Omfanget af PFOS-forurening skal undersøges - kolonihaverne har første prioritet

Slagelse Kommune vil nu have undersøgt, hvor omfattende PFOS-forureningen fra brandskolen i Korsør er.

Det sundhedsskadelige stof PFOS har været brugt i brandskum på brandskolen og har via regn- og spildevandsdræn spredt sig til området omkring brandskolen.

Nu vil Slagelse Kommune have fastlagt, hvor omfattende forureningen er, og derfor skal der tages flere vand- og jordprøver fra brandskolen, den nærliggende kolonihaveforening og fra grøften på en nærliggende eng.

- Kolonihaven har første prioritet, så kolonihaveejerne hurtigst muligt kan få en afklaring, siger Jette Jungsberg, der er leder for miljøafdelingen i Slagelse Kommune. 

Fraråder at spise grøntsager

Der er tidligere blevet taget en prøve fra en af kolonihaverne, der har vist, at forureningen også havde spredt sig dertil. 

Efterfølgende har Fødevarestyrelsen frarådet, at man spiser grøntsager dyrket i jorden i kolonihaverne, og Slagelse Kommune har ud fra et forsigtighedsprincip anbefalet, at kolonihaveejerne bruger handsker, hvis de skal i haven.

Det sker, fordi PFOS blandt andet øger risikoen for kræft, hormonforstyrrelser, dårligt immunforsvar, påvirkning af fosterudvikling og lavere fødselsvægt.

Nu skal der så tages prøver af i alt 10 kolonihaver - der er tale om de haver, der ligger tættest på brandskolen samt de haver, der ligger tættest på Korsør Nor.

De kolonihaver der skal undersøges for forurening er markeret med rødt på kortet. Derudover skal der tages prøver i en kolonihave, hvor man ikke regner med at finde forurening, som skal bruges som reference - det er den have markeret med gult.
De kolonihaver der skal undersøges for forurening er markeret med rødt på kortet. Derudover skal der tages prøver i en kolonihave, hvor man ikke regner med at finde forurening, som skal bruges som reference - det er den have markeret med gult. Foto: Niras

Flere prøver kan komme på tale

Det er den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras, der i en rapport peger på de steder, hvor der er risiko for forurening, og som bør undersøges nærmere.

- Vi undersøger der, hvor der er grund til at være bekymret, og vi tager hellere en prøve for meget end for lidt. På baggrund af resultaterne, vil vi så vurdere, om der skal laves flere undersøgelser, siger afdelingsleder for miljøafdelingen i Niras, Jette Kjøge Olsen.

Udover kolonihaverne skal der også tages prøver 27 forskellige steder på brandskolens område, samt i grøften på den eng, hvor der har gået køer og græsset.

Arbejdet begynder i næste uge, hvor man lægger ud med at tage de første prøver i kolonihaverne, og derefter fortsætter arbejdet med boringer på brandskolen og prøveudtagninger forskellige steder. 

Forventningen er, at resultaterne af undersøgelserne er helt afsluttet i juli, men der vil løbende være resultater, der bliver offentliggjort blandet andet prøverne fra kolonihaveforeningerne. 

VIDEO: Torsdag kunne TV2 ØST fortælle, at en rapport i 2014 opfordrede til at undersøge brandøvelsespladser for forurening. Alligevel er brandskolen i Korsør aldrig blevet undersøgt. Noget den nærliggende Natur- og Kogræsserforening kalder en katastrofe: