Stort naturområde skal etableres for 57 millioner kroner: - Det er helt unikt

Slagelse Kommune og Den Danske Naturfond investerer 57 millioner kroner i et kommende naturområde ved Storebæltsbroen.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Snart kan rejsende mellem Sjælland og Fyn gøre ophold ved Storebæltsbroen og strække benene i grønne omgivelser ud til det bølgende Storebælt.

quote Det er helt unikt

Jørgen Grüner (SF), formand for Klima og Miljøudvalget i Slagelse Kommune

Et nyt 260 hektar stort naturområde er nemlig i støbeskeen, og det skal ligge lige der, hvor Storebæltsforbindelsen går i land ved Korsør.

Det oplyser Slagelse Kommune og Den Danske Naturfond i en fælles pressemeddelelse.

Sammen investerer de i alt 57 millioner kroner i opkøb af jord og udvikling af grøn infrastruktur i området omkring Storebæltsbroen på Sjælland.

Naturområdet  bliver 260 hektar stort og bliver en del af et samlet naturområde omkring Korsør på cirka 1000 hektar.
Naturområdet bliver 260 hektar stort og bliver en del af et samlet naturområde omkring Korsør på cirka 1000 hektar. Foto: Slagelse Kommune

- Jeg er overbevist om, at området bliver et attraktivt udflugtsmål for både Slagelse Kommunes borgere, gæster udefra, vores skoler og institutioner - ja hele regionen, på grund af den enestående natur, udtaler Knud Vincents (V), borgmester i Slagelse Kommune.

Stort genopretningsprojekt

Udover at lokke lokale borgere og turister til, skal det nye naturområde også være med til at forbedre biodiversiteten, give renere vand i Storebælt samt reducere CO2-udledningen.

Det nye naturområde:

  • Slagelse Kommune og Den Danske Naturfond har købt klinten ved Storebæltsbroen og det store område bagved, kendt som Kruusesminde, og skal nu udvikle området med inddragelse af mange forskellige interessenter.

  • Det nye naturområde er på i alt cirka 260 hektar. Sammen med de andre naturområder omkring Korsør bliver der et samlet naturområde på cirka 1.000 hektar bestående af vild natur, strandarealer, skove og nor.

  • Det nye naturområde består af fem kilometer kyst med et 50 hektar stort fuglereservat længst mod nord og den flotte klint ved Storebæltsbroen. Den centrale del af området består af 220 hektargræsmarker, landbrugsarealer og småskove, som skal omdannes til kvalitetsnatur.

  • De eksisterende bygninger til ejendommen Kruusesminde er med i købet og overtages af Slagelse Kommune, der skal finde ud af, hvad de fremover skal bruges til.

  • Købsprisen for Kruusesminde er 57 millioner kroner. De to samarbejdspartnere har derudover afsat midler til løbende drift og udvikling af en grøn infrastruktur omkring Korsør og Storebælt.

  • Der forventes indtjening ved frasalg og bortforpagtning. Dette beløb kendes ikke pt.

  • Med multifunktionel planlægning og arealanvendelse samtænkes brugen af arealer, så de anvendes på en måde, der opfylder flere hensyn og funktioner på samme tid. Det gælder både natur og biodiversitet, renere vand, mindre forurening, klimagevinst og flere naturoplevelser til alle.

    Kilde: Slagelse Kommune

Ifølge pressemeddelelsen bliver naturområdet et af Sjællands største naturgenopretningsprojekter. 

Blandt andet fordi der med naturområdet bliver genskabt tidligere vådområder, afgræssede enge og overdrev, der tilbyder levested for truede dyr og planter.

Læs også
Fugle har ændret trækvaner over dele af Danmark
Læs også
Fugle har ændret trækvaner over dele af Danmark

- Det er helt unikt, at vi i samarbejde med Den Danske Naturfond får chancen for at udvikle et så fantastisk, naturskønt område, siger Jørgen Grüner (SF), formand for Klima og Miljøudvalget i Slagelse Kommune og fortsætter:

- Jeg ser frem til, at vi i de kommende år kan udvikle naturområdet, så både planter og dyr – samt borgere i Slagelse Kommune og alle besøgende - kan få mest mulig glæde af projektet.

Naturområdet skal ifølge Slagelse Kommune være med til at inspirere andre kommuner.

Hvad skal området hedde?

Naturområdet forventes at stå færdigt om tre til fem år, og der vil blive anlagt nye adgangsforbindelser fra Korsør, motorvejen og Korsør Station.

Knud Vincents (V), borgmester i Slagelse Kommune.
Knud Vincents (V), borgmester i Slagelse Kommune. Foto: Jesper Hald - TV2 ØST

Der vil også komme flere faciliteter for besøgende og naturformidling inde i området.

- Naturfonden er meget glad for det nye naturområde, som har en unik beliggenhed. Det giver gode muligheder for at udvikle og fremvise dansk natur, når den er bedst, for et meget stort publikum, siger Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

Læs også
Slagelse Kommune står over for massive nedskæringer - skal spare over 300 millioner
Læs også
Slagelse Kommune står over for massive nedskæringer - skal spare over 300 millioner

Slagelse Kommune og Den Danske Naturfond oplyser, at arbejdet med at udfærdige planer for naturområdet nu går i gang, og her er alle velkomne til at bidrage med forslag og ideer. 

Der skal også findes et navn til det nye område.

Der vil blive afholdt offentlige møder og åbne ture i området i løbet af 2024, og det hele skal fastlægges i en natur- og friluftsplan, som Slagelse Kommune og Naturfonden udarbejder i fællesskab.  


Nyhedsoverblik