52 læger tjente millioner på særlige coronamails - men så fattede regioner mistanke

Læger landet over tog honorar for tvivlsomme coronamails.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Flere end 450 af landets lægehuse har tilsammen betalt 15,8 millioner kroner tilbage til regionerne i, hvad en ekspert kalder "danmarkshistoriens største tilbagebetalingssag for praktiserende læger".

Alligevel har lægerne beholdt et tocifret millionbeløb af udbetalingerne fra brugen af en ydelse, der blev stoppet på grund af misbrug, og hvor lægerne ignorerede påtale om, at ydelsen blev brugt i alt for stort et omfang.

Det kan TV 2 afsløre på baggrund af aktindsigter i alle fem regioner.

Hver gang en borger fik lavet en coronatest, kunne resultatet ses på sundhed.dk. Alligevel sendte praktiserende læger landet over i alt 539.000 mails ud til patienter om, at deres prøvesvar var negativt. Og tog penge for det.

Hver gang lægen sendte en mail, indkasserede lægen knap 46 kroner fra regionen. Ydelsen fik kode 4484, og det blev hurtigt en hyppigt brugt ydelseskode i lægekredse. Via ydelse 4484 fik godt 1100 lægehuse i hele landet udbetalt 27,1 millioner kroner.

Lægen havde dog kun ret til honoraret i særlige tilfælde, hvor det blev vurderet, at der var et fagligt belæg for at sende mailen med det negative coronasvar. Det skulle ikke ske som hovedregel.

quote Ydelsen er blevet brugt på en uhensigtsmæssig måde

Heino Knudsen (S), Danske Regioner

Efter bare ni måneder blev aftalen om ydelse 4484 opsagt af Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO), da det viste sig, at ordningen ifølge regionerne blev misbrugt.

På baggrund af aktindsigterne kan TV 2 fortælle, at 58 lægehuse landet over fik udbetalt beløb for mellem 100.000 kroner og helt op mod næsten 600.000 kroner alene på at sende mails ud.

Læs også
Politiet har fået 456 anmeldelser om svindel med coronahjælp
Læs også
Politiet har fået 456 anmeldelser om svindel med coronahjælp

Og nu, knap to år efter aftalen blev opsagt, er alle fem regioner næsten færdige med at få de penge tilbage, som lægerne fik udbetalt, men som de ikke skulle have haft.

- Ydelsen er blevet brugt på en uhensigtsmæssig måde. På en måde som ikke var meningen. Corona var nyt land for os alle. Det var ikke meningen, at alle skulle have en mail, når man havde et negativt coronasvar, men kun i særlige situationer, siger Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland samt formand for Løn- og praksisudvalget i Danske Regioner.

TV 2s aktindsigter viser dog, at lægerne har beholdt en stor del af beløbet. Fratrukket, hvad lægerne har betalt tilbage, er den samlede gevinst på 11,3 millioner kroner.

I alt 593.000 kroner fik Lægerne ved Sauers Plads i Aalborg udbetalt af regionen for at sende mails til patienter med besked om negativt coronasvar.
I alt 593.000 kroner fik Lægerne ved Sauers Plads i Aalborg udbetalt af regionen for at sende mails til patienter med besked om negativt coronasvar. Foto: Bruno Stagsted / TV 2 Nord

Ignorerede påtale

Ifølge en af landets førende sundhedsjurister, lektor Kent Kristensen fra Juridisk Institut på Syddansk Universitet, er der tale om et alvorligt misbrug. De 539.000 mails svarer til, at der blev sendt 2600 mails ud til danskerne hver eneste hverdag i de ni måneder, ordningen eksisterede.

- Mange lægehuse har alene sendt tusindvis af svar. Det kræver en vis systematik. Ordlyden for ydelsen var ganske klar. Uden konkret grund ingen afregning. Der skulle altså være en konkret grund alle 539.000 gange, ydelsen blev afregnet. Jeg finder det usandsynligt, at der har været konkret grund med så massivt et omfang, siger Kent Kristensen.

Lægehuse tjente stort på mails

Fem lægehuse fik udbetalt mindst 300.000 kroner for ydelsen:

  1. Lægerne ved Sauers Plads (Nordjylland) 593.211 kr. (har tilbagebetalt 575.648 kr.)

  2. Charlottenlund Lægehus (Hovedstaden) 486.948 kr. (har tilbagebetalt 458.049 kr.)

  3. Lægerne på Strøget (Hovedstaden) 405.531 kr. (har tilbagebetalt 378.588 kr.)

  4. Sundhedshuset Rødovre Syd (Hovedstaden) 326.960 kr. (har tilbagebetalt 311.160 kr.)

  5. Lægepraksis Amagerbrogade 150 (Hovedstaden) 311.173 kr. (har tilbagebetalt 287.030 kr.)

I alt 12 lægehuse fik udbetalt mindst 200.000 kroner for ydelsen.
I alt 58 lægehuse fik udbetalt mindst 100.000 kroner for ydelsen.
I alt 154 lægehuse fik udbetalt mindst 50.000 kroner for ydelsen.

Kilde: Aktindsigter hentet hos alle fem regioner.

Lægerne fortsatte endda med at afregne i stor stil, selv efter (PLO) sendte en løftet pegefinger afsted mod lægerne om, at ydelsen blev afregnet forkert.

Allerede efter tre måneder havde lægerne afregnet for 162.000 mails. I september 2020 indskærpede PLO over for lægerne, at de ikke måtte sende mails som hovedregel, når en patient havde et negativt coronasvar. Alligevel holdt lægerne samme kadence og afregnede regionerne for yderligere 376.000 mails i de seks måneder, der fulgte, inden ordningen blev lukket i marts 2021.

Samlet fylder antallet af mails sendt efter indskærpelsen 70 procent af alle indsendte mails.

Læs også
Faxe Kommune afslører svindel for 9,2 millioner kroner
Læs også
Faxe Kommune afslører svindel for 9,2 millioner kroner

Og selvom testkapaciteten i Danmark også steg voldsomt i den periode, og der derfor også blev udført mange tusind flere tests om dagen, burde påtalen have fået lægerne til at rette ind, lyder det fra Kent Kristensen.

- Det er kritisabelt. Hvis der ikke sker ændringer i den måde, man afregner ydelser på, har man forsømt at følge indskærpelsen.

Det er også nye oplysninger for Heino Knudsen fra Danske Regioner.

- Det er jeg forundret over. Vi har et tillidsbaseret afregningssystem, og når vi laver en indskærpelse, så har vi også en forventning om, at forbruget vil falde, siger han.

Ved ikke, hvor mange mails der er sendt korrekt

Tilbage står stadig, om lægerne nu har afleveret de penge, de ikke havde ret til at få. Det svar kan man ifølge sundhedsjurist Kent Kristensen kun få ved at gennemgå alle mails. Det har Danske Regioner dog ikke gjort – eller tænkt sig at gøre.

- I den ideelle verden havde vi selvfølgelig gennemgået hver enkelt mail, men det ville koste rigtig mange penge at gennemgå mere end en halv million mails, siger Heino Knudsen fra Danske Regioner.

Ingen ved derfor, hvor mange af de 539.000 mails, lægerne havde ret til at blive honoreret for.

quote Regionerne kan med den aftale, der blev indgået for tilbagebetaling, ikke vide, om man har tilbagekrævet det rigtige beløb

Kent Kristensen, sundhedsjurist, Syddansk Universitet

I stedet for fastlagde Danske Regioner en grænse for, hvor mange mails om dagen lægehusene måtte afregne. Lægehuse, der dagligt havde afregnet mange gange især i perioden efter indskærpelsen fra PLO, skulle betale penge tilbage til regionerne.

Penge for mails under grænsen kunne lægerne beholde.

Ifølge sagens akter var det PLO, der foreslog den model.

- Vi har vurderet, at det var mest hensigtsmæssigt at lave den her model for tilbagebetaling, som så har givet mere end 15 millioner kroner tilbage. Det ville være et enormt ressourcetræk for personale at gennemgå samtlige mails. Det værste scenarie ville være, at vi brugte endnu flere penge, siger Heino Knudsen.

Selvom det ifølge Kent Kristensen fra Syddansk Universitet er en økonomisk forsvarlig model, kommer den løsning med en pris.

- Regionerne kan med den aftale, der blev indgået for tilbagebetaling, ikke vide, om man har tilbagekrævet det rigtige beløb, siger Kent Kristensen.

Heino Knudsen medgiver, at regionerne ikke ved, om de har indkrævet de rigtige beløb.

- Den risiko eksisterer. Der findes ikke nogen gode løsninger her, siger Heino Knudsen.

Regnefejl for 800.000 kroner

Det er den enkelte region, der har haft ansvaret for at opgøre og inddrive de skyldige beløb. Men TV 2s aktindsigter viser, at der er stor forskel på, hvor mange penge hver region har krævet tilbage fra lægerne. Region Hovedstaden og Region Nordjylland har krævet 70,5 procent af de penge, man udbetalte, tilbage. Men Region Syddanmark har kun opkrævet 37 procent tilbage.

Så meget har regionerne samlet set udbetalt og fået tilbage:

Region Nordjylland:

Udbetalt: 2,42 millioner kroner

Fået tilbage: 1,71 millioner kroner

Procentvis tilbagebetalt: 70,5 %

Antal lægehuse der har tilbagebetalt penge: 33

Region Hovedstaden:

Udbetalt: 13,1 millioner kroner

Fået tilbage: 9,1 millioner kroner (to lægehuse mangler at betale faktura for sammenlagt 98.467 kroner)

Procentvis tilbagebetalt: 70,4 % (når sidste to faktura er beltalt)

Antal lægehuse der har tilbagebetalt penge: 194

Region Sjælland:

Udbetalt: 2,46 millioner kroner

Fået tilbage: 1,3 millioner kroner

Tilbagebetalingsprocent: 52,6 %

Antal lægehuse der har tilbagebetalt penge: 52

Region Midtjylland:

Udbetalt: 4,77 millioner kroner

Fået tilbage: 2,08 millioner kroner

Tilbagebetalingsprocent: 43,5 %

Antal lægehuse der har tilbagebetalt penge: 107

Region Syddanmark:

Udbetalt: 4,42 millioner kroner

Fået tilbage: 1,64 millioner kroner (efter TV 2 er gået ind i sagen, har Region Syddanmark erkendt fejl, der betyder, at man har opkrævet 791.000 kroner for lidt. Det hæver beløbet, man får tilbage til 2,4 millioner.

Tilbagebetalingsprocent: 37,2 % (55 % efter de nye inddrivelser)

Antal lægehuse der har tilbagebetalt penge: 76

I alt udbetalt: 27,13 millioner kroner

I alt fået tilbage: 15,82 millioner kroner

I alt gevinst: 11,31 millioner kroner

Kilde: Aktindsigter indhentet hos alle fem regioner. Alle beløb er afrundet.

Efter at TV 2 fremlagde dette for Region Syddanmark, har regionen kigget sagerne igennem og fundet en regnefejl, der betyder, at 26 lægehuse er blevet opkrævet næsten 800.000 kroner for lidt.

PLO: Læger misforstod ydelsen

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra de fem lægehuse i Danmark, der sendte flest mails. Et enkelt lægehus er vendt tilbage. Det er Lægerne på Strøget i København. Lægehuset fik udbetalt 405.000 kroner. I sendte mails svarer det til knap 9000 eller 43 i gennemsnit hver dag. Lægehuset betalte 378.000 kroner tilbage.

Læge Alexander Tetzlaff fra Lægerne på Strøget skriver i en mail:

- Ydelse 4484 blev indført på et tidspunkt, hvor der på grund af Covid-19 meget ofte kom nye instrukser og retningslinjer. Vi misforstod desværre brugen og troede, ydelsen skulle anvendes til al kommunikation om Covid-19. Det er mit ansvar, at der blev sendt en forkert instruks ud til vores ansatte, og det beklager jeg.

- Da vi i efteråret 2020 af PLO blev gjort opmærksom på, hvordan ydelsen skulle bruges, ændrede vi straks praksis, og vi kontaktede Region Hovedstaden med et ønske om at tilbagebetale ydelserne.

Han skriver videre, at klinikken nu har vedtaget en procedure, hvor nye ydelser ikke tages i brug, før mindst to læger har gennemlæst aftaleteksten og er enige i brugen.

PLO’s formand, Jørgen Skadborg, ønsker ikke at stille op til interview hos TV 2, men skriver i en mail:

- Under corona-pandemien, i en meget presset situation, indgik vi desværre en aftale med Danske Regioner, der var uklar. Derfor misforstod en del læger, hvornår de skulle bruge den pågældende ydelse. Jeg er ærgerlig over forløbet, som vi i PLO har taget ved lære af – vi indgår ikke en tilsvarende, uklar aftale en anden gang. Og vi arbejder for, at der aftales et mere enkelt honorarsystem for de praktiserende læger med færre koder og færre typer af honorarer. Det vil mindske risikoen for forkert brug af overenskomstens ydelser, skriver han.

Tjek selv, hvad din læge har noteret af ydelser på dig

  1. Gå ind på sundhed.dk og log på med MitID.

  2. Tryk på den røde boks "Dine sundhedsdata". Klik så på "Sundhedsjournalen".

  3. Vælg "Mine konsultationer" 

  4. Nu kan du se, hvad din læge har noteret og sendt regninger for til din region.

  5. Ydelsen for svar på negativ coronatest har koden 4484.


Nyhedsoverblik