Herlufsholms afgående bestyrelsesformand er uenig i kritik: - Det er meget alvorlige anklager

Den nu afgående bestyrelsesformand, Torben von Lowzow, er ikke enig i kritikken fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Herlufsholms bestyrelse har på et ekstraordinært møde lørdag valgt at gå af. Det sker, efter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har fremlagt et partshøringudkast, som rejser voldsom kritik af bestyrelsen.

Styrelsen skriver blandt andet, at de er alvorligt bekymret for elevtrivslen på skolen.

quote Det er meget alvorlige anklager, der er i den rapport

Torben von Lowzow, afgående bestyrelsesformand, Herlufsholm Skole

Styrelsen har særlig lagt vægt på, at en skoles opgave med at forebygge og afhjælpe mistrivsel blandt eleverne er særlig vigtig på en institution med kostafdeling, henset til at eleverne bor på skolen og sjældnere end andre elever ser deres familie og generelt ikke har samme frirum som andre børn og unge uden for skolen, skriver styrelsen blandt andet.

På grund af kritikken har bestyrelsen nu altså valgt at gå af.

- Bestyrelsen har besluttet at trække sig og gøre plads til en ny bestyrelse, som kan fortsætte det arbejde, som den nuværende bestyrelse er undervejs med, også med hensyn til at forbedre elevtrivsel, siger bestyrelsesformand Torben von Lowzow til TV2 ØST.

Kritikpunkter

Styrelsen kommer med en række kritikpunkter af skolen, fremgår det af udkastet. Blandt andet fremgår det, at skolen skal have brudt lovgivningen flere gange.

Her er kritikpunkterne i udkastet:

 • Herlufsholm har ikke levet op til sit ansvar, hvad angår vigtigheden af elevernes trivsel på skolen.
 • Der er lagt særligt vægt på, at opgaven med at forebygge og afhjælpe mistrivsel blandt eleverne er særlig vigtig på en institution med en kostafdeling, hvor eleverne ikke i samme grad har det samme frirum som andre børn.
 • Skolen har ikke sørget for, at eleverne på skolen har overholdt reglerne om, hvordan man skal behandle hinanden.
 • Skolen har ikke overholdt sin oplysningspligt under en tilsynssag.
 • Det er bestyrelsens ansvar, at loven bliver overholdt. Derfor har styrelsen fremsat alvorlig kritik af skolens bestyrelse på baggrund af vurderingens indhold.
 • Styrelsen mener, at der er tale om alvorlige brud på lovgivningen, at der er grundlag for, at skolen bliver pålagt at skulle tilbagebetale de statstilskud, som den har modtaget siden 8. december 2021.
 • Det er styrelsens vurdering, at mange af overtrædelserne også har fundet sted før tilsynet med skolen i slutningen af december sidste år.

I et skriftligt svar til TV2 ØST udtaler børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at:

- De mange oplysninger, der er kommet frem om elevtrivslen på Herlufsholm, bekymrer mig meget. Det er meget vigtigt for mig, at børn og unge har trygge rammer om deres skole- og hverdagsliv, og at de kan gå trygt i seng om aftenen. Det har de voksne ansvaret for at sikre. Nu må tilsynssagen gå sin gang.

VIDEO: Hør, hvad folk på gaden i Næstved mener om, at bestyrelsen på Herlufsholm Skole nu har valgt at træde tilbage:

Alvorlige anklager i rapporten

Historien om Herlufsholm begyndte med dokumentaren Herlufsholm hemmeligheder, der blev vist på TV 2 i starten af maj. Her stod flere elever frem og fortalte om mobning og krænkelser. 

Sidenhen er rektor blevet fyret, og flere traditioner såsom den såkaldte præfekt-ordning er blevet afskaffet. Alligevel bliver der nu udtrykt stor kritik af både skolen og bestyrelsen.

Læs også
Herlufsholms bestyrelse træder tilbage
Læs også
Herlufsholms bestyrelse træder tilbage

- Det er meget alvorlige anklager, der er  i den rapport. Vi er uenige, men de er så alvorlige, at vi følte, at det var rigtigt for Herlufsholm, at den nuværende bestyrelse trak sig og at ny bestyrelse har mulighed for at svare på det, siger afgående bestyrelsesformand Torben von Lowzow.

I tilsynsrapporten kommer Styrelsen for undervisning og kvalitet med en række mulige sanktioner. De er ikke vedtaget endnu, da tilsynssagen stadig er i gang.

Men styrelsen mener der bør gribes ind.

- Vi er helt uenige både i udkast til afgørelsen, men også de tenderede sanktioner, der er nævnt i afgørelsen. Jeg vil ikke kommentere mere på det, for vi synes, det er rigtigt, at det er den kommende bestyrelse, der skal svare på det, siger afgående bestyrelsesformand Torben von Lowzow.

Styrelsens forslag til ændringer samt skolens egne ændringer:

 • Skolen afskaffer enhver tradition, der giver elever i 3.g særlige privilegier på bekostning af andre elever på skolen.

Herlufsholm har afskaffet den såkaldte præfektordning, hvor udvalgte elever har et ekstra ansvar for de yngre.

 • Skolen skal sørge for, at elevernes rammer for overnatning er af en sådan karakter, at de ikke oplever risiko for overgreb, mobning eller mistrivsel.
Herlufsholm har ændret ordningen med sovesale, så alle elever nu sover på egne værelser.

 • Skolen har særlige udfordringer med voldelige hændelser, krænkende adfærd og mobning. Derfor skal den udfolde en handlingsplan med konkrete initiativer.

Herlufsholm har afskaffet den i TV 2-dokumentaren omtalte PØ-kamp, hvor de ældste elever brydes og slås for at forsvare en ø over for de yngre.

 • Skolen skal håndtere enkeltsager i åbenhed og med omgående inddragelse af forældre og relevante myndigheder herunder politiet.

 • Skolen skal håndtere skolens studie- og ordensreglement ensartet og skabe gennemsigtighed.

Professor kalder kritik af Herlufsholm historisk hård

Det er en uhørt skarp kritik, der rettes mod Herlufsholm i en foreløbig vurdering fra tilsynsmyndigheden af trivslen på skolen.

Det vurderer professor Peter Allerup, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU).

- Det er uden fortilfælde, og jeg har ikke tidligere set en kritik, der er mere præcis og hård, siger Peter Allerup til Ritzau.

- Når der fares så hårdt frem fra tilsynsmyndighedens side, er det fordi, der har siddet en bestyrelse og en rektor, der burde have reageret tidligere.

VIDEO: Flere tidligere elever stod frem i en TV 2-dokumentar og kritiserede kulturen på Herlufsholm Kostskole. De berettede om afstraffelser og seksuelle krænkelser.

Kan ende med tilbagebetaling af statslige tilskud

Styrelsen har varslet, at det kan ende med, at skolen skal tilbagebetale statslige tilskud. For den mener, at der er tale om alvorlige brud på lovgivningen, at der er grundlag for, at skolen bliver pålagt at skulle tilbagebetale de statstilskud, som den har modtaget siden 8. december 2021.

Jens Brusgaard er advokat i advokatfirmaet Trolle med særlig ekspertise i frie skoler og friskoleloven. Han arbejder med at rådgive friskoler og har ført omkring 30 lignende sager med skoler, der er under tilsyn. Efter hans vurdering er det til en sanktion i mellemklassen, STUK har hevet op af sanktionskassen.

- Den værste sanktion, du kan få, er, at de siger, du ikke får tilskud fremadrettet, siger han til TV 2.

Herlufsholms sanktion handler alene om at tilbagebetale statstilskuddet for en periode, der går tilbage til 8. december sidste år.

Læs også
Kronprinsparret trækker prins Christian ud af Herlufsholm efter kritik
Læs også
Kronprinsparret trækker prins Christian ud af Herlufsholm efter kritik

Ifølge Berlingske får Herlufsholm omkring 50 millioner kroner om året i tilskud. Jens Brusgaard kender ikke det faktiske beløb, men vurderer, at de 50 millioner "nok ikke er helt galt".

Nu står Herlufsholm til at tilbagebetale et beløb i den størrelsesorden, og det er "et ordentlig hul i kassen", medgiver Jens Brusgaard. Men det får ikke nogen stor betydning for skolens økonomi, vurderer han.

- Enten har de pengene, eller også kan de sagtens låne dem. For alle andre skoler ville det betyde, at man måtte lukke, men for Herlufsholm vil det bare betyde et mindre nedslag, siger han.

Bestyrelsens medlemmer fratræder snarest, hvorefter der sættes en proces i gang med at sammensætte en ny bestyrelse for Herlufsholm Skole.


Nyhedsoverblik