Brandskole stopper brug af brandskum efter fund af små mængder PFOS

Analyser af den brandskum man i dag bruger på brandskolen i Korsør, afslører små mængder af det sundhedsskadelige stof PFOS.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

På Slagelse Brand og Rednings brandskole ved Korsør bliver der fortsat brugt brandskum, der indeholder det giftige stof PFOS. 

Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunens analyser har påvist mængder af PFOS på henholdsvis 0,0106 milligram PFOS per liter og 0,009 milligram PFOS per liter i skummet.

Hvad er PFOS?

Niveauerne ligger under EU’s grænseværdi på 10 milligram per liter og overholder derfor lovgivningen i Danmark. 

Alligevel er brugen af skummet på brandskolen nu blevet stoppet.

- Vi kan jo se, at der er blevet ledt meget (PFOS, red) ud til noret via vores spildevand, så vi ønsker at reducere mængden så meget som muligt og finde et alternativ, der ikke afhænger PFOS, og det er det arbejde, brandskolen er gået i gang med, siger leder af miljøafdelingen i Slagelse Kommune Jette Jungsberg til TV2 ØST. 

quote Jeg synes, at man så vidt muligt bør undlade at bruge det overhovedet

Phillipe Grandjean, professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet

Overrasket brandskoleleder

Den brandskum, som der netop er fundet små mængder PFOS i, har været brugt på brandskolen i cirka to år. Brandskummet blev indkøbt, fordi brandskolen har fået nye køretøjer, som stiller særlige krav til skumtyper. 

Leder af brandskolen René Kofod undrer sig over, at det sundhedsskadelige stof er blevet fundet i skummet, som kommer fra en svensk producent, og som brandskolen har købt af en dansk leverandør.

- Det overrasker mig. Vi havde ikke forventet at finde noget som helst på baggrund af producentens databeskrivelse, siger han

Brandskolelederen oplyser, at skummet er blevet brugt adskillige gange til øvelser med de skolens nye køretøjer. 

Brandskolen har rettet henvendelse til leverandøren af skumtypen og er nu på udkig efter en flourfri brandskum til brug i fremtiden.

Forurenet jord og kødkvæg

I slutningen af sidste år kom det frem, at der var fundet store koncentrationer af giftstoffet i Korsør Rensningsanlæg, som stammede fra brandskolen.

Der er desuden konstateret alarmerende mængder af PFOS i både jord og kødkvæg ved Korsør Nor. 

Undersøgelser har vist, at køerne har indtaget store mængder PFOS, der stammer fra brandskolen. 

Hundredevis af borgere har spist af det forurenede kød. De er nu ved at blive undersøgt af en særlig afdeling Holbæk Sygehus, der skal teste borgerne for at se, om det forurenede kød kan have sundhedsskadelige konsekvenser.

Forureningen af jord og kvæg formodes dog at stamme fra en anden type brandskum, som brandskolen brugte indtil 2001. 

Video: En af dem, der har spist kød fra de forurenede kvæg er højgravide Cecilie Roland, der nu bliver undersøgt på Holbæk Sygehus.


Kun fundet i "skarpt" brandskum

Det giftige stof er fundet i brandskolens såkaldte "skarpe" brandskum. Det vil sige brandskum, som beredskabet bruger til at brandslukningsopgaver. Brandskolen har også såkaldt "øvelsesskum", der kun bruges til øvelser på brandskolen, men her er der ikke fundet spor af PFOS.

Slagelse Kommune oplyser dog, at den skarpe brandskum er blevet brugt til nogle øvelser på brandskolen, som led i uddannelse i at betjene beredskabets køretøjer. 

Slagelse Brand og Redning har besluttet at indstille brugen af den pågældende brandskum i undervisningsøjemed. Skummet vil fortsat blive brugt til af beredskabet i forbindelse med "rigtige" brandslukninger.

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet, bifalder beslutningen om at indstille brugen af skummet til brandøvelser.

- Jeg synes, at man så vidt muligt bør undlade at bruge det overhovedet. Stoffet er så giftigt, og der er meget, der har ophobet sig i miljøet ved Korsør Nor, og at øge mængden, selvom det er beskedent, synes jeg er en dårlig idé, siger han.

Slagelse Brand og Redning er i gang med at undersøge markedet for alternativer uden indhold af nogen fluor forbindelser, herunder PFOS, som kan erstattet den nuværende brandskum.