildevand skal ledes igennem, inden det ledes ud i Sejerø Bugt.

quote Vi ser meget gerne et samarbejde med Odsherred om et fælles renseanlæg

Carsten Andersen (V)

- Men det er et projekt, der ligger et stykke ude i fremtiden, understregede John Harpøth, formand for Udvalget for Klima og Miljø.

- Der er måske ikke penge til projektet lige nu i vores forsyningsselskaber, hverken i Odsherred eller Holbæk. Det er et projekt, der kan realiseres om nogle år, hvis vi kan blive enige om et samarbejde, tilføjede John Harpøth.

Alternativ løsning afvist af flertalsgruppen

Venstre, Radikale og Konservative var bekymrede for en fortsat ensidig satsning på renseanlægget i Holbæk Havn med den smukke udsigt ud over fjorden.

- Vi ser meget gerne et samarbejde med Odsherred om et fælles renseanlæg. Men hvis det glipper, så mangler vi et alternativ. Det kan godt være, at renseanlægget på havnen kan holde 20 år mere, men spørgsmålet er om byudviklingen i Holbæk kan holde til, at anlægget bliver liggende på den attraktive adresse i så mange år, sagde Carsten Andersen (V).

Men forslaget om at finde en alternativ løsning blev ned afvist af flertalsgruppen.