Lokale arter skal forvandle landbrugsområde til et blomstrende mekka for insekter og sommerfugle

EU-projektet Life Clima-Bombina er sammen med Rosenfeldt i fuld gang ude på Knudshoved Odde. I disse dage håndsår de frø, der bliver til blomster i alle regnbuens farver.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Det kommer til at blomstre i alle regnbuens farver ude på Knudshoved Odde.

Her er EU-projektet, Life Clima-Bombina i samarbejde med Rosenfeldt, i fuld gang med at forvandle det i alt 280 hektar store landbrugsområde til vild natur med vandhuller, der skal lokke klokkefrøer og padder til.

Og så skal lokale blomster fra Vordingborg Kommune lokke insekter og sommerfugle til. Det har Carsten Horup, der er leder på projektet, været travlt optaget af. For frøene til de mange blomster er blevet håndsået ud på markerne, men først er de blevet blandet i hånden.

Frøene bliver blandet i hånden i spande.
Frøene bliver blandet i hånden i spande. Foto: Per Rasmussen

- Det er et supplement til den store maskine, der har kørt rundt herude – en stor gødningsspreder, som tager sig af de store arealer. Det er lidt de samme frø, som den også spreder ud, men der er nogle særlige bakker for at skabe blomstrende overdrev herude, og dem gør vi lige lidt ekstra ved for at så de her naturarter, som vi har gået og håndsamlet gennem hele sommeren, fortæller Carsten Horup.

VIDEO: Bliv klogere på projektet Life Clima-Bombina med Sille Roulund, da hun tog med ud på Knudshoved Odde. 

En gang om ugen går vi tæt på naturen – Det handler om alt det der sker i naturen, og de oplevelser man kan få ganske gratis. Denne gang besøger vi Knudshoved Odde hvor et 180 hektar stort område med landbrugsjord skal laves om til vild natur.

Gode for insekter og sommerfugle

Der er omkring 20-25 arter i de blandinger, som de går og sår.

- Det karakteristiske ved de her planter er, at det er lokale planter fra Vordingborg Kommune, og det er blomstrende planter, som er gode for insekter og sommerfugle, og som er karakteristiske for de naturtyper, som engang var herude, som vi nu er i gang med at skabe tilbage til de blomstrende bakker.

Lokale blomsterfrø, som skal sås ud over markerne på Knudshoved Odde.
Lokale blomsterfrø, som skal sås ud over markerne på Knudshoved Odde. Foto: Per Rasmussen

Men man skal have tålmodighed, advarer Carsten Horup.

- For de fleste er toårige planter. Så nu sår vi dem, og så i 2022 ser vi måske en lille roset, og så er det først i 2023, at de kommer op og blomstre, fortæller han. 

Om Clima-Bombina:

  • EU Life Clima-Bombina-projektet har til formål at skabe nye levesteder for klokkefrø, andre padder og fugle for at modvirke klimaforandringer i kystnære områder.
  • Projektet har et samlet budget på 5.103.983 euro. EU’s Life Nature-pulje bidrager med 3.062.380 millioner euro og Miljøstyrelsen bidrager med 1.804.978 millioner euro. Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein, Amphi Consult Sjælland v. Peer Ravn og Vordingborg kommune bidrager med henholdsvis 176.625, 10.000 og 50.000 euro.
  • Projektperioden løber fra 2019-2023.
  • Udover Vordingborg er der to andre projektområder: Sehlendorfor i Tyskland på 257 hektar og North Wagrien i Tyskland på 55 hektar.
  • Området ved Knudshoved Odde er levested for næsten alle arter af Danmarks truede padder, heriblandt klokkefrø, løgfrø, løvfrø, strandtudse og grønbroget tudse.
  • Projektområdet adskilles af en 400 meter lang strandvold kaldet Draget. Vest for Draget ligger 100 hektar natur med vandhuller, strandsøer, græsningsoverdrev, græsningsskov med gamle træer og kystskrænter. 
  • Øst for Draget ligger det primære projektområde på 180 hektar. Visionen for projektet er at spejle naturen fra den vestlige del over på den østlige del. Dette sker blandt andet ved at konvertere 110 hektar tidligere landbrugsjord til natur.


Kilde: LIFE Clima-Bombina


Nyhedsoverblik