¨

Fange flygtede fra psykiatrisk hospital – nu giver Arbejdstilsynet et strakspåbud til afdelingen

Arbejdstilsynet giver strakspåbud til den afdeling på Slagelse Sygehus, hvorfra varetægtsfængslede Hemin Dilshad Saleh flygtede i november.

01:20

Patienter og personale på afdelingen i Slagelse fik krisehjælp efter den voldsomme, væbnede fangeflugt. Video: René Lind

Under et besøg tirsdag den 3. december på afdeling SL10, retspsykiatrisk afdeling, på psykiatrisygehuset i Slagelse, har Arbejdstilsynet udstedt et strakspåbud.

Besøget fra Arbejdstilsynet sker kort tid efter, at det den 19. november 2019 lykkedes et ledende bandemedlem af gruppen Nord-Nordvest at flygte fra psykiatrisygehuset i Slagelse.

Vi skal: ”sikre medarbejdernes sikkerhed, når der er bandemedlemmer indlagt i afsnittet”

Nyhedsbrev udsendt til alle medarbejdere på afdeling SL10

Flugten forgik blandt andet ved hjælp af pistoler smuglet ind i en kageæske.

Medarbejdernes sikkerhed skal sikres

Ifølge et nyhedsbrev udsendt til alle medarbejdere på afdeling SL10, som TV2 ØST er kommet i besiddelse af, skriver Arbejdstilsynet, at Psykiatrien i Slagelse "skal sikre medarbejdernes sikkerhed, når der er bandemedlemmer indlagt i afsnittet."

Af nyhedsbrevet fremgår det også, at man ved Psykiatrien i Slagelse er i gang med at finde en midlertidig løsning.

- Dette kunne være, at såfremt der skal være bandemedlemmer på SL10, så vil vi anmode politiet om, at de tager ophold i afsnittet, mens patienten er indlagt, står der i brevet, som er udsendt af afdelingssygeplejersken på SL10.

Håbet er dog, at man på sigt ikke skal modtage bandemedlemmer i medium security afsnit.

Netop dette var også budskabet, i et brev som formanden for Region Sjælland Heino Knudsen (S) sendte til justitsminister Nick Hækkerup (S) allerede dagen efter fangeflugten.

Arbejdstilsynets reaktioner ved et tilsyn

 • Forbud
 • Gives hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed.
 • Strakspåbud
 • Virksomheden skal straks tage initiativ til at rette op på arbejdsmiljøproblemet. Gives, hvis der betydelig fare i en konkret arbejdssituation eller lovovertrædelse.
 • Påbud med frist
 • Et påbud med frist indebærer, at virksomheden kan fortsætte produktionen, men at den skal finde en permanent løsning på problemet inden fristens udløb. 
 • Undersøgelsespåbud
 • Gives hvis Arbejdstilsynet har en konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.
 • Rådgivningspåbud
 • Et rådgivningspåbud er et påbud til en virksomhed om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at løse og forebygge det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.
 • Arbejdstilsynet kan endvidere udstede bøder eller anmelde virksomheden til politiet.

Kilde: Arbejdstilsynet

Se mere

Formand bekræfter straks påbud

Den fangeflugt, vi har set, er en illustration af at forholdene, som de er nu, ikke er som de skal være

Nick Hækkerup (S), justitsminister

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) bekræfter, at der er blevet udstedt et strakspåbud på baggrund af hændelsen med fangeflugten.

- Når der bliver givet sådan et påbud, gives det ud fra den konkrete hændelse. Det er kun naturligt, Arbejdstilsynet kommer efter sådan en voldsom hændelse, siger han til TV2 ØST.

Regionsrådsformanden forklarer, at man allerede har sat en række foranstaltninger i gang for at sikre sikkerheden for både medarbejdere og patienter.

- Påbuddet beskriver i den grad, hvorfor vi har reageret, som vi har og skrevet til ministeren. For at finde en løsning på, når vi har de her hårde kriminelle og bandemedlemmer, som har brug for udredning i psykiatrien.

Regionsrådsformanden anfægter i brevet, at stærkt kriminelle og voldsparate bandemedlemmer indsættes på et psykiatrihospital. I stedet burde de opholde sig under mere fængselslignende forhold med et uddannet personale, mener han.

Forholdene er ikke som de skal være

Til dette svarer justitsministeren onsdag:

- Det er en opgave, som regionerne har efter den lov, der er i øjeblikket. Så længe loven er sådan, så skal de løfte den opgave. Men det betyder ikke, at det er en god løsning. Det betyder heller ikke, at vi ikke kan hjælpe dem midlertidigt med at forholdene bliver bedre. Det kunne være en større tilstedeværelse af vores politifolk, så der er større tryghed, siger Nick Hækkerup.

- Den fangeflugt, vi har set, er en illustration af at forholdene, som de er nu, ikke er som de skal være. Nu får jeg en redegørelse for, hvordan det i virkeligheden er gået til. Men det er svært ikke, at få den tanke, at vi er nødt til at gøre noget. Det er også derfor, vi nu laver en handlingsplan, hvor vi sætter os ned og finder ud af, hvordan det skal fungere fremadrettet, siger justitsministeren.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App