¨

Professorer om digesag: Kommune har begået fejl

I lang tid har det været forbudt at cykle på diget langs kysten i Guldborgsund Kommune. Foto: Martin Stilling - TV ØST

Guldborgsund Kommune brugte en forkert lovgivning, da nye regler for færdsel på Det Falsterske Dige blev vedtaget. Det vurderer to professorer.

Hvis du går en tur på Det Falsterske Dige, vil du komme forbi et skilt, hvor det fremgår, at det er forbudt at ride på sin hest, køre i bil, på motorcykel eller på cykel på diget.

Netop cykelforbuddet har været genstand for stor polemik på Falster. Guldborgsund Kommune har nemlig vedtaget et nyt reglement, der tillader cykling på diget, men det nægter Det Falsterske Digelag at efterkomme.

Digelaget har klaget over de nye regler til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men kommunen og digelaget er ikke enige om, hvad man skal lægge i nævnets afgørelse.

Kommunen mener, at digelaget har tabt sagen og har sendt en politianmeldelse efter dem, fordi de endnu ikke har taget skiltet med cykelforbuddet ned, og digelaget vil ikke fjerne skiltet, fordi de mener, at cykling vil ødelægge diget og dermed udsætte husene i området for oversvømmelser.

MILJØ- OG FØDEVARENÆVNETS AFGØRELSE:

Miljø- og Fødevarenævnet finder, at kommunen i den konkrete sag ikke har truffet afgørelse om at tillade cykling på diget. Kommunen har derimod besluttet, at der ikke fastsættes et forbud mod cykling på diget. Cykling på diget vil således alene kunne finde sted i kraft af naturbeskyttelseslovens regler og ikke efter kystbeskyttelseslovens regler og dermed ikke efter det fastsatte reglement.

Afgørelse kan ikke bruges

Men miljøklagenævnet har slet ikke givet kommunen ret i deres afgørelse, vurderer to uvildige juraprofessorer, som Lolland-Falsters Folketidende har fået til at gennemgå sagen. Kommunen har nemlig brugt en forkert lov til at vedtage de nye regler.

- Det, der er centralt i afgørelsen, er, at nævnet slet ikke tager stilling til spørgsmålet om cykling. Det er et spørgsmål, der i stedet skal behandles efter naturbeskyttelsesloven og ikke, som kommunen har gjort, efter kystbeskyttelsesloven, siger Ellen Margrethe Basse, der er juraprofessor med speciale i blandt andet naturbeskyttelse på Aarhus Universitet, til avisen.

- Nævnet skriver, at det slet ikke kan tage stilling til, om cykling er tilladt, da sagen ikke er behandlet efter naturbeskyttelsesloven. 

Læs også Kommune melder digelag til politiet

Den vurdering af afgørelsen er juraprofessor ved Københavns Universitet Peter Pagh enig i.

- Kommunen må have misforstået Miljø- og Fødevareklagenævnets seneste afgørelse, siger han til Lolland-Falsters Folketidende.

Afgørelsen kan altså slet ikke bruges til at afklare striden mellem kommunen og Det Falsterske Digelag, vurderer Ellen Margrethe Basse.

- Sagen skal i stedet behandles efter naturbeskyttelseslovens regler. Og nævnet tager slet ikke stilling til, hvordan naturbeskyttelseslovens regler konkret skal anvendes, siger hun. 

Læs også Digelag fastholder: Det er ikke tilladt at cykle på diget

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App