¨

Kommune melder digelag til politiet

Guldborgsund Kommune vil have digelaget til at pille skiltene ned, der forbyder cykling. Arkivfoto. Foto: Martin Stilling - TV ØST

Striden om diget på Falster ender nu hos politiet.

Guldborgsund Kommune har valgt at politianmelde Det Falsterske Digelag, fordi digelaget nægter at fjerne de skilte, der forbyder cykling på diget.

- Der må cykles på diget, og de skilte skal tages ned, siger borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten).

Formanden for Det Falsterske Digelag er overrasket over, kommunens beslutning.

- Jeg er ked af, kommunen opfører sig, som de gør, men det er deres beslutning, jeg kan jo ikke forhindre dem i at gøre det, siger Søren Bjerregaard.

Læs også Digelag klager til miljøklagenævn: - Det nærmer sig magtfordrejning

Uenighed om fortolkning

I december valgte kommunen at give tilladelse til at cykle på diget, hvilket blev mødt af stor modstand i digelaget. De mente, det ville ødelægge diget og dermed udsætte husene i området for oversvømmelser. Derfor valgte digelaget at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

I juli kom nævnet med sin afgørelse, men kommunen og digelaget er ikke enige om, hvordan afgørelsen skal tolkes.

Miljø- og Fødevarenævnets afgørelse:

Miljø- og Fødevarenævnet finder, at kommunen i den konkrete sag ikke har truffet afgørelse om at tillade cykling på diget. Kommunen har derimod besluttet, at der ikke fastsættes et forbud mod cykling på diget. Cykling på diget vil således alene kunne finde sted i kraft af naturbeskyttelseslovens regler og ikke efter kystbeskyttelseslovens regler og dermed ikke efter det fastsatte reglement.

- De har tabt sagen i miljøankenævnet, lyder det fra John Brædder.

Men spørger man formanden for digelaget, er sagen en helt anden. 

- Vi er slet ikke enige med kommunen, efter vores opfattelse har de helt misfortolket afgørelsen, siger Søren Bjerregaard.

Brug for mere tid

Efter afgørelsen i Miljø- og Fødevareklagenævnet sendte kommunen et brev til digelaget, hvor de opfordrede dem til at pille skiltene ned. Da der ikke skete noget, sendte de dem et 14 dages varsel, men skiltene står der endnu.

- Nu har vi skrevet til politiet og bedt dem om at tage sig af det, siger John Brædder.

Hos digelaget er man uforstående over for, hvorfor kommunen har så travlt.

- Vi har taget kontakt til en advokat, som har været på ferie og derfor først har tid til at kigge på sagen nu, og det har jeg meddelt kommunen, men kommunen har åbenbart meget travlt, de holder åbenbart ikke sommerferie, som resten af landet, siger Søren Bjerregaard.

OM DET FALSTERSKE DIGE:

  • Diget er 17.553 m langt og 3,77 m højt.
  • Opførelsen af Det falsterske Dige blev påbegyndt i efteråret 1873 og afsluttet i 1875
  • Det blev vedtaget af Rigsdagen i 1873 at oprette et dige efter en stormflod samme år, hvor flere mistede livet og meget materiel værdi gik tabt.
 Kilde: Det Falsterske Digelag

 

Læs også Digelag fastholder: Det er ikke tilladt at cykle på diget

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App