Tysk jernbane bliver ikke klar til Femern-tunnelens planlagte indvielse

Jernbanen på den tyske side af Femern-forbindelsen er blevet forsinket og når formentlig ikke at blive klar til tiden.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Indvielsen af Femern Bælt-tunnelen i 2029 bliver efter alt at dømme uden tog – i hvert fald uden tog, der vil kunne fortsætte fra tunneludmundingen på tysk side og videre til det tyske fastland og Lübeck.

Det fremgår af en orientering til Folketingets Transportudvalg fra transportminister Trine Bramsen (S).

- DB Netz AG har på et møde den 11. maj 2022 oplyst, at de tyske jernbanelandanlæg forventes at stå klar i december 2029, det vil sige nogle måneder senere, end den faste forbindelse, skriver ministeren i sin orientering.

quote Det er ikke i orden, hvis de bliver forsinkede

Trine Bramsen (S), transportminister

Det er selskabet DB Netz AG, som har ansvaret for byggeriet og udvidelsen af den 88 kilometer lange jernbane på tysk side mellem Femern Bælt-tunnelen og Lübeck, hvor jernbanen skal forbindes til det øvrige tyske jernbanenet.

Brud på statskontrakt

Da Danmark og Tyskland i 2008 underskrev statskontrakten om en fast forbindelse over Femern Bælt, forpligtede Danmark sig til at stå for at bygge og betale for tunnelen. Til gengæld forpligtede Tyskland sig til at opgradere infrastrukturen på tysk side.

Vejforbindelsen E47 skal opgraderes til motorvej, imens 80 kilometer dobbeltsporet jernbane skal bygges mellem Lübeck og Puttgarden. Sidstnævnte er der endnu ikke givet byggetilladelse til.
Vejforbindelsen E47 skal opgraderes til motorvej, imens 80 kilometer dobbeltsporet jernbane skal bygges mellem Lübeck og Puttgarden. Sidstnævnte er der endnu ikke givet byggetilladelse til. Foto: Grafik: Nick Abildgaard - TV2 ØST

Hvis jernbanen ikke når at blive klar til tiden, vil det derfor være et brud på statskontrakten. Og det ærgrer transportminister Trine Bramsen.

- Det er ikke i orden, hvis de bliver forsinkede, det er det hverken for de mange danske borgere, der skal bruge det, men altså heller ikke for de tyske eller for den sags skyld andre borgere, som skal have stor gavn af det her, siger hun til TV2 ØST.

Transportminister Trine Bramsen ærgrer sig over, at tyskerne ikke når at blive færdige med jernbanen til tiden, og hun vil nu kontakte sin tyske ministerkollega.
Transportminister Trine Bramsen ærgrer sig over, at tyskerne ikke når at blive færdige med jernbanen til tiden, og hun vil nu kontakte sin tyske ministerkollega. Foto: TV2 ØST

Også hos øvrige medlemmer af transportudvalget er frustrationerne store: 

- Det er ret træls. Vi er overraskede over det, og vi vil sammen med ministeren forsøge at kontakte tyskerne, siger de Konservatives transportordfører Niels Flemming Hansen. 

- Det er jo ærgerligt, men det kan vi formentlig ikke gøre så meget ved. Vi har jo også oplevet forsinkelser med jernbaneprojekter herhjemme, så vi bliver nødt til at vise lidt forståelse og appellere til, at de får gjort det færdigt så hurtigt som muligt, siger Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen. 

Kristian Pihl Lorentzen (V), transportordfører, ærgrer sig over tyskernes udmelding.
Kristian Pihl Lorentzen (V), transportordfører, ærgrer sig over tyskernes udmelding. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Risiko for større forsinkelser

Indtil videre er den tyske jernbane forsinket med nogle få måneder. Men Femern A/S, der er bygherre, vurderer, at den tyske tidsplan for færdiggørelsen af den jernbanen er optimistisk:

- Den foreliggende tidsplan om ibrugtagning af den fuldt udbyggede jernbanestrækning i 2029 er udtryk for et best-case scenarie, fremgår det af notatet, hvor der bliver henvist til tidligere erfaringer fra den tyske myndighedsgodkendelsesproces for Femern Bælt-forbindelsen:

Læs også
Ekspert frygter forsinkelse: 80 kilometer tysk Femern-jernbane står uden byggetilladelse
Læs også
Ekspert frygter forsinkelse: 80 kilometer tysk Femern-jernbane står uden byggetilladelse

- Den komplicerede tyske myndighedsgodkendelsesproces medfører en væsentlig risiko for forsinkelser.

Færdig i december 2029

Hos DB Netz AG fastholder man dog, at jernbanen ventes at stå klar i december 2029. 

- Vi håber meget på at være klar med vores del af Femern Bælt-projektet i udgangen af 2029, skriver de i et skriftligt svar til TV2 ØST.

Femernbyggeriet på dansk side ved Rødbyhavn i juni 2022.
Femernbyggeriet på dansk side ved Rødbyhavn i juni 2022. Foto: Femern A/S

Ligesom det er tilfældet i Danmark, kommer der også nye køreplaner for den offentlige trafik hvert år i december i Tyskland, og det er angiveligt derfor, tyskerne satser på, at jernbanen skal være klar der:

- I Tyskland har vi en køreplansændring for vores Deutsche Bahn-tog hver december. Derfor starter vi i december 2029. 

Mangler byggetilladelser

I alt skal der på tysk side bygges 88 kilometer dobbeltsporet jernbane med kørestrøm mellem Lübeck og Femern Bælt-tunnelen. Heriblandt en tunnel mellem det tyske fastland og øen Femern.

Men der er fortsat ikke givet tilladelse til byggeriet af den tyske jernbane fra de tyske myndigheder. DB Netz AG regner med at alle byggetilladelser er på plads i slutningen af 2026. 

Femernbyggeriet på tysk side ved Puttgarden i juli 2022.
Femernbyggeriet på tysk side ved Puttgarden i juli 2022. Foto: Femern A/S

En del af forsinkelsen skyldes, at den tyske Forbundsdag har besluttet at afsætte midler til bedre støjbeskyttelse langs jernbanestrækningen. 

Derfor måtte DB Netz AG trække en del af ansøgningerne om byggetilladelse tilbage og tilpasse dem til de nye støjtiltag. Det har angiveligt medført en forsinkelse de pågældende steder på to år.

Broen fra 1963 over Femernsund er indrettet med en landevej samt en enkelsporet jernbane og kan ikke klare den øgede trafik, der kommer med Femernforbindelsen. Derfor vil tyskerne forpligtiget bygge både en ny tunnel under sundet og en 80 kilometer dobbeltsporet jernbane mellem Puttgarden og Lübeck.
Broen fra 1963 over Femernsund er indrettet med en landevej samt en enkelsporet jernbane og kan ikke klare den øgede trafik, der kommer med Femernforbindelsen. Derfor vil tyskerne forpligtiget bygge både en ny tunnel under sundet og en 80 kilometer dobbeltsporet jernbane mellem Puttgarden og Lübeck. Foto: TV2 ØST

Forsinkelse får økonomiske konsekvenser

Forsinkelsen af jernbanen vil også gå ud over økonomien for selve Femern forbindelsen, da der vil være færre indtægter så længe, der ikke kan køre tog gennem tunnelen.

Femern A/S har ikke ønsket at stille op til interview, men i et svar til TV2 ØST skriver de:

- Indtægter fra jernbanedriften udgør kun en mindre del af den samlede indtægt. En planmæssig åbning af vejtrafik medio 2029 og jernbane senere i samme kalenderår vil kun påvirke projektets tilbagebetalingstid marginalt.

Storstrømsbroen
Læs også
Entreprenør erkender: Nu skrider tidsplanen for Storstrømsbroen
Storstrømsbroen
Læs også
Entreprenør erkender: Nu skrider tidsplanen for Storstrømsbroen

Transportminister Trine Bramsen vil nu mødes med sin tyske kollega for at drøfte tidsplanen for den tyske jernbane:

- Det håndtag jeg har at trække i, det er jo at blive ved med og rykke tyskerne, rejse bekymringen og bede dem om at redegøre for, hvor de er henne af i processen, fastslår hun. 

Jernbane har store potentialer

Hos DSB ser man store potentialer i den kommende jernbaneforbindelse, der blandt andet kan forkorte rejsetiden mellem København og Hamborg med over to timer. Derfor falder forsinkelsen af den tyske jernbane ikke i god jord:

- Vi ærgrer os selvfølgelig og ser frem til, at den bliver klar, siger informationschef Tony Bispeskov. 

- Den vil binde byerne bedre sammen, og så skal man også tænke på, at hele klimadagsordenen, det her med at få elektriske tog, står jo meget meget højt på rigtig manges ønskeliste, og da toget jo er en klimavenlig transportform, så kommer den jo for alvor til at vinde frem, når man også kan gøre rejsetiden betragteligt kortere.


Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, fremhæver store fordele ved den kommende Femern Bælt-forbindelse. Derfor er tyskernes udmelding ærgerlig, siger han.
Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, fremhæver store fordele ved den kommende Femern Bælt-forbindelse. Derfor er tyskernes udmelding ærgerlig, siger han. Foto: TV2 ØST

På dansk side har man været i gang med opgraderingen af jernbanen frem mod den nye tunnel under Femern Bælt siden 2017.

Her er man dog fortsat afhængig af, at byggeriet af den nye Storstrømsbro bliver klar til tiden. Efter adskillige forsinkelser ventes jernbanetrafikken her ifølge den nuværende tidsplan at kunne køre over broen i 2027 – ni år efter byggeriets start – imens den nye Femern Bælt-tunnel efter planen skal åbne i år 2029.


Nyhedsoverblik