Efter fund af giftige evighedskemikalier i Korsør - nu skal stoffet forbydes

Regeringen vil indføre et nationalt forbud mod PFAS-stoffer i det brandslukningsskum, der bruges på øvelsespladser i Danmark.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Det skal være slut med at bruge de sundheds- og miljøskadelige PFAS-stoffer i det brandslukningsskum, der bliver brugt på øvelsespladser i Danmark.

Det siger miljøminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på et såkaldt doorstep i København.

- Ved at forbyde PFAS i brandslukningsskum på øvelsespladser fjerner vi en kilde til udledning af PFAS til miljøet, siger miljøministeren.

Skandalen om PFAS-stoffer startede i Korsør, da der blev fundet stoffer fra brandslukningsskummet i områder ved Korsør Brandskole.

Forureningen havde her spredt sig til både en kolonihaveforening og til nærliggende eng-jorde, hvor køer var blevet forurenet med stofferne.

Læs også
Sorø vil teste drikkevand for PFOS
Læs også
Sorø vil teste drikkevand for PFOS

Det var stoffet PFOS, der blev fundet i jordene i Korsør.

Sundhedsskadelige evighedskemikalier

PFOS har ikke måttet bruges til brandslukningsskum siden 2011 - men siden er det kommet frem, at der i virkeligheden er flere forskellige flourstoffer, der har de samme egenskaber.

Stofferne - der er kendt under navnet PFAS, og som i virkeligheden er en del af den samme kemiske gruppe stoffer - er i stedet blevet brugt til at erstatte PFOS. Disse midler har indtil nu måttet bruges i moderne brandslukningsskum, og det er dem, som regeringens forbud nu skal ramme.

Læs også
Guldborgsund vil rense andre kommuners slam for giftige fluorstoffer
Læs også
Guldborgsund vil rense andre kommuners slam for giftige fluorstoffer

Imidlertid er de fleste PFAS-stoffer ligesom PFOS sundhedsskadelige evighedskemikalier, der ikke nedbrydes i naturen, men i stedet lagrer sig i de enkelte mennesker, planter og dyr, hvor de kan fremkalde sygdomme.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) vil forbyde PFAS-stoffer i brandskum fra nytår, men opfordrer til øjeblikket stop for brug af brandskum med PFAS.
Miljøminister Magnus Heunicke (S) vil forbyde PFAS-stoffer i brandskum fra nytår, men opfordrer til øjeblikket stop for brug af brandskum med PFAS.

Forbuddet mod PFAS-midler i brandskum brugt på øvelsespladser træder i kraft efter nytår, og forbydes af ministeren via en bekendtgørelse.

Magnus Heunicke opfordrer dog til, at øvelsespladserne øjeblikkeligt dropper brandskum, der indeholder PFAS.

Kæmper for ændring i EU

Mens Danmark her og nu går enegang i spørgsmålet om brug af PFAS-stoffer, så arbejder EU også på at forbyde stofferne.

Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, er ved at behandle et forslag om at forbyde PFAS i brandslukningsskum i hele EU. EU-forbuddet vil også omfatte brandøvelsespladser.

Samtidig arbejdes der på helt at forbyde PFAS-stoffer. 

Magnus Heunicke
Læs også
Naturstyrelsen har fundet for høje PFAS-værdier i 60 ud af 67 prøver
Magnus Heunicke
Læs også
Naturstyrelsen har fundet for høje PFAS-værdier i 60 ud af 67 prøver

Magnus Heunicke understreger dog, at det er en omfattende og kompleks opgave, som vil tage tid.

For nylig indsendte Danmark, Tyskland, Nederlandene, Norge og Sverige et udkast til et generelt EU-forbud mod PFAS-stoffer til EU's Kemikalieagentur. Forbuddet skal forebygge forureningen fra PFAS-stoffer i vores samfund, miljø og natur.

EU-forbuddet vil sandsynligvis først træde i kraft i 2024 med virkning 18 måneder efter. Det danske forbud vil træde i kraft ved 1. januar 2024.

Handlingsplan på vej

Forbuddet om at indføre et forbud mod PFAS i brandslukningsskum blev tirsdag eftermiddag præsenteret på et møde med Enhedslisten, Det Radikale Venstre og SF. 

Magnus Heunicke havde dog ikke andre initiativer med til mødet, lød det.

Regeringen vil dog senere i år præsentere en egentlig handleplan, der skal fremlægge initiativer til at afværge, inddæmme og oprense PFAS-forureninger.


Nyhedsoverblik