¨

Professor opfordrer til ændring: - Vi bør nytænke vores arbejdsliv

Professor i arbejdslivsstudier mener, vi bør nytænke arbejdslivet, så det passer til forskellige livsfaser og aldersgrupper.

Professor mener, vores arbejdsliv skal tilpasses de forskellige faser i livet, så de ældre også bliver en fasttømret del af arbejdsstyrken.

Behovet for arbejdskraft stiger, og det kommer blandt andet den ældre generation til gode, da de får nemmere ved at blive på arbejdsmarkedet.

Men det kræver også, at virksomhederne igangsætter de rette indsatser for at holde på de ældre.

- For mange medarbejdere i senioraldersgruppen er det et aktivt valg at blive på arbejdsmarkedet, ligesom det er et aktivt valg at gå på pension. Man kan vælge imellem det ene og det andet, siger Helge Hvid, der er professor i arbejdslivsstudier på Roskilde Universitet. 

- Skal man vælge den mulighed med at blive på arbejdspladsen, skal det være et sted, man kan lide at være. Der skal være et godt arbejdsmiljø i bred forstand, og man skal være værdsat i dagligdagen, siger han.

Vigtigt at ældre føler sig værdifulde

Der er stor efterspørgsel på arbejdskraft her i regionen. Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at der er 3216 ledige stillinger i Region Sjælland. Det er det højeste i otte år, og det er således 2000 flere ledige stillinger end i 2010.

Hvis man får lov til at være fuldgyldigt medlem af arbejdspladsens fællesskab, selvom man er ældre, er der et langt større drive og incitament til at blive på arbejdspladsen

Helge Hvid, professor i arbejdslivsstudier, Roskilde Universitet

Det betyder, at det nu bliver lettere at få job for dem, der tidligere har stået bagerst i jobkøen.

Derfor er der også behov for, at lederne på arbejdsmarkedet medtænker de lidt ældre medarbejdere som en værdifuld del af arbejdsstyrken.

- For ældre medarbejdere kan der opstå en stemning af, at de nok snart er på vej ud, så vi behøver ikke at tænke på efteruddannelse til dem, og de behøver heller ikke være med i de nye projekter, der er på arbejdspladsen, og vi behøver heller ikke lære dem op i de nye it-systemer, for de er også ældre, og det er nok svært for dem, siger Helge Hvid. 

- Hvis den grundindstilling gør sig gældende, indstiller medarbejderen sig også på, at nu er det nok snart tid til, jeg forlader arbejdspladsen, men hvis man får lov til at være fuldgyldigt medlem af arbejdspladsens fællesskab, selvom man er ældre, er der et langt større drive og incitament til at blive på arbejdspladsen.

Bør tilrettelægges efter livsfaser

Ifølge tal fra Danmarks Statistik kommer der stadigt flere ældre i fremtiden. I løbet af de næste 10 år vil antallet af ældre mellem 65 og 79 vokse med 58.000 personer. Det er syv procent flere end i dag. Og det er særligt i områderne udenfor København, at de ældre vælger at bosætte sig og arbejde.

Ifølge professoren er der behov for en nytænkning af vores arbejdssystem, og den måde vores arbejdsliv er sat sammen på. Han mener, vi bør gentænke arbejdsmarkedet og arbejdslivet som noget, der skal tilpasses forskellige faser i livet.

- Vi har de unge år, hvor man kan give den gas på arbejdsmarkedet, og hvor man har mange kræfter og rimelig fri for forpligtigelser uden for arbejdet, og så er det årene med små børn og halvstore børn, og så er der seniorårene, hvor kræfterne måske ikke er de samme. Her skal man tilrettelægge det, så der ikke kræves helt det samme i forhold til ydelser og arbejdstid. Der kan være forskellige perioder af livsforløbet, som har forskellige styrker og forskellige forhold, der skal tages hensyn til, siger Helge Hvid fra Roskilde Universitet.

Der kan være forskellige perioder af livsforløbet, som har forskellige styrker og forskellige forhold, der skal tages hensyn til

Helge Hvid, professor i arbejdslivsstudier på Roskilde Universitet

Tag højde for medarbejdere erfaring

Når man er ældre og igennem hele sit arbejdsliv har været vant til at have meget ansvar, kan det også ses som en degradering, hvis man lige pludselig bliver frataget en stor del af ansvaret. Og det er ifølge professoren en særlig vigtig problemstilling.

- Hvis man skal fastholde medarbejdere, der har et nedadgående ansvar, er det vigtigt, at man får nogle funktioner, der stadig passer til vedkommendes kompetencer og funktioner, der bygger på de erfaringer, man har opnået som senior, siger Helge Hvid. 

- Altså så man ikke bare er en trekvart medarbejder, men er en værdsat medarbejder med de ting, der bygger på det, man nu har lært. Og som stadig tager højde for, at man ikke er i den livsfase, hvor man virkelig kører efter karriere.

Hvis en medarbejder har haft en ledelsesmæssig opgave med meget ansvar, er det ifølge professoren vigtigt, at alt ansvar ikke blive taget fra medarbejderen fra den ene dag til den anden.

- Vi skal være bedre til at tænke karriere, som noget der går i en bue, altså noget der går opad, men som også går nedad, og stadig er en del af ens arbejdsliv - også i den nedadgående periode, siger professor Helge Hvid.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App