Vordingborg vinder prisen som Danmarks vildeste kommune

Vordingborg Kommune bliver den store vinder af konkurrencen "Vild med vilje". Med prisen følger en kontant belønning på én million kroner.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Vordingborg Kommune er Danmarks vildeste kommune.

Sådan lød budskabet fra miljøministrer Lea Wermelin (S), da hun uddelte prisen i naturkonkurrencen Danmarks vildeste kommune, der handler om at gøre landet bedre for den vildeste natur.

I Vordingborg har man blandt andet lavet et overdrev ved Nyråd med græssende køer, hvor der er lavet søer til glæde for tudser og frøer. En græsplæne ved den kommunale administration, der nu er omdannet til en vildtvoksende plæne og som er hjemsted for vilde orkideer - og en skov med gamle træer, der samtidig gøres til et eksempel på, hvordan man kan lave vild med vilje i sin egen have.

Perlen i tiltagene i Vordingborg Kommune er dog et projekt på Knudshoved Odde, hvor hele 200 hektar landbrugsjord nu gøres til vild natur - især til gavn for sjældne padder og krybdyr.

Læs også
Nu går slutspurten ind:
Tre kommuner kæmper for at vinde titlen som den vildeste kommune
Læs også
Nu går slutspurten ind:
Tre kommuner kæmper for at vinde titlen som den vildeste kommune

Med prisen følger en check på én million kroner.

Alle kommuner var med

Samtlige 98 danske kommuner tilmeldte sig i 2021 konkurrencen, der set med faglige øjne handlede om at fremme en højere biodiversitet i Danmark. Præmien på én million kroner kommer fra Den Danske Naturfond, der arbejder for at fremme et Danmark med bedre plads til vilde dyr og planter.

Ti kommuner på landsplan blev udvalgt til en finale - heraf kom de tre fra vores landsdel. Ud over Vordingborg var også Odsherred Kommune og Lolland Kommune med i opløbet til at vinde konkurrencen.

Se videoen: Odsherred Kommune var også med i konkurrencen om at blive landets vildeste kommune. Se indslaget om kommunens initiativer her:

I den endelige afstemning kunne både juryen og borgere stemme om, hvem der skulle vinde.

En naturperle for planter, fugle og padder

TV2 ØST har tidligere talt med Carsten Hurup, der er projektleder i Vordingborg Kommune, om projektet på Knudshoved, som anses for at være det, der har sikret Vordingborg prisen.

- Det her er et af de vigtigste områder for padder og krybdyr i Danmark. Her har vi været så heldige i samarbejde med Rosenfelt Gods, der ejer området, at lave dette naturprojekt. Her konverterer vi landbrugsjord til permanent, varig kvalitetsnatur, sagde han.

Læs også
Lokale arter skal forvandle landbrugsområde til et blomstrende mekka for insekter og sommerfugle
Læs også
Lokale arter skal forvandle landbrugsområde til et blomstrende mekka for insekter og sommerfugle

Projektet handlede om at spejle det gamle landbrugsområde op imod et allerede bestående naturområde, der samlet set bliver på næsten 300 hektar. Som led i arbejdet blev der blandt andet spredt håndplukkede frø fra de lokale, naturlige arter ud i området.

Som led i projektet er der også etableret 30 vandhuller, blandt andet til glæde for klokkefrøen. Samtidig er der lavet store vådområder til gavn for fuglelivet.

Se videoen: Kom tættere på Lolland og Vordingborg kommuner og deres initiativer til at blive landets vildeste kommune:

Mislyde i begyndelsen

Selvom Vordingborg i dag har vundet konkurrencen, så har vejen derhen dog ikke været uden knaster.

Da kommunen i løbet af 2021 begyndte at omlægge driften til mere vild natur, så begyndte borgere i villakvarterne nemlig at klage sig over uklippede græsplæner, hvor også det, der i klassiske øjne er ukrudt, blomstrede.

Læs også
Vild natur splitter naboer
Læs også
Vild natur splitter naboer

Mange haveejere støttede dog op om kommunen, og begyndte også at gøre dele af deres have mere vilde. Siden er der kommet færre mislyde over det høje græs - og biodiversiteten er blevet øget i kommunen.

Fem ekstrapriser uddelt:

Foruden titlen som Danmarks vildeste kommune har juryen uddelt fem ekstrapriser:

Stort: Kolding Kommune og Middelfart Kommune stillede op sammen med et projekt, der skal skabe mere vild natur under havoverfladen i Lillebælt. Der er udlagt stenrev, etableret ålegræsenge og lavet en fugleø. Samtidig har borgerne mulighed for at følge udviklingen under overfladen via nyetablerede snorkelstier. Kommunerne har sammen vundet prisen for et stort naturprojekt.

Intelligent: Syddjurs Kommune har vundet prisen for et intelligent naturprojekt. Her har man fokuseret på naturpleje på §3-arealer - altså naturområder, som har brug for en særlig beskyttelse. Kommunen har lavet et samarbejde med lokale dyreholdere om naturpleje med islandske heste, som er en god, enkel og billig løsning til at styre græsningstryk på de små arealer.

Engagerende: I Vejle Kommune har man lavet en rigtig stor indsats med at få engageret børn og unge i kampen for en mere vild natur. Intet mindre end 80 skoler og dagsinstitutioner i kommunen deltager i et væld af aktiviteter, som gavner biodiversiteten. Derfor har kommunen vundet prisen for et engagerende naturprojekt.

Nytænkende: I Lolland Kommune har man opkøbt forladte ejendomme og henlagt til natur. Derudover har man udnævnt lokale biodiversitetsambassadører, som skal hjælpe med at sprede budskabet om, hvad vi alle sammen kan gøre for at hjælpe naturen. Juryen 'har lagt mærke til, at der er sat gang i en ægte forandring i kommunens naturforvaltning, og derfor vinder Lolland Kommune prisen for et nytænkende naturprojekt.

Vedvarende: Odense Kommune har opkøbt skovarealer for dels at bevare de eksisterende skove og dels finde nye arealer til fremtidig skov. Når man hjælper skovene i sit lokalområde, hjælper man samtidig en lang række truede dyr og planter. Odense Kommune har med sit projekt vundet prisen for et vedvarende naturprojekt.


Nyhedsoverblik