Klagenævn vil frede Stevns Klint

Stevns Klint skal fredes efter mange års kamp, mener Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Naturfredningsforeningen har kæmpet i årtier. Stevns Kommune har kæmpet i fem år - med barske interne politisk slagsmål til følge - men nu nærmer en fredning af Stevns Klint sig virkeligheden.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har nemlig bekendtgjort, at det agter at frede Stevns Klint.

Det oplyser Stevns Kommune i en pressemeddelelse.

- Stevns Klint er UNESCO verdensarv, og det giver os nogle ganske særlige forpligtelser i forhold til et helt unikt stykke natur i verden. Med fredningen har vi nu fået bedre muligheder for at beskytte og bevare Klinten, og samtidig vil trampestien få et bedre forløb på toppen af Klinten, udtaler borgmester Anette Mortensen (V) i en pressemeddelelse.

Foruden selve klinten agter Miljø- og Fødevareklagenævnet også at frede en 25 meter bred dyrkningsfri bræmme langs klinten. Den var ellers blevet taget ud af planerne af Fredningsnævnet, som traf den første afgørelse om fredning tilbage i 2017.

Stevns Klint blev i 2014 erklæret Verdensarv af UNESCO. I januar 2015 besluttede kommunalbestyrelsen at påbegynde arbejdet for en fredning af klinten. Senere splittede beslutningen kommunalbestyrelsen, hvor tidligere borgmester Mogens Haugaard trak sin opbakning til planerne og senere forlod sit parti, Venstre.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har sendt et høringsbrev til lodsejeren om den påtænkte fredning af Stevns Klint, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger. Høringsfristen varer til den 6. november.