Afstemning 1. juni - særlig gruppe kan sætte krydset derhjemme

Når danskerne 1. juni skal stemme om, hvorvidt forsvarsforbeholdet skal afskaffes eller ej, har borgere med særlige udfordringer mulighed for at stemme hjemmefra.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Vælgere, der er syge eller mangler førlighed, har mulighed for at stemme i eget hjem til folkeafstemningen den 1. juni 2022.

Det skriver Indenrigs- og boligministeriet i en pressemeddelelse. 

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at komme til valgstedet på valgdagen, kan du ansøge om at brevstemme i eget hjem.

Fakta: Sådan stemmer du hjemme

Hvis du får godkendt din ansøgning om at brevstemme hjemme, vil din kommune kontakte dig per brev eller telefon og oplyse dig om, på hvilken dato og i hvilket tidsrum afstemningen skal foregå i dit hjem.

Den dag, du skal afgive din brevstemme, kommer to stemmemodtagere hjem til dig med brevstemmematerialet. Når du har sat dit kryds, tager stemmemodtagerne din brevstemme med tilbage til kommunen og sørger for, at din stemmeseddel bliver lagt i stemmekassen på valgdagen ligesom de almindelige stemmesedler.

Hvis du ønsker at brevstemme hjemme, skal du søge om det hos din kommune.

Du kan søge om at stemme hjemme ved at udfylde et særligt ansøgningsskema, som du kan få ved at kontakte din kommune eller finde på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside. Du kan også søge om at stemme hjemme ved at kontakte din kommune telefonisk.

Hjælp til at udfylde

Kommunen skal have din ansøgning senest fredag den 20. maj 2022 klokken 18.00. Den enkelte kommune må dog godt sætte en senere frist. Du kan få oplyst fristen hos din kommune.

Hvis du får praktisk hjælp hjemme, for eksempel af en hjemmehjælper, hjemmesygeplejerske eller af andre, kan du også få ansøgningsskemaet af dem. De kan også hjælpe dig med at udfylde og indsende skemaet, hvis du har behov for det.

Læs også
1. juni skal danskere stemme om at afskaffe forsvarsforbehold
Læs også
1. juni skal danskere stemme om at afskaffe forsvarsforbehold

Der vil også være hjælp at hente for handicappede i stemmeboksen på stemmestedet.

Indenrigs- og Boligministeriet skriver, at det for første gang bliver muligt at benytte en overlægsplade til stemmesedlen med punktskrift den 1. juni.

Flere hjælpemidler

Hvis du har et handicap eller i øvrigt har brug for hjælp, når du skal sætte dit kryds på stemmesedlen til folkeafstemningen, har du mulighed for at bruge en række særlige hjælpemidler. Du kan også søge om at blive flyttet til et andet valgsted.

Du kan på alle valgsteder for første gang benytte en overlægsplade. På pladen er ”Ja” og ”Nej” anført med punktskrift, og der er huller de steder, der kan sættes kryds på stemmesedlen.

Overlægspladen er især en hjælp, hvis du er blind eller svagsynet. En valgstyrer eller tilforordnet vælger kan hjælpe med at placere overlægspladen korrekt på stemmesedlen. Derefter kan du gå alene ind i stemmerummet og sætte dit kryds.

Derudover kan du på alle valgsteder få stillet en lup til rådighed. Luppen kan forstørre teksten på stemmesedlen og gøre den nemmere at læse. Når du skal sætte dit kryds, har du også mulighed for at bruge en sort pen, så du tydeligt kan se, hvor du har sat krydset.

Hæve-/sænkebord

På mindst ét valgsted i hver kommune er det desuden muligt at stemme ved et hæve-/sænkebord. Det kan være en fordel, hvis du for eksempel er kørestolsbruger. 

Hvis hæve-/sænkebordet er på et andet valgsted end det, du er tilknyttet, kan du søge om at blive flyttet til det pågældende valgsted.

Læs også
Politikere vil gøre det lettere for handicappede at komme ind på drømmestudiet
Læs også
Politikere vil gøre det lettere for handicappede at komme ind på drømmestudiet

På alle valgsteder er der opsat en LED-lampe i et stemmerum, så du kan tilpasse lysstyrke og lysfarve. Derudover har du også mulighed for at benytte et særligt forstørrelsesapparat kaldet CCTV, der kan forstørre stemmesedlen op på en skærm og lader dig regulere forstørrelse og kontrast. CCTV’et vil være på mindst ét valgsted i hver kommune.

Hjælpemidlerne er også til rådighed, hvis du brevstemmer i kommunen. Overlægspladen, LED-lampen, luppen og den sorte pen er på alle brevstemmesteder, og hæve-/sænkebordet og CCTV’et er på mindst ét brevstemmested i kommunen.

Hvem kan skifte valgsted?

Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, kan du søge om at stemme et andet sted end der, hvor du er tilknyttet. Det kan for eksempel være relevant, hvis du ønsker at benytte hæve-/sænkebordet eller CCTV’et, som kun findes på visse valgsteder, eller ønsker at stemme et sted, der har færre trapper, eller hvor adgangen er mere handicapvenlig.

Læs også
Regeringen ændrer formulering på omstridt EU-stemmeseddel
Læs også
Regeringen ændrer formulering på omstridt EU-stemmeseddel

Hvis du ønsker at skifte valgsted, skal du søge om det hos din kommune senest tirsdag den 24. maj 2022 klokken 12. Du kan søge om at skifte valgsted ved at udfylde ansøgningsskemaet eller ved at kontakte din kommune telefonisk.

Du skal kontakte borgerservice i din kommune for at finde ud af, hvilket valgsted du er tilknyttet. Borgerservice kan også hjælpe med at finde et andet valgsted, der bedre opfylder dine behov.

Faktaboks: Hjælpemidler til afstemningen 1. juni

• Overlægsplade, hvor ”Ja” og ”Nej” er anført med punktskrift, og der er huller til brug for afkrydsningen af stemmesedlen. Overlægspladen er en hjælp for blinde og svagsynede.

• Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen. Luppen kan stå selv, så vælgeren kan afkrydse stemmesedlen under luppen.

• Forstørrelsesapparat (CCTV), der kan forstørre stemmesedlen, og som giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast.

• LED-lampe, som lader vælgeren regulere lysstyrke, lysfarve og lysudfald.

• Sorte penne, der kan gøre afkrydsningen tydeligere.

• Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og har fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.


Nyhedsoverblik