Borgere føler sig plaget af støj og os fra Forsvarets fregat i Korsør

Siden jul har en af Forsvarets fregatter ligget til kaj under 200 meter fra et ejendomskompleks ved havnen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

En række borgere bosiddende på første parket ned til havnen i Korsør har gennem længere tid følt sig generet af en af Forsvarets fregatter. Det skriver dagbladet Sjællandske.

Som følge af en tilsanding af inderhavnen i Korsør har det ifølge Forsvaret været nødvendigt at flytte fregatten F362 Peter Willemoes til den såkaldte Miljøkaj, der ligger under 200 meter i luftlinje fra etageejendommene Pierne på Ny Strandvej ved havnekajen.

Imidlertid har et defekt landstrømsanlæg ført til, at fregatten har skullet køre ved egen motorkraft med støj og dieselos til følge.

quote En af fregatterne ligger lige over for vores vinduer, og den er kraftigt støjende

Christian Nørgaard, bestyrelsesmedlem af grundejerforeningen Havnefronten

Ifølge en aktindsigt, som Sjællandske har modtaget fra Slagelse Kommune, har flere borgere i Pierne siden december følt sig plaget af støj og røg fra tændte motorer på fregatten.

Af aktindsigten fremgår det, at kommunen – efter rykkerbreve – 10. marts 2021 foretog en støjmåling. Her er der målt 51 decibel fra fregatten, hvor grænserne for henholdsvis dag, aften og nat er 50, 45 og 40 decibel.

En af dem, der er plaget af støj og os fra den nærliggende fregat, er Christian Nørgaard, bestyrelsesmedlem af grundejerforeningen Havnefronten:

- En af fregatterne ligger lige over for vores vinduer, og den er kraftigt støjende. Det er selvfølgelig generende, siger han til TV2 ØST og tilføjer:

- Vi har også oplevet, at ved den rigtige vindretning har vi fået en meget ubehagelig dieselos lige over på vores altaner.

Det bliver svært at nyde sommeren

Støjen er generende for nattesøvnen, ligesom Christian Nørgaard også frygter, det bliver svært at nyde foråret og sommeren fra altanen med fregatten som nabo. Han har derfor klaget til Slagelse Kommune, som siden har rettet henvendelse til Flådestationen.

- Det er ikke sjovt at sidde med 50 decibel konstant ind i ørerne. Nu bliver det forår, og vi skal ud at sidde på altanen og nyde livet derfra. Så det er et problem, vi håber, de (Forsvaret, red.) vil være behjælpelige med at få løst, siger Christian Nørgaard.

Christian Nørgaard, der har boet i Pierne siden 2006, understreger, at han er meget positiv over for Forsvarets arbejde i almindelighed.

- Men en samarbejdsvilje, hvor man tog hensyn til naboerne og flyttede fregatten lidt væk, det, synes jeg, ville være meget gavnligt. På det seneste har de ikke virket så samarbejdsvillige.

Mindre støj siden påske

Hos flådestationen lader chef og kommandørkaptajn, John Michael Nielsen, forstå, at det ikke handler om manglende vilje, når det kommer til at imødekomme borgernes kritik.

- Vi er absolut ikke interesseret i at genere vores naboer, siger han og forklarer, at de oplevede gener hos naboerne skyldes flere omstændigheder:

- Vi har et landstrømsanlæg, som leverer strøm, når skibene ligger til kaj. Der har jeg et landstrømsanlæg, der hvor fregatten Peter Willemoes ligger i øjeblikket – det er desværre ikke helt operativt. Så den kan ikke trække skibets strømforbrug 100 procent – men kun omkring 50 procent.

Ifølge nabo Christian Nørgaard er fregatten F362 Peter Willemoes meget støjende. Foto: Berg2, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons
Ifølge nabo Christian Nørgaard er fregatten F362 Peter Willemoes meget støjende. Foto: Berg2, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

Det har medført, at det har været nødvendigt at starte fregattens dieselmotorer for at have tilstrækkelig med strøm ombord. Siden er problemet dog blevet afhjulpet delvist:

- Siden påske har vi fået reduceret fregattens strømforbrug, så den reelt ligger på landstrøm i øjeblikket, og derfor heldigvis hverken larmer eller forurener med dieselos, siger John Michael Nielsen.

quote Vi er absolut ikke interesseret i at genere vores naboer

John Michael Nielsen, kommandørkaptajn

Dette kan lade sig gøre i aften- og nattetimerne og de fleste af dagtimerne, forklarer John Michael Nielsen.

- I øjeblikket er det positive, at fregatten ligger på landstrøm uden for normal arbejdstid og også det meste af normal arbejdstid. Men det er klart, i normal arbejdstid er de nødt til at starte motorerne op, således de også kan lave nogle af de interne øvelser og normalt arbejde, der foregår på fregatten.

Arbejder for flytning

Flådestation Korsør råder over flere havnebassiner og ved at flytte fregatten til et af de såkaldte inderbassiner, som ligger længere væk fra Strandvej, vil problemet også kunne blive afhjulpet, forklarer John Michael Nielsen.

- Men på grund af tilsandinger i det bassin, så er der ikke besejling af det. Det vil sige, vi kan ikke få skibet ind, uden vi risikerer, det rammer bunden. Og rammer det bunden, er der risiko for at ødelægge skibets bund og propeller.

Derfor har en endegyldig løsning på problemet med støj og os endnu lange udsigter, forklarer kommandørkaptajnen:

- Det lidt længere perspektiv er, at desværre er der lang leveringstid på de reservedele, vi skal have frembragt, for at landstrømsanlægget bliver 100 procent operativt. Dem får jeg formentlig ikke før til oktober. Og uddybningen af flådestationen har også lidt lange udsigter, med mindre vi kan få fregatten ind sikkert uden at ramme bunden.

Flådestationen har i sidste uge igangsat en opmåling af havbunden i inderbassinet for at kortlægge, hvorvidt fregatten kan flyttes dertil. Viser vanddybden sig at være større end antaget, vil flådestationen se på at få fregatten flyttet, oplyser John Michael Nielsen.