PFOS-forurening i Korsør: Flere fødevarer bliver undersøgt for forgiftning

Fødevarestyrelsen er ved at undersøge fisk, grøntsager og mere kalvekød for indhold af det sundhedsskadelige stof PFOS.

Fødevarestyrelsen har indsamlet grøntsager, fisk og mere kalvekød, der stammer fra området omkring brandskolen i Korsør.

Fødevarerne skal undersøges for det sundhedsskadelige stof PFOS - et stof, der stammer fra brandslukningsskum, som er blevet brugt på brandskolen i Korsør.

PFOS-forureningen har spredt sig via regnvand og spildevandsdræn til nærliggende kolonihaver og en eng, hvor der har gået køer og græsset.

Yderligere tre kalve undersøges

En tidligere prøve har vist et alarmerende højt indhold af PFOS i kød fra én af de kalve, der har græsset på engen. Nu har styrelsen fået udskæringer fra yderligere tre kalve, som også skal analyseres.

- Vi skal se, om der er spredning på resultaterne, alt efter hvilken ko kødet stammer fra, og hvilken udskæring der er tale om, siger Henrik Nielsen, der er chef for kemi og fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen og fortsætter:

- Anbefalingen vil fortsat være, at man ikke spiser kødet, men prøverne skal give sundhedsmyndighederne et bedre grundlag for at vurdere, hvor meget medlemmerne af kogræsserforeningen har været eksponeret for PFOS.

11 prøver fra kolonihaver

Styrelsen har også indsamlet frugt og grøntsager fra de ni kolonihaver, der ligger tættest på brandskolen. Der er hovedsageligt tale om frosne grøntsager, men styrelsen har også taget prøver af nogle porrer, der stadig stod i jorden - i alt bliver der lavet 11 prøver:

- Vi har haft fokus på frugt og grønt, som der er blevet dyrket i jorden, da de har været mest eksponeret, siger Henrik Nielsen.

Én prøve har tidligere vist, at det sundhedsskadelige stof findes i jorden i en af kolonihaverne. Derfor skal prøverne af grøntsagerne vise, om stoffet også findes her.

Indtil videre er ejerne af kolonihaverne blevet frarådet at spise grøntsager dyrket i jorden, og Slagelse Kommune anbefaler ud fra et forsigtighedsprincip, at kolonihaveejerne bruger handsker, hvis de skal i haven.

Undersøger ål fra Noret

Fødevarestyrelsen er også ved at undersøge, hvor meget af det skadelige stof, der findes i fisk og skalddyr, der er fanget i Korsør Nor.

Tidligere prøver har vist et lavt indhold af PFOS i fisk og rejer fra Korsør Nor. Men ud fra et forsigtighedsprincip har Slagelse Kommune frarådet, at man spiser fisk, der er fanget tæt ved brandskolens regnvandsudløb til Korsør Nor.

Slagelse Kommune har sat skilte op, der fraråder fiskeri ved brandskolens regnvandsudløb.
Slagelse Kommune har sat skilte op, der fraråder fiskeri ved brandskolens regnvandsudløb. Foto: Signe Alvang - TV2 ØST

Fødevarestyrelsen skal nu undersøge en ål, der er blevet fanget i området sidste år.

- Ålen er interessant at undersøge, fordi den holder til nede i bunden, hvor eksponeringen af PFOS formentlig er størst, siger Henrik Nielsen og fortsætter:

- Når fiskesæsonen starter, vil vi undersøge endnu flere fisk såsom skubber.

Kan man trygt spise fisk og skalddyr, der er fanget i noret langt fra brandskolen?

- Det er et begrænset dokumentationsgrundlag, vi har indtil videre, men noret er stort, og der er ingen indikationer på, at der skulle være forurenede fisk længere ude, siger Henrik Nielsen og tilføjer:

- Men jeg ville nok vente med at spise store mængder fisk eller rejer fra noret, før vi er blevet lidt klogere.

Fødevarestyrelsen regner med at have svar på de forskellige prøver om et par uger.