Ung folketingsvikar kæmper for at få indført ø-su

SF stiller nu forslag om, at unge fra de danske småøer skal have ekstra su.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Der er ofte langt til en ungdomsuddannelse, hvis man bor på en ø. 

Det gør det både besværligt og dyrt for unge øboere at gå i gang med en uddannelse efter folkeskolen. 

Det mener SF i hvert fald, og derfor stiller partiet nu, med Jakob Marks barselsvikar Mads Olsen i spidsen, et forslag særligt til de unge øboere. 

De skal ifølge partiet have ekstra su.

Hvorfor stiller I det forslag?

- Fordi alle unge, uanset om de bor på en ø eller på fastlandet, skal have mulighed for at starte på en ungdomsuddannelse, uanset hvordan deres forældres eller kommunens økonomi ser ud, siger Mads Olsen.

Skal øremærkes

Som det er i dag, findes der allerede en mulighed for at kunne tildele forældrene til unge øboere et tilskud igennem paragraf 20 i udligningsloven.

Men problemet er ifølge SF, at kommunerne kan lade være med at give det tilskud, fordi pengene ikke er øremærkede.

quote Det er bare en stor barriere for at tage en ungdomsuddannelse, hvis man ikke kan få su

Mads Olsen, SF, vikarierende ungdomsordfører

- Vi har mange kommuner, som sparer ø-tilskuddet til unge, der skal flytte fra øen og tættere på uddannelsesstedet, væk. Og det gør, at de ikke har penge nok til at betale huslejen. Så det her forslag handler om, at vi sikrer, at man har et økonomisk fundament til at kunne starte på en ungdomsuddannelse, forklarer Mads Olsen.

SF peger på, at eksempelvis Kalundborg Kommune i efteråret 2023 valgte at nedlægge ø-støtten, hvilket gav en besparelse på 87.000 kroner.

Kan være en barriere

Derfor stiller SF nu forslag om, at folketinget opretter en ansøgningspulje med statslige midler, som kan bruges til at give øboere under 18 år ekstra su. 

Det er forældrene til de unge, der skal ansøge om midlerne og også dem, der får den udbetalt.

Læs også
Øboere vil overtage færge - nu går politiker ind i sagen
Læs også
Øboere vil overtage færge - nu går politiker ind i sagen

Ifølge Mads Olsen skal den ekstra su sikre, at de unge kan flytte til fastlandet, tage en ungdomsuddannelse og betale en husleje, uden at de skal arbejde 15-20 timer om ugen udover deres fuldtidsstudie. 

- Det er bare en stor barriere for at tage en ungdomsuddannelse, hvis man ikke kan få su, når man flytter fra sine forældre som 16-årig, fordi ens kommune har sparet det væk, og man ikke er gammel nok til at få det fra staten. Det får man jo først, når man fylder 18 år, som det ser ud nu, siger han.

Ifølge SF drejer det sig om en lille gruppe unge, og partiet anslår, at det vil koste mellem en og to millioner kroner årligt med et fast ø-su tilskud. 

Forslaget skal behandles i Folketingssalen i løbet af maj.


Nyhedsoverblik