Efter prischok på Østbanen - politikerne vil sende skinnerenovering i nyt udbud 

Regionsrådspolitikerne håber at kunne få en bedre pris end de 1,1 milliarder kroner, som renoveringen af den nedslidte Østbane står til at koste.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Tre scenarier er i spil for Østbanens fremtid. Det fremgår af et oplæg fra Lokaltog til regionsrådspolitikerne, efter at det sidst i april kom frem, at en renovering af den nedslidte jernbane i Stevns, Faxe og Køge kommuner vil blive omtrent dobbelt så dyr som ventet.

I det tilbud, regionen har modtaget, står en renovering af den nedslidte jernbane til at koste 1,1 milliard kroner.

Det er langt mere end det tilskud på 416 millioner kroner, som regionen er blevet tildelt af staten for at istandsætte banen og det forventede budget på 510 millioner kroner.

quote Vi bliver nødt til at få et nyt udbud. Det er klart

Jacob Jensen (V), medlem af forretningsudvalget, Region Sjælland

Derfor er operatøren af banen, Lokaltog, blevet pålagt at afdække alternativerne, som medlemmerne af Region Sjællands forretningsudvalg skal diskutere på mandag, den 30. maj. Her indebærer hovedforslaget, at man laver et nyt udbud med en række ændrede krav til såvel den tekniske løsning som tidsplanen for spor-renoveringen.

Det vil blandt andet betyde, at en banerenovering senest vil være afsluttet i udgangen af 2024 – et år senere end hidtil. Til gengæld er der mulighed for at nedbringe anlægsudgifterne til 782 millioner kroner inklusive en reserve på 15 procent af budgettet.

Skinnerne på Østbanen ses tydeligt medtaget flere steder på strækningen.
Skinnerne på Østbanen ses tydeligt medtaget flere steder på strækningen. Foto: Martin Stilling / TV2 ØST

Alternativt kan regionsrådspolitikerne også vælge at acceptere det tilbud, som blev indgivet tilbage i april, med en forventet afslutning af skinne-renoveringen i 2023 – imens det tredje og sidste scenarie indebærer at droppe hele sporrenoveringen og indsætte busser.

Akut behov for nye skinner

Al virak om Østbanen syntes ellers skrinlagt, da et enigt regionsråd i sommeren 2021 blev enige om at sende renoveringen af den nedslidte jernbane i udbud – dengang med en forventning om et statsligt tilskud, hvormed at banen kunne stå klar med nye skinner i tredje kvartal af 2022.

Læs også
Regionen vil købe nye skinner til nedslidt Østbane – pengene er ikke fundet endnu
Læs også
Regionen vil købe nye skinner til nedslidt Østbane – pengene er ikke fundet endnu

De nuværende skinner på Østbanen er fra 1981 og allerede i 2011 blev der blandt andet taget sæder ud af togene for at skåne skinnerne, som på dette tidspunkt var begyndt at vise tegn på slid.

I 2017 slog en rapport fast, at behovet for nye skinner er akut og to år senere blev hastigheden på strækningen sat ned.

Et langstrakt politisk slagsmål navnlig mellem regionen og Christiansborg har dog været medvirkende til, at et udbud på nye skinner først bliver sat i gang i sommeren 2021.

I foråret blev Region Sjælland så tildelt en længe ventet økonomisk håndsrækning fra Christiansborg – problemet der dog, at den langt fra rækker til at dække den pris, som regionen nu har fået tilbudt.

Politikere afviser busser

Lokaltog anbefaler, at man forsøger at genudbyde renoveringen af Østbanen med en række ændrede krav, hvilket også Venstres medlem af forretningsudvalget Jacob Jensen mener, man bør gå efter:

- Vi bliver nødt til at få et nyt udbud. Det er klart. Når prisen viser sig at blive nærmest dobbelt så dyr, som det der var vurderet og budgettet – så skal vi selvfølgelig ud at se, om vi kan få bedre priser, siger han og tilføjer:

- For et er sikkert. Vi bliver nødt til at have en ordentlig infrastruktur i det område, hvor Østbanen i dag servicerer omkring en million passagerer om året.

Medlem af forretningsudvalget Jacob Jensen (V) håber, at man vil få en bedre pris i en ny udbudsrunde.
Medlem af forretningsudvalget Jacob Jensen (V) håber, at man vil få en bedre pris i en ny udbudsrunde. Foto: Thomas Nielsen - TV2 ØST

Han påpeger, at der i den første udbudsrunde kun er modtaget et tilbud.

- Udfordringen har været, at der er relativt få, der laver den her slags ting. Det vil sige, der har ikke været flere bud i første runde. Vi ved alle sammen godt, at hvis der bliver en konkurrence om en opgave, bliver priserne alt andet lige også bedre.

Læs også
Bombe under nedslidt Østbane - renovering kan løbe op i over en milliard
Læs også
Bombe under nedslidt Østbane - renovering kan løbe op i over en milliard

Selvom Lokaltog i sit oplæg til politikerne lufter muligheden for at skrotte jernbanen og indsætte busser i stedet, så er det ifølge Jacob Jensen ikke aktuelt.

- Det bliver en Østbane, som jeg ser det, er der ikke noget alternativ lige nu, siger han og tilføjer:

- Vi har cirka en million mennesker som i dag bruger Østbanen, og som er afhængige af at kunne komme frem og tilbage. Vi har undersøgt forskellige muligheder – den her BRT-løsning – hvor vi politisk kom frem til at vi ville gå med en skinne løsning.

Han bakkes op af det socialdemokratiske medlem af forretningsudvalget Jan Hendeliowitz:

- Udgangspunktet er, Østbanen skal fortsætte og renoveres. I forhold til busser er vores vurdering, at det er ikke en realistisk løsning. Der er så voldsom trafikbelastning på pendler-vejene ind til Køge fra Faxe og Stevns, at det simpelthen ikke er en mulighed.

Den ændrede sporrenoveringsopgave vil kunne genudbydes i starten af juli 2022. Et resultat af denne udbudsrunde ventes klar i udgangen af 2022.


Nyhedsoverblik