Digelag fastholder: Det er ikke tilladt at cykle på diget

Det Falsterske Digelag fastholder, at det ikke er tilladt at cykle på diget efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

- Det er ikke forbudt, at cykle på diget. Det er bare ikke tilladt.

Forvirret? Forklaring følger.

Ordene kommer fra formanden for Det Falsterske Digelag, Søren Bjerregaard. Bestyrelsen i digelaget fastholder nemlig, at der ikke må cykles på diget langs Guldborgsunds kyster.

quote Jeg er ked af, nogen tror, vi ønsker at gøre livet surt for cyklisterne. Det ønsker vi bestemt ikke. Vi ønsker bare at bevare vores dige og kystbeskyttelse

Søren Bjerregaard, formand, Det Falsterske Digelag

Det mener bestyrelsen fortsat efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i klagen, som digelaget indgav over Guldborgsund Kommunes beslutning fra 2017 om et nyt reglement for diget.  

- Vi holder fast i, at det er tilladt at færdes til fods. Det betyder, at alt andet færdsel ikke er tilladt, siger Søren Bjerregaad.

Kommune har ikke taget stilling

Og netop ordlyden er vigtig. For Miljø- og Fødevareklagenævnet giver ikke medhold i digelagets klage over Guldborgsund Kommune, og de lægger i deres afgørelse vægt på, at kommunen ikke har forbudt cykling. Men man har heller ikke tilladt det. 

"Miljø- og Fødevarenævnet finder, at kommunen i den konkrete sag ikke har truffet afgørelse om at tillade cykling på diget. Kommunen har derimod besluttet, at der ikke fastsættes et forbud mod cykling på diget. Cykling på diget vil således alene kunne finde sted i kraft af naturbeskyttelseslovens regler og ikke efter kystbeskyttelseslovens regler og dermed ikke efter det fastsatte reglement," står der i afgørelsen.

Om Det Falsterske Dige:

Hos Guldborgsund Kommune mener formanden for Teknik, Miljø- og Ejendomsudvalget, at afgørelsen er lettere forvirrende.

- Den er lidt kringlet skrevet, siger Peter Bring-Larsen, formand og fra Guldborgsundlisten.

Han har derfor besluttet, at tage sagen op i udvalget, når møderne starter efter sommerferien.

- Den er ikke soleklar den afgørelse, og derfor vil jeg drøfte den i mit udvalg og også få kommunens jurister til at se på den, så vi kan finde en løsning, siger Peter Bring-Larsen og tilføjer:

- Jeg ønsker en god dialog og et godt samarbejde med digelaget, siger han.

Hans holdning til færdsel på diget er dog klar:

- Det er et stort ønske for mig, at man kan færdes på diget på cykel, og derfor håber jeg, vi kan finde en løsning sammen, siger han og tilføjer, at han da også godt tror på, at man kan nå til enighed.

Handler om kystbeskyttelse

Hos formanden for digelaget er der dog ikke samme tiltro.

- Politikerne er bedøvende ligeglad med diger. De tænker ikke på, at det er vores kystbeskyttelse, det handler om, og det er et skrøbeligt dige, vi har. Vi er nødt til at tage det her dige seriøst, siger Søren Bjerregaard.

Han mener, det ofte bliver fremlagt som en kamp om retten til at cykle.

- Jeg er ked af, nogen tror, vi ønsker at gøre livet surt for cyklisterne. Det er slet ikke det, det handler om. Det ønsker vi bestemt ikke. Vi ønsker bare at bevare vores dige og kystbeskyttelse, siger Søren Bjerregaard.

I Guldborgsund Kommune mener Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets formand dog, at det sagtens kan fungere med cykling på diget og vedligeholdelsen efter slittagen.

- Det har jo fungeret fint på Lolland, hvor man må cykle på digerne. Jeg mener, vi må kunne finde en måde at hjælpes ad, siger Peter Bring-Larsen.

Det Falsterske Digelag vil nu søge om juridisk hjælp efter sommerferien for at finde ud af, hvilke muligheder de har for skiltning.