Lettelse i haveforening efter PFOS-undersøgelse: - En tung sten er faldet fra vores hjerter

I flere uger har kolonihaveejerne frygtet det værste, efter fund af det miljøskadelige stof PFOS på en nærliggende brandskole.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Borgerne i Haveforeningen Rundingen i Korsør har efter alt at dømme intet at frygte, når det kommer til ophobning af PFOS i grøntsagerne fra deres køkkenhaver. 

Det kunne Fødevarestyrelsen oplyse fredag eftermiddag, og dagen igennem har det bragt glæde blandt haveejerne.

- Det var en kæmpe lettelse. Det var en tung sten, der faldt fra vores hjerter herude. Det har hængt over hovedet på os, at vi måske ikke kunne dyrke vores egne grøntsager, siger Stig Theede, der er formand for Haveforeningen Rundingen.

- Der blev taget prøver af det hele, både af ting i jorden og tæt ved jorden, rabarber og bær og æbler – og der var ingen spor af PFOS. Så det var en helt fantastisk god nyhed.

quote Jeg har været rigtig meget bekymret for det

Stig Theede, formand for Haveforeningen Rundingen

Haverne har ellers stået i første parket, når overfladevand forurenet med PFOS fra den nærliggende brandskole er strømmet gennem området.

Derfor har Fødevarestyrelsen rådet haveejerne til at bruge havehandsker i forbindelse med havearbejde – ligesom der midt i april blev udtaget prøver fra jordskokker, porrer, løg, kartofler, peberrod, jordbær, jostabær, solbær og rabarber, der er blevet indsamlet fra ni haver fra kolonihaveforening i Korsør.

Grunden til bekymring var derfor til at få øje på, følte haveejerne.

- Jeg har været rigtig meget bekymret for det. For et af hovedformålene med at have en kolonihave er at dyrke sine egne frugter og grøntsager. Så det var en alvorlig ting, hvis ikke vi kunne gøre det mere, siger Stig Theede.

Fødevarestyrelsen vil ikke advare borgerne mod at spise grøntsagerne fra haverne i kolonihaven, efter at der ikke er fundet PFOS i samlet 11 prøver fra haveforeningen.
Fødevarestyrelsen vil ikke advare borgerne mod at spise grøntsagerne fra haverne i kolonihaven, efter at der ikke er fundet PFOS i samlet 11 prøver fra haveforeningen. Foto: Frederikke Hobye - TV2 ØST

Fraråder fortsat badning

Foruden køkkenhaveafgrøderne har Fødevarestyrelsen også testet en ål fra Korsør Nor. I en kanal nær brandskolen, som løber ud i noret, er der fundet store koncentrationer af PFOS, ligesom der i kød fra køer på en nærliggende eng er fundet meget store mængder af det sundhedsskadelige stof.

Men ifølge undersøgelsen af ålen forekommer PFOS ikke at have fundet vej til dyrelivet i noret.

Slagelse Kommune fraråder dog fortsat badning i Korsør Nor. Forbuddet har været gældende i en måned og vil gælde indtil undersøgelser har fastslået mængden af PFOS i vandmiljøet.

I tillæg til prøverne fra grøntsagerne har Fødevarestyrelsen ladet 11 af haverne undersøge for mængden af PFOS i jorden. Denne undersøgelse afventes der fortsat svar på.

Høje værdier af PFOS i kvæg

Sagen om PFOS i Korsør startede i slutningen af sidste år. Her kom det frem, at der var fundet store koncentrationer af PFOS på Korsør Rensningsanlæg. Det viste sig at komme fra den nærliggende brandskole, hvor man indtil 2001 anvendte brandskum med PFOS.

I slutningen af 2020 blev der fundet PFOS i spildevandet på Korsør Rensningsanlæg. Et sundhedsskadeligt stof, som siden er fundet i græssende kødkvæg.
I slutningen af 2020 blev der fundet PFOS i spildevandet på Korsør Rensningsanlæg. Et sundhedsskadeligt stof, som siden er fundet i græssende kødkvæg. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Der blev efterfølgende taget prøver af området omkring brandskolen, som viste, at en flok køer, der havde græsset i nærheden, indeholdt så høje værdier af PFOS, at myndighederne frarådede at spise kødet.

Kolonihaverne, hvor Fødevarestyrelsen har analyseret prøvet fra, ligger tæt på netop brandskolen og græsområdet Korsør Nor.

I maj vil der blive foretaget analyser af flere spisefisk fanget i noret for at afdække mulig forurening i området. Fødevarestyrelsen fraråder fortsat at fange fisk i et område på 100 meter fra brandskolens udløb i noret.

Indenfor 14 dage forventes svar på jordprøver fra samme kolonihaver, som Slagelse Kommune har indsendt.