Skadelige fluorstoffer overalt i havvand omkring Sjælland

Havvandet rundt om Sjælland indeholder bekymrende mængder af de skadelige fluorstoffer PFAS. Det viser prøver, som Miljøstyrelsen har taget.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

De sundhedsskadelige fluorstoffer kaldet PFAS findes i havvandet i hele regionen.

Det viser prøver, som Miljøstyrelsen har taget langs kyststrækningerne. I alt har styrelsen taget 50 prøver rundt om i hele landet – heraf er 11 af prøverne taget her i regionen, og i alle 11 prøver er der fundet PFAS.

- Vi finder det stort set alle steder i havvandet, hvor vi måler efter det, og det er selvfølgelig ikke godt, for det skulle jo helst ikke være der, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Jane Hansen.

Læs også
Organisationer kræver forbud mod PFAS
Læs også
Organisationer kræver forbud mod PFAS

Mest PFAS ved Nakskov

De højeste værdier er fundet på den jyske vestkyst, hvor der er målt op mod 13 ng/L PFAS i havvandet. Her i regionen er der målt mest ved Hestehoved Strand i Nakskov, hvor koncentrationen er på 4,6 ng/L.

Miljøstyrelsen konkluderer, at det ikke er skadeligt at bade i vandet, da værdierne ligger væsentligt under den vejledende grænseværdi for PFAS i badevand på 40 ng/L.

Miljøstyrelses målinger af de fire PFAS-stoffer i badevandet. Figuren viser analyseresultaterne for summen af fire PFAS-stoffer (PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS) i dykprøver ved 50 badevandsstationer (Signaturen "i.p." betyder at stoffer ikke er påvist).
Miljøstyrelses målinger af de fire PFAS-stoffer i badevandet. Figuren viser analyseresultaterne for summen af fire PFAS-stoffer (PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS) i dykprøver ved 50 badevandsstationer (Signaturen "i.p." betyder at stoffer ikke er påvist). Foto: Miljøstyrelsen

Derimod er styrelsen bekymret for, om PFAS i havvandet kan sprede sig til de kystnære områder.

- Vi skal have undersøgt, om havet kan være en spredningsfaktor. Nu ved vi, hvordan det ser ud i havet, så kan man gå videre og for eksempel se på, hvordan det ser ud i jorden omkring, fastslår Jane Hansen.

quote Det er alle steder i havvandet, hvor vi måler efter det, og det er selvfølgelig ikke godt, for det skulle jo helst ikke være der

Jane Hansen, kontorchef i Miljøstyrelsen.

En bekymring som den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras deler:

- Vi har en formodning om, at fluorstofferne kan sprede sig fra havet og ind i landet og forurene kystnære drikkevandsboringer, fjorde eller søer, siger civilingeniør i Niras Søren Rygaard Lenschow.

- Det kan især være et problem, hvis der går køer eller andre dyr og græsser i de områder, så skal vi nok ikke spise dem, selv om de ser ud til at have det godt.

PFAS i Korsør

Der kom for alvor fokus på de skadelige fluorstoffer, da det viste sig, at flere medlemmer af Korsør Natur- og Kogræsserforening uforvarende havde indtaget stoffet, fordi køerne havde græsset på et forurenet område nær brandskolen.

Læs også
PFOS-forgiftede borgere vil sagsøge Slagelse Kommune
Læs også
PFOS-forgiftede borgere vil sagsøge Slagelse Kommune

I et forsøg på at undgå at noget lignende skal gentage sig, og for at få et overblik over forureningens omfang, har Danske Regioner efterfølgende lavet en kortlægning, der viser, at der er 14.507 steder i Danmark, der bør undersøges for PFAS-forurening.

I juni blev der også fundet PFAS i vandet ved Thyborøn på den jyske vestkyst, hvilket nu har ført til, at Miljøstyrelsen har taget prøver af havvandet rundt om i hele landet.

Vestvendte kyster hårdest ramt

Ifølge resultaterne af undersøgelserne er det hovedsageligt ved de vestvendte kyster, der er mest PFAS i vandet.

- Nordsøen er nok generelt hårdere påvirket, end Østersøen er, og det har noget at gøre med, at vi har brugt de her stoffer mere i Vesteuropa end i Østeuropa, siger Søren Rygaard Lenschow.

De skadelige fluorstoffer bliver også kaldt evighedskemikalier, fordi de er svært nedbrydelige. Ifølge Miljøstyrelsen er der heller ikke noget man kan gøre på nuværende tidspunkt for at slippe af med PFAS i havvandet.

- De er meget lang tid om at blive nedbrudt, så derfor går de ikke bare væk, men koncentrationen i vandet bliver fortyndet med tiden, siger kontorchef Jane Hansen.

- Så det vi er obs på lige nu, det er, at det ikke overskrider nogle værdier, som er farlige for mennesker, dyr eller miljøet.

Læs også
15.000 steder frygtes forurenet med flourstoffer
Læs også
15.000 steder frygtes forurenet med flourstoffer

Hun understreger, at der fremover er brug for mere viden på området, og at det er noget, som Miljøstyrelsen vil følge tæt fremover.

Miljøstyrelsens undersøgelse suppleres af 216 badevandsprøver foretaget af 41 kommuner.

Også kommunernes målinger viser, at indholdet af PFAS i vandet var under grænseværdien for badevand.


Nyhedsoverblik