Vordingborg Kommune opdager underskud på 22 millioner kroner i regnskabet

Uventet mangler der 22 millioner kroner i regnskabet for Vordingborg Kommune. Borgmester forsikrer, at det ikke får nogen betydning for borgerne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Vordingborg Kommune har netop opdaget et underskud på 22 millioner kroner i regnskabet.

Det skyldes en fejl i udregning af statslig refusion, som nu er grunden til, at der dukker et uventet underskud op i det forventede regnskab for 2019 på arbejdsmarkedsområdet.

Fejlen opstår, fordi Vordingborg Kommune gennem 2018 og 2019 har hjemtaget og budgetteret med for meget i refusion fra staten.

quote Vi kommer til at ændre vores økonomistyring, så det ikke sker igen

Mikael Smed (S), borgmester i Vordingborg Kommune

- Dels er det en sammensætning af et underskud fra 2018 på 10 millioner kroner, og den resterende del er så fra 2019, hvor man havde forventet, at de 10 millioner krone ville vi have indhentet i løbet af i år, siger borgmester Mikael Smed (S).

- Men grundlæggende handler det jo om de her refusionsordninger, der er mellem stat og kommune, hvor vi havde taget udgangspunkt i nogle refusionssatser, der var lidt højere, end dem, der er reelt er i spil. Dermed opstår der jo et hul imellem, de vi havde forventet at få i refusion, og det vi rent faktisk får i refusion. Det giver det her underskud på knap 22 millioner kroner.

Borgmester: Det får ingen konsekvens for borgerne

Der er med øjeblikkelig virkning indført ny procedure, så den specifikke budgetopfølgning fremadrettet bliver underkastet et parallelt kontrolforløb, hvor såvel Arbejdsmarkedsafdelingen som kommunens centrale økonomifunktion sikrer, at budgetopfølgningen er retvisende.

- Vi kommer til at ændre vores økonomistyring, så det ikke sker igen, siger Mikael Smed, borgmester i Vordingborg Kommune.

Hvad er statslig refusion?

Ifølge borgmester Mikael Smed kommer underskuddet på 22 millioner kroner dog ikke til at blive mærkbart for borgerne.

- Indledningsvist får det ikke nogen umiddelbart konsekvens. Det får selvfølgelig en konsekvens for regnskabet for 2019, som vi selvfølgelig skal adressere, men det får ikke konsekvenser for borgerne. Refusion er jo mellem staten og kommunen. Borgerne har fået de penge, de skal have.

Flere ledige og sygedagpengemodtagere er i job

Det er særligt statens refusion på sygedagpenge og A-dagpengeområdet, der er skyld i, at regnskabet for 2019 på arbejdsmarkedsområdet, nu forventes at vise et underskud på 22 mio. kr.

I takt med, at der kommer væsentlig flere ledige i arbejde har en relativ større andel af disse ledige også udfordringer med deres helbred.

quote Borgerne har fået de penge, de skal have

Mikael Smed (S), borgmester i Vordingborg Kommune

På grund af højkonjunkturen kommer disse borgere i arbejde, men denne gruppe borgere kan have svært ved at opnå stabilitet i beskæftigelsen, og de bliver derfor ofte ledige igen, eller sygemeldte.

Ændringer i refusionsreglerne betyder dog, at kommunen ikke modtager samme refusion fra staten i relation til ledige, der kun har været kortvarigt tilbage på arbejdsmarkedet i forhold til andre ledige eller sygedagpengemodtagere, som forud for at de bliver ramt af ledighed eller sygdom har haft fast arbejde i over et år.

De ændringer har der ikke været taget godt nok højde for i beregningerne for refusion i 2019 og derfor har Vordingborg Kommune budgetteret med en for høj refusion i 2019. Hertil kommer, at kommunen også har hjemtaget for meget refusion i regnskab 2018, som skal efterreguleres i 2019.

- Det er en helt uholdbar situation at stå i som politiker, at der dukker overraskelser op i den her størrelsesorden. Når det sker så sent på året er det utrolig vanskeligt at agere på, siger borgmester Mikael Smed.

Hvordan kan det være, at I ikke har været i stand til at forudse det noget før?

- Det handler dels om, at de kørsler man har lavet på området, har vist, at konjunkturerne gik fint. Når man har lagt en grund bemærkning ind om, hvad man foventer at få ind i refusioner, så kører man jo ikke en undersøgelse på det hver gang. Da man er blevet opmærksom på det nu her, har man også råbt vagt i gevær, siger borgmester Mikael Smed.