To VUC'er i fare for lukning: - Det ser rigtig svært ud

Økonomien er presset på mange voksenuddannelsescentre rundt om i landet. I vores landsdel risikerer to VUC-afdelinger at lukke indenfor fem år.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Hvis skoletiden ikke gik så godt, og man kom ud med en dårlig afgangsprøve, så kan man som voksen få en ny chance på et voksenuddannelsescenter, VUC.

På VUC kan man for eksempel tage en 8., 9. eller 10. klasse, ligesom man kan læse en HF eller tage HF-enkeltfag, der kan løfte ens kompetencer og give adgang til arbejdsmarkedet og videregående uddannelser.

quote Det sidste, jeg gør, er at lukke en afdeling. Det vil jeg simpelthen ikke, men jeg kan blive nødt til det, hvis økonomien ikke hænger sammen.

Pernille Brøndum, rektor, Nordvestsjællands HF og VUC

Men mange VUC’er er hårdt pressede økonomisk.

Otte VUC-afdelinger i Jylland, på Langeland og i Nordsjælland lukker til sommer, og hos Danske HF og VUC vurderer de, at to VUC-afdelinger her i landsdelen er i fare for at lukke inden for de næste fem år.

- Det ser rigtig svært ud, siger Pernille Brøndum, som er bestyrelsesmedlem i Danske HF og VUC.

Hun ønsker ikke at sætte navn på de to afdelinger, da hun og resten af bestyrelsen frygter, at det kan skræmme kommende kursister væk.

VUC i Kalundborg kan komme i farezonen

Til daglig er Pernille Brømndum selv rektor på Nordvestsjællands HF og VUC, som har afdelinger i Kalundborg og Holbæk.

Vordingborg Gymnasium
Læs også
Ansøgningsfrist til studenterhuen nærmer sig
Vordingborg Gymnasium
Læs også
Ansøgningsfrist til studenterhuen nærmer sig

Her er det især afdelingen i Kalundborg, der kan få det svært. Den har årligt 150 kursister. Kommer antallet af kursister under 100, hænger det ikke længere sammen.

- Det sidste, jeg gør, er at lukke en afdeling. Det vil jeg simpelthen ikke, men jeg kan blive nødt til det, hvis økonomien ikke hænger sammen, og det ikke længere giver mening, at vores afdeling i Holbæk, som er meget større, kan spytte penge i vores kasse i Kalundborg, siger hun.

Besparelser og færre kursister presser VUC

Det, der presser VUC er blandt andet omprioriteringsbidrag, et faldende antal to-sprogede elever, højkonjunktur og så den nye Forberedende Grunduddannelse, FGU, som går i gang efter sommerferien. FGU’en snupper nemlig alle de kursister på 8., 9. og 10. klasses niveau, som er under 25 år.

quote Hvis vi ikke har et VUC, hvordan løfter vi så de voksne, som gerne vil skifte erhvervsretning og har brug for at opkvalificere sig?

Pernille Brøndum, rektor, Nordvestsjællands HF og VUC

Hos VUC Nordvestsjælland har de forsøgt at klare ærterne ved for eksempel at tilbyde parallelundervisning, hvor der er en lærer, der underviser i Holbæk, og så bliver det vist på storskærm i Kalundborg. Men det duer ikke.

- Vores kursister har brug for en god og tæt relation til en lærer. Det nytter ikke noget, at de sidder alene i et lokale, så falder de simpelthen fra, fortæller hun.

Hvis Nordvestsjælland HF og VUC i Kalundborg og andre VUC’er i landsdelen bliver nødt til at dreje nøglen om, frygter Pernille Brøndum konsekvenserne.

- Hvis vi ikke har et VUC, hvordan løfter vi så de voksne, som gerne vil skifte erhvervsretning og har brug for at opkvalificere sig? De kan ikke bare tage til afdelingen i Holbæk. Der er langt for en enlig mor med børn, der skal hentes og bringes. Afstand er simpelthen en barriere for den her målgruppe, fortæller hun. 

VUC 

  • Der findes tre VUC'er her i landsdelen med 11 afdelinger i alt. Heraf er to i fare for at lukke indenfor fem år.
  • VUC udbyder uddannelser på folkeskoleniveau, gymnasialt niveau og ordblindeundervisning.
  • I 2017 var der 33.850 årskursister fordelt på 84 VUC-afdelinger rundt i landet.
  • Halvdelen af VUC-kursisterne er forældre. Hver femte er enlige med børn.
  • Langt størstedelen af kursisterne kommer fra hjem, hvor forældrene ikke har en videregående uddannelse.
  • I 2017 blev 6.000 personer, der har taget en HF studentereksamen på VUC, optaget på en videregående uddannelse.

Kilde: Danske HF og VUC

Lærere: Voksne afskæres fra uddannelse

Formanden for den fagforening, der repræsenterer lærerne på VUC, er enig i Pernille Brøndums bekymring.

- Det er forfærdeligt, at vi i vores rige samfund vælger at afskære voksne fra den helt grundlæggende uddannelse, de aldrig fik som børn og unge. De voksne, der ikke har ret meget uddannelse, bor præcis i de dele af Danmark, hvor man nu lukker VUC-afdelinger. Der bliver mange tabere. Det rammer både de enkelte, samfundet og erhvervslivet, siger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

quote De voksne, der ikke har ret meget uddannelse, bor præcis i de dele af Danmark, hvor man nu lukker VUC-afdelinger. Der bliver mange tabere. Det rammer både de enkelte, samfundet og erhvervslivet.

Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

Det er politiske beslutninger på Christiansborg, der er hovedårsagerne til, at mange VUC'er er pressede økonomisk, mener hun.

- Politikernes beslutning om at ville lave et særligt forberedende tilbud for unge under 25 (FGU, red.) fører til et markant fald i antallet af kursister. Det gør selvklart ondt på skolernes økonomi og giver problemer med at udbyde undervisning i de tyndere befolkede områder, siger Hanne Pontoppidan.

130318_VUC_PHMA.jpg
Læs også
Rod i VUC-udbetalinger af bonusser og kørepenge
130318_VUC_PHMA.jpg
Læs også
Rod i VUC-udbetalinger af bonusser og kørepenge

Desuden har en bred politisk aftale med regeringen i spidsen betydet, at erhvervsskoler i fremtiden skal kunne tilbyde undervisning til voksne over 25 år i dansk, matematik og dansk som andetsprog, ligesom professionshøjskoler vil få mulighed for at tilbyde undervisning i HF-fag.

- Det gør bare ondt værre. Vi sidder simpelthen tilbage og konstaterer, at politikerne spiser VUC’s tilbud bid for bid, siger Hanne Pontoppidan.

Minister: VUC er velpolstret

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) køber dog ikke helt lærernes og VUC-rektorernes bekymringer.

I et brev fra slutningen af februar, skriver ministeren:

"I forhold til den økonomiske situation på landets VUC'er, anerkender jeg, at der kan være institutioner, som er udfordrede økonomisk - fx fordi de har afdelinger i yderområder, hvor antallet af kursister fremover vil blive relativt lavt pga. FGU'en. Men det er også min opfattelse, at VUC'erne samlet set fortsat udgør en velkonsolideret, stærk sektor. VUC'erne har haft en god økonomi i mange år. Derudover er den samlede aktivitet på VUC'erne steget kraftigt siden overgangen til selveje. Den lange årrække med stor vækst i antallet af kursister betyder, at sektoren har et godt udgangspunkt for at håndtere den aktivitetsnedgang, som nu tegner sig."

Ikke desto mindre kan otte VUC'er altså nu konstatere, at de drejer nøglen om til sommer, ligesom 13 på landsplan mener, at de er i lukningsfare - to af dem i vores landsdel.