Disse truede og sjældne dyr får plads i opkøbt naturområde

Det kommende naturområde ved Storebæltsbroen i Korsør kommer mange sjældne dyr og planter til gavn, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Slagelse Kommune og Den Danske Naturfond offentliggjorde tirsdag, at de i fællesskab har købt området ved Storebæltsbroen, også kendt som Kruusesminde, for 57 millioner kroner.

Planen for købet er, at der skal etableres et 260 hektar stort naturområde, der ifølge Slagelse Kommune skal opfylde flere hensyn på én gang. 

Området skal nemlig både fungere som trækplaster for byens borgere, turister samt rejsende på Storebæltsbroen, samtidig med at det skal skabe større biodiversitet, renere vand og mindre forurening omkring Storebælt.

Landbrugsjord bliver vild jord

Hensynet til plante- og dyrelivet bliver realiseret ved, at området med de tidligere dyrkede marker bliver omdannet til vild jord. 

Naturprojektet skal sikre et stærkt bidrag til at imødegå biodiversiteten og samtidig styrke mulighederne for, at man kan opleve helt særlige dyrearter og natur, skriver kommunen i en pressemeddelelse.
Naturprojektet skal sikre et stærkt bidrag til at imødegå biodiversiteten og samtidig styrke mulighederne for, at man kan opleve helt særlige dyrearter og natur, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Foto: Jesper Edvardsen

De 260 hektar bliver slået sammen med andre naturområder omkring Korsør, blandt andet kommunens eksisterende naturprojekt Halsskov Overdrev, så der kommer et samlet naturområde på 1.000 hektar med vild natur, strandarealer, skove og nor.

Læs også
Stort naturområde skal etableres for 57 millioner kroner: - Det er helt unikt
Læs også
Stort naturområde skal etableres for 57 millioner kroner: - Det er helt unikt

Sammen med landbrugsdriften bliver drænrør og grøfter til afvanding derfor afviklet, og i stedet bliver tidligere tiders vådområder og småsøer genoprettet. 

Samtidig bliver køer og heste sat til at afgræsse de genskabte enge og overdrev, hvilket vil bidrage til gode levesteder for sjældne dyr og planter. 

Mere natur giver flere dyr

De bedre levebetingelser kommer mange forskellige dyre-  og plantearter til gavn. 

Det gælder blandt andet fugle som stor kobbersneppe, vibe, og sanglærke, der ifølge Danmarks Naturfredningsforening har meget trænge kår.

Naturområdet skaber også nye hjem for dyr, der lige nu ikke trives i området. Det gælder for eksempel strandtudse, markfirben, dukatsommerfugl og okkergul pletvinge. 

- Når denne her naturgenopretning om nogle år kommer til at virke, så vil det være ret enestående. Det vil komme til at have en enorm betydning  for naturen i det her område, fortæller Birgitte Bang Ingrisch, Fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening.  

Birgitte Bang Ingrisch, Fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening, vurderer, at det kommende naturområde ved Storebæltsbroen vil få stor betydning for biodiversiteten i området. (Arkivfoto).
Birgitte Bang Ingrisch, Fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening, vurderer, at det kommende naturområde ved Storebæltsbroen vil få stor betydning for biodiversiteten i området. (Arkivfoto). Foto: Tina Mortensen TV2 ØST

Naturen skal bruge noget tid på at indvandre og indfinde sig i det nye område, men det vil dog ifølge Birgitte Bang Ingrisch formentlig ske rimeligt  hurtigt, når først jorden er fritaget fra landbrugsproduktionen. 

- Der er noget natur tæt på, som naturen kan indvandre fra. Både som frø fra planter, men også for eksempel  markfirben, forklarer hun

Disse dyr og planter får plads i opkøbt naturområde:

Blandt nogle af de dyr og planter, man vil kunne finde i det kommende naturområde, er:


Fugle:

 • Kobbersneppe

 • Vibe

 • Sanglærke

 • Agerhøne

 • Tornsanger


Sommerfugle:

 • Dukatsommerfugl

 • Markperlemorsommerfugl

 • Okkergul Pletvinge

 • Engrandøje


Frøer og firben:

 • Strandtudse

 • Grønbroget tudse

 • Markfirben

 • Spidssnudet frø


Planter:

 • Strand-nellike

 • Øjentrøst  

 • Knop-nellike

 • Dansk astragel


  Kilde: Den Danske Naturfond

Det nye naturområde forventes færdigt i løbet af tre til fem år. I løbet af 2024 kan kommunens borgere og organisationer melde ind med ideer til udvikling af området. 

Der arbejdes blandt andet med at få etableret et fugletårn, shelterplads, naturrum til undervisning, udsigtspunkter med mere. 

Den endelige natur- og friluftsplan udarbejdes af  Slagelse Kommune og Den Danske Naturfond i fællesskab.    


Nyhedsoverblik