Energiselskab brød reglerne - nu vil politiker kulegrave sagen

Nu vil medlem af Økonomiudvalget i Slagelse Kommune til bunds i sagen om SK Energi, der forsøgte at løbe fra fastprisaftaler med kunderne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Det omstridte selskab SK Energi var i langt større økonomiske problemer end hidtil kendt, da selskabet sidste år pludselig suspenderede fastpriskontrakter med over 3.300 kunder. 

Nu viser det sig, at moderselskabet måtte skyde et stort millionbeløb ind for at hjælpe det kommunalt ejede selskab i Slagelse. 

quote Hele forløbet omkring fastpriskontrakterne og selskabets økonomiske situation trænger til en belysning

Thomas Vesth (LA), medlem af økonomiudvalget i Slagelse Kommune

Det frustrerer Thomas Vesth (LA), der er medlem af økonomiudvalget i Slagelse Kommune, som vil have sagen undersøgt.

Faktisk har Thomas Vesth med stigende undren fulgt situationen i det kommunalt ejede selskab SK Energi, og nu er hans tålmodighed ophørt.

- På et kommende møde i økonomiudvalget vil jeg sørge for, at vi får gennemgået regnskaberne, og så skal vi have en redegørelse for, hvad det her går ud på, siger Thomas Vesth og tilføjer: 

Thomas Vesth (LA), medlem af økonomiudvalget i Slagelse Kommune.
Thomas Vesth (LA), medlem af økonomiudvalget i Slagelse Kommune. Foto: TV2 ØST

- Hvad er der egentlig sket ude i SK Energi?

Som tidligere politibetjent og mangeårig efterforsker i økonomisk kriminalitet har han forsøgt at komme til bunds i sagen. Men trods faglige ekspertise mangler han svar.

- Jeg siger ikke, at der er sket noget forkert. Det kan jeg ikke vide. 

Læs også
Energiselskab suspenderer alle fastprisaftaler
Læs også
Energiselskab suspenderer alle fastprisaftaler

- Men hele forløbet omkring fastpriskontrakterne og selskabets økonomiske situation trænger til en belysning. Det er et kommunalt selskab, og vi har en tilsynspligt som politikere i byrådet. Det er os, der skal holde øje med, at det hele går rigtigt til, siger Thomas Vesth.

Forsøgte at ophæve fastpriskontrakter

Vi skal lige have forhistorien med. SK Energi blev landskendt i august 2022, da selskabet med tre måneders varsel suspenderede over 3.300 kunders fastprisaftaler om køb af el og gas.

- Det er vi helt vildt kede af. Også lidt skuffede over fordi vi netop havde tegnet kontrakten som en slags forsikring mod stigende energipriser, sagde Kamille Sommer, kunde hos SK Energi, til TV2 ØST sidste år.

Kamille Sommer er en af de mange kunder, der blev negativt overraskede, da SK Energi pludselig forsøgte at suspendere fastpriskontrakterne.
Kamille Sommer er en af de mange kunder, der blev negativt overraskede, da SK Energi pludselig forsøgte at suspendere fastpriskontrakterne.

Kunderne havde netop indgået fastpriskontrakter, fordi SK Energi havde lovet dem tryghed med en fastlåst energipris i to år i en usikker tid. 

Men da tiderne faktisk blev usikre, og priserne stak helt af på grund af krisen og krigen i Ukraine, forsøgte selskabet at løbe fra aftalen.

Læs også
Energiselskab brød reglerne
Læs også
Energiselskab brød reglerne

- Det beklager vi dybt. Vi ved, at nogen selvfølgelig bliver meget kede af det, fordi de har haft nogen rigtigt lukrative aftaler. Men vi håber også, at der er en forståelse for, at vi står i en meget speciel situation i hele Europa, sagde administrerende direktør Henrik Birch fra SK Forsyning (I dag Envafors, red).

Hvad er en fastprisaftale?

En fastprisaftale låser prisen på el eller gas fast i en længere periode. Prisen er oftest lidt dyrere end ved en variabel prisaftale, men fungerer samtidig som et værn mod uventede prisstigninger.

Ifølge SK Energis leveringsbestemmelser må selskabet godt ændre i kontraktbetingelserne og dermed også prisberegningen, så længe det varsles tre måneder i forvejen.

Derfor vil suspenderingen for privatkunder først træde i kraft den 15. november. For erhvervskunder er varslingen dog kun 14 dage, hvilket gør, at disse aftaler blev suspenderet i starten af august.

Hvis markedssituationen normaliseres, vil fastpriskunder blive tilbudt at genindtræde i fastprisaftalerne.

Kilde: Bolius og SK Energi.

Men forståelsen var ikke stor. 

Slet ikke hos juristen samt konservative suppleant til byrådet Peter Lotinga fra Vemmelev, der i en årrække har været en uofficiel vagthund overfor politikerne og aktiviteterne i de offentlige selskaber i Slagelse Kommune.

Læs også
Kunder hos energiselskab samler underskrifter i protest: - Det skal ikke gå ud over os
Læs også
Kunder hos energiselskab samler underskrifter i protest: - Det skal ikke gå ud over os

- Det lød helt urimeligt. Det viste sig også, da jeg kiggede på de enkelte kontrakter og kiggede på deres salgs- og leveringsbetingelse, at det kunne de ikke, siger Peter Lotinga.

Han og de skuffede kunder fik ret i deres kritik.

En stor del af SK Energis fastpriskunder fik deres penge refunderet.
En stor del af SK Energis fastpriskunder fik deres penge refunderet. Foto: Toke Sloth Grøndal - TV2 ØST

Ankenævnet på Energiområdet fastslog i marts, at det var i strid med reglerne, at SK Energi suspenderede aftalerne om faste priser.

- Jeg blev glad, ikke bare på egne vegne, men på vegne af alle de kunder, der har købt el og gas. Rart at de store ikke bare kan tryne de små, sagde Kim Phister fra Korsør, da TV2 ØST talte med ham efter afgørelsen.

Selskab fik millionunderskud

Allerede i 2021 kostede fastprisaftalerne SK Energi dyrt.

Selskabet er i dag en del af den store kommunalt ejede Energikoncern Envafors og kom ud af 2021 med et underskud på næsten 18 millioner kroner. 

Energipriserne steg endnu mere i 2022. Situationen var alvorlig for selskabet, vurderer Peter Lotinga, der har samlet en hel stribe mapper med dokumenter om SK Energi.

Den selvbestaltede vagthund, jurist Peter Lotinga fra Vemmelev, har rettet en skarp kritik af det kommunalt ejede forsyningsselskab.
Den selvbestaltede vagthund, jurist Peter Lotinga fra Vemmelev, har rettet en skarp kritik af det kommunalt ejede forsyningsselskab. Foto: Toke Sloth Grøndal - TV2 ØST

- Jeg begyndte at grave mig ned i det. Jeg kiggede mere og mere på regnskaber og meddelelser fra selskabet – både fra moderselskabet og datterselskaberne. 

- Samtidig søgte jeg aktindsigt. Jeg fandt ud af, at der tilsyneladende var noget helt galt med selskabets økonomi, fortæller Peter Lotinga.

Fortrolig mail afslører krise

Alarmklokkerne lød også på direktionsgangen. I en mail, som TV2 ØST er kommet i besiddelse af, skrev administrerende direktør Henrik Birch blandt andet: 

Som det fremgår, vil det forventede tab udgøre ca. 9 mio. kr., hvis aftalerne (fastprisaftalerne. Red.) ikke opsiges. 

Det skal erindres, at SK Energi allerede en gang i år har fået tilført kapital med 30 mio. kr. fra moderselskabet.

Den sidste sætning skrev direktøren med fed skrift.

Administrerende direktør Henrik Birch, Envafors, tidligere SK Forsyning, ønsker ikke at stille op til interview, men har besvaret en række spørgsmål skriftligt.
Administrerende direktør Henrik Birch, Envafors, tidligere SK Forsyning, ønsker ikke at stille op til interview, men har besvaret en række spørgsmål skriftligt. Foto: Toke Grøndal - TV2 ØST


Peter Lotinga havde også fået øje på de 30 millioner, der blev tilført i 2022.

- Det undrede jeg mig over, men ved at kigge tilbage i regnskabet kunne jeg se, at de havde tabt meget af deres egenkapital i 2021. Det var helt nødvendigt for selskabets overlevelse, at det fik tilført de mange millioner kroner, vurderer Peter Lotinga.

Fik kapitaltilførsel på 30 millioner kroner

Kapitaltilførslen på 30 millioner kroner er kommet som en overraskelse for Thomas Vesth.

- Der er en mærkelig lukkethed. Vi mangler informationer. Man føler, man går ind i en lukket dør, siger han.

Læs også
2.400 husstande ramt af uventet strømafbrydelse
Læs også
2.400 husstande ramt af uventet strømafbrydelse

Mogens Pilgaard Sørensen har i en årrække handlet med energi og driver i dag virksomheden MPS Solutions, som rådgiver virksomheder om køb af energi. 

Han er stærkt kritisk overfor det, der er foregået i SK Energi, hvilket han tidligere har beskrevet på sin egen hjemmeside.

SK Energi valgte at suspendere Tim Phisters fastprisaftale på gas. Han var langtfra den eneste kunde, der blev ramt.
SK Energi valgte at suspendere Tim Phisters fastprisaftale på gas. Han var langtfra den eneste kunde, der blev ramt. Foto: Toke Sloth Grøndal - TV2 ØST

- Der har været en mangel på ledelse og stor mangel på risikostyring. Derfra er det nærliggende at tænke, at det ikke har været med forbrugernes øjne, de har set på den forretning. Det har været mere spekulativt.

Administrerende direktør Henrik Birch eller bestyrelsesformand Ole Drost (V), der er udpeget af byrådet i Slagelse Kommune har ikke ønsket at stille op til et egentligt interview. 

Men Henrik Birch har indvilget i at svare på skriftlige spørgsmål. 

Fem svar fra administrerende direktør Henrik Birch

Hvor galt stod det til i SK Energi, da I tidligt i 2022 begyndte at undersøge muligheden for at slippe ud af fastprisaftalerne?

SK Energi kom ud af 2021 med et underskud på 17,8 mio. kr. efter skat. Det skyldes flere forhold. Bl.a. det forhold, at energipriserne på terminsmarkedet steg meget kraftigt i slutningen af 2021. I regnskabet for 2021 har vi derfor måttet hensætte et beløb på omkring 6,5 mio. kr. til imødegåelse af tab i 2022. Underskuddet skyldes desuden, at vi havde tab på vores salg i slutningen af 2021 grundet de høje priser samt det forhold, at vi i 2021 havde høj aktivitet på vores markedsføringskampagner.

Udbruddet af krigen i Ukraine i februar skabte en enorm usikkerhed på markederne og dermed enorme prisstigninger både på el- og naturgas.

 

Set i lyset af, at jeres egenkapital var ved at blive spist, og I kom ud af 2021 med et stort underskud, hvor afgørende var det, at moderselskabet leverede et kapitalindskud på 30 mio. kr.?

Det foretagne kapitalindskud var overordnet set et udtryk for en likviditetsmæssig sikring af, at selskabet til enhver tid kunne svare enhver sit – i den givne markedssituation. Egenkapitalen var ikke som ovenfor anført ”…ved at blive spist” – men det løbende likviditetsbehov var åbenlyst i medfør af de stærkt svingende priser.

Hvor meget har fastpriskontrakterne kostet. På et tidspunkt i 2022 var det forventede tab ca. ni mio?

Det kan vi ikke svare på, da mange af aftalerne løber endnu. 

I forbindelse med beslutningen om at efterkomme Ankenævnets afgørelse den 1. marts 2023 opgjorde vi det tab, som vi ville få ved at sætte kunderne tilbage i fastpriskontrakterne til ca. 1,2 mio. kr.

De tal du oplyser, stammer fra fortroligt bestyrelsesmateriale, og er blot et udtryk for den aktuelle situation, såfremt man skulle og kunne indkøbe/afdække det samlede fastprissalg på terminsmarkedet.

Der er derfor kun tale om et potentielt tab på et givent tidspunkt.

Jeg skal i øvrigt for en ordens skyld henlede opmærksomheden på, at det – i henhold til Selskabslovens §132 – er forbundet med straf-ansvar, at viderebringe fortrolig information, som bestyrelsens medlemmer er kommet i besiddelse af i forbindelse med udøvelsen af deres hverv. 


I bliver kritiseret for ikke at have dækket risikoen ind i forbindelse med fastpriskontrakterne. Hvad siger du til den kritik?

Lovgivningsmæssigt kan man kun binde en privatkunde til en aftale i 6 måneder. Vi har derfor valgt ikke at have nogle bindinger på vores kontrakter med privatkunder, så de kan udtræde af aftalerne, hvis der er noget de er utilfredse med. En privatkunde kan derfor træde ud af sin aftale med dags varsel.

Af den grund vil en for selskabet længerevarende kontraktlig forpligtende afdækning (på terminsmarkedet) i forhold til kundens aftale skulle vurderes med hensyntagen til, om kunderne vil være der i hele den periode, de har aftalt med selskabet.

Derfor dækkes aldrig fuldt ud af, da det i sig selv også indebærer en risiko for selskabet. Det er under normale omstændigheder intet problem, men blev det jo i høj grad med den usikkerhed, der opstod på energimarkedet i 2022. 

 

Er det korrekt forstået, at I har fået rettet op på driften i SK Energi, og at I kommer ud med et væsentligt mindre underskud end i 2021?

Til din orientering kan oplyses, at SK Energi har gennemført en række tiltag for at nedbringe selskabets risiko i det givne marked.

Med de tiltag vi har taget, vil 2022-regnskabet for SK Energi A/S, som aflægges i maj, komme ud med et væsentligt bedre resultat end 2021-regnskabet.

Direktøren skriver blandt andet, at kapitaltilførslen var nødvendig, så selskabet kunne betale sine regninger:

- At selskabet til enhver tid kunne svare en hver sit.


Nyhedsoverblik