Faxe Kommune afslører svindel for 9,2 millioner kroner

En kontrolgruppe i Faxe Kommune har afsløret svindel for stort millionbeløb i 2020. I alt er 263 sager omkring socialt bedrageri blevet sat under lup.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Kontanthjælpsmodtagere, der driver professionel handel med eksklusive varer for millioner af kroner, og sort arbejde, der kamufleres med et nedlagt CVR-nummer.

quote Det må aldrig kunne betale sig at snyde med offentlige ydelser

René Tuekær, formand for Plan & Kulturudvalget

Løsningerne er kreative, når det kommer til socialt bedrageri i kommunerne. I 2020 valgte Faxe Kommune derfor at opgradere kommunens kontrolgruppe fra to til tre medarbejdere, og dén strategi ser ud til at have båret frugt. I hvert fald har gruppen afsløret svindel for i alt 9,2 millioner kroner sidste år.

Det skriver Faxe Kommune i en pressemeddelelse.

- Jeg noterer mig med tilfredshed et resultat på 9,2 millioner kroner i et også for kontrolgruppen vanskeligt corona-år. Resultatet viser, at vi så rigtigt, da vi politisk besluttede at investere i en ekstra medarbejder til kontrolområdet, siger René Tuekær, formand for Plan- og Kulturudvalget, og tilføjer:

- Endelig glæder jeg mig over de langt flere anmeldelser til både SKAT og politiet. Det må aldrig kunne betale sig at snyde med offentlige ydelser.

Flere melder socialt bedrageri

Det er både kommunens egne sagsbehandlere samt borgere, der bidrager med oplysninger omkring socialt bedrageri.

Ud af de i alt 263 sager, der er blevet behandlet i 2020, har 98 af dem givet gevinst i forhold til afsløring af socialt bedrageri. Derudover er 132 sager blevet behandlet uden gevinst, og 33 sager mangler at blive færdigbehandlet.

Af årets samlede resultat på 9,2 millioner kroner skal 2,3 millioner kroner tilbagebetales til kommunen. De resterende 6,9 millioner er udtryk for, at man har stoppet udbetaling af ydelser fra kommunekassen fremadrettet.

Det er en individuel vurdering fra sag til sag, hvorvidt den skal meldes til politiet for socialt bedrageri. Faxe Kommune oplyser, at der i vurderingen indgår omfanget af snyd, beløbets størrelse, tidligere gentagelse af snyd med offentlige ydelser samt om snyderiet er sket med forsæt (med vilje).

I 2020 har der været mange grove sager, og dermed har antallet af anmeldelser til politiet været højt i forhold til tidligere år.

- Kontrolgruppens virke har med en ekstra medarbejder vist, at vi kan blive endnu bedre til at fange snyd med sociale ydelser, herunder at få flere anmeldt til SKAT og politiet, så snyd med sociale ydelser også kan få både skatte- og straffemæssige konsekvenser, fortæller centerchef Benny Agergaard.

Udførte sort arbejde på kontanthjælp

Faxe Kommune giver i pressemeddelelsen en række eksempler på sager, der har været af så grov karakter, at det har medført en politianmeldelse.

Kommunen nævner blandt andet et eksempel med en førtidspensionist, der i halvandet år har modtaget kontanthjælp fra Faxe Kommune, mens han sideløbende havde indtægter som følge af fakturaer og diverse private lån på 541.000 kroner.

Indtægterne kom som månedlige betalinger på baggrund af udstedte fakturaer for det arbejde, han havde udført for kunder. Fidusen var, at når han udskrev fakturaer til kunder, så anvendte han et gammelt CVR-nummer, som for længst var blevet lukket ned. Dette blev aldrig tjekket af kunderne, og på den måde kunne han udføre sort arbejde, uden at nogen var klar over det.

Sagsbehandlingen førte til, at borgeren blev meldt til Skattestyrelsen og politiet, og at han fik frakendt sin førtidspension.

Ægtepar tjente millioner uden at oplyse det til SKAT

I pressemeddelelsen nævnes også et eksempel, hvor et ægtepar førte en særdeles lukrativ forretning med køb og salg af eksklusive varer for millioner, samtidig med at de modtog kontanthjælp.

Hverken Skattestyrelsen eller kommunen var orienteret om deres forretning, der i en periode på tre år skaffede dem en omsætning på over to millioner kroner ved siden af kontanthjælpen.

Job- og ydelsescentret valgte efter kontrolgruppens afdækning at stoppe udbetaling og sende krav om tilbagebetaling af kontanthjælp for de tre forudgående år. Ægteparret er de næste mange år blevet afskåret fra at søge kontanthjælp, og sagen er anmeldt til både politiet og Skattestyrelsen.