Rigsrevisionen kritiserer ministeriers indsats mod PFAS

Både miljøet og menneskers sundhed kan have været udsat for en unødig risiko, konkluderer Rigsrevisionen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Miljøministeriets og Forsvarsministeriets indsats for at begrænse brugen og udledningen af giftige PFAS-fluorstoffer har i en periode været både "utilstrækkelig og langsommelig."

Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny beretning, der udkommer mandag.

Det skriver Politiken efter at have fået indsigt i rapportens konklusioner.

Læs også
I over 15 år har Miljøstyrelsen kendt til fund af PFAS i dansk regnvand
Læs også
I over 15 år har Miljøstyrelsen kendt til fund af PFAS i dansk regnvand

Rigsrevisionen betegner ministeriernes indsats i årene 2007-2021 som "meget utilfredsstillende". Både miljøet og menneskers sundhed kan have været udsat for "en unødig risiko", lyder det fra institutionen.

Rigsrevisionen er Folketingets uafhængige revisionsmyndighed. Rigsrevisionen er en af de instanser, der udøver den parlamentariske kontrol i Danmark.

Myndighederne har fejlet

Seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling Lone Mikkelsen kalder det meget alvorligt, når det så klart bliver konkluderet, at myndighederne ikke har handlet tilstrækkeligt.

- Ministeriet og styrelserne har nølet og begået fejltagelser, fordi der har manglet vilje til at gøre noget ved PFAS, siger hun til Politiken.

Problemerne var blevet kortlagt i mange år, men der skete ingenting, før PFOS i 2021 blev fundet hos personer, der havde spist oksekød fra græssende køer i Korsør, siger Lone Mikkelsen.

Fund i Korsør skærpede opmærksomheden 

Skandalen om PFAS-stoffer startede i Korsør i 2021, da der blev fundet PFAS-stoffer i området ved Korsør Nor. 

Stoffet stammede fra det brandslukningsskum, der var blevet brugt ved den nærliggende Korsør Brandskole. 

Det PFAS-holdige brandskum var blevet anvendt under øvelser på brandskolen og var gennem vandet blevet ledt ned i en grøft, der forurenede et større område - forureningen havde blandt andet spredt sig til en kolonihaveforening og til en nærliggende eng, hvor køer gik og græssede. 

Køer, der har græsset ved Korsør Nor, har i stort omfang fået høje koncentrationer af det stærkt sundhedsskadelige stof PFOS.
Køer, der har græsset ved Korsør Nor, har i stort omfang fået høje koncentrationer af det stærkt sundhedsskadelige stof PFOS. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Græsset på marken viste sig efterfølgende at være forurenet med PFAS-stoffet PFOS, og det kød, som medlemmer af den lokale kogræsserforening havde spist, indeholdt høje koncentrationer af stoffet.

Læs også
Mies børn har store mængder PFOS i kroppen: - Det er slet ikke til at holde ud
Læs også
Mies børn har store mængder PFOS i kroppen: - Det er slet ikke til at holde ud

Fundet i området omkring Korsør igangsatte en større opmærksomhed på PFAS-stoffer i miljøet i Danmark.       

PFAS er det overordnede navn for tusindvis af menneskeskabte, kemiske fluorstoffer heriblandt PFOS.

Stofferne er mistænkt for at føre til en lang række forskellige sygdomme. Det er blandt andet leverskader, kræft og fertilitetsproblemer.

Regeringen ønsker EU-forbud

På baggrund af Rigsrevisionens hovedkonklusioner, fortæller SF's miljøordfører Carl Valentin, at han vil indkalde miljøminister Magnus Heunicke (S) i samråd.

- Det er voldsomt, når PFAS er ignoreret så meget, at det måske har haft konsekvenser for menneskers sundhed. Det har gjort skade, som det tager mange år at rette op på, siger han til Politiken.

Læs også
Efter fund af giftige evighedskemikalier i Korsør - nu skal stoffet forbydes
Læs også
Efter fund af giftige evighedskemikalier i Korsør - nu skal stoffet forbydes

Flere partier i Folketinget har foreslået et nationalt forbud mod PFAS.

Men regeringens synspunkt er, at det er et grænseoverskridende problem, der skal løses med et EU-forbud.

Danmark og flere andre EU-lande arbejder derfor på at få stofferne forbudt på EU-niveau.


Nyhedsoverblik