Politi bruger elektroniske tricks for at skærpe kampen mod indbrudstyve

En gruppe hos Midt- og Vestsjællands Politi har sat strøm til opklaringen af indbrud i politikredsen. 

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det er blevet mere besværligt at være indbrudstyv i Midt- og Vestsjællands Politikreds. 

En særlig gruppe med fokus på at opklare indbrud har nemlig taget en serie elektroniske metoder i brug for at opklare indbrud i kredsen. 

- Vi gør rigtig meget ud af at organisere og screene arbejdet. På den måde finder vi mønstre i indbruddene, hvilket hjælper os med at opklare dem, siger Bjørke Kierkegaard, der leder efterforskningsafdelingen i Ringsted. 

Gruppen arbejder målrettet med at opklare indbrud – og en række nye, elektroniske hjælpemidler er nu tilføjet værktøjskassen for efterforskerne, der med base i Ringsted arbejder i alle ti kommuner i politikredsen. 

- Vi gør en række ting. En af de vigtige ting er, at vi screener alle anmeldelser om indbrud for at finde mønstre eller serier. De åbenlyse mønstre er for eksempel, hvis der pludselig er mange indbrud i et område, eller den samme bil ses ved mange indbrudssteder - men mere skjult kan det være sammenfald i metoder eller de stjålne genstande. Disse mønstre afslører vores arbejde, fortæller Bjørke Kierkegaard. 

Samtidig har politiet kraftigt intensiveret jagten på tyvekoster, der efterfølgende sælges som hælervarer.  

- Vi screener dels auktionshuse og lignende steder, hvor der sælges brugte ting – og så holder vi nøje øje med de sociale medier, hvor salg af hælervarer de seneste år har spillet en stadig større rolle, oplyser han. 

Færre indbrud

Bjørke Kierkegaard siger, at indsatsen har fået den samlede indbrudskriminalitet i politikredsen til at falde det seneste års tid. Selvom tallene ikke er prangende, er nedgangen tydelig, siger han. 

Det sker blandt andet, fordi de mest aktive indbrudstyve også er dem, der er mest udsatte overfor den digitale indsats. 

quote Der er mange, der siger, at de kriminelle er blevet stadig mere professionelle. Og det er de måske også til en vis grænse. Men der bruges fortsat fingeraftryk som bevis i omkring halvdelen af vores sager

Bjørke Kierkegaard, leder af efterforskningsafdelingen i Ringsted, Midt- og Vestsjællands Politi

Et eksempel på dette så man i Odsherred, hvor der i eftersommeren i år var dobbelt så mange indbrud som normalt. I årets tredje kvartal var der således hele 42 indbrud i kommunen, dobbelt så mange som året før. Herefter blev én særdeles aktiv indbrudstyv anholdt, og i den efterfølgende måned var der kun ét indbrud i kommunen.  

- Vi kan ikke sige, at den ene mand stod bag alle indbrud. Men der virker til at være en påfaldende sammenhæng mellem anholdelsen og det pludselige fald i antallet af indbrud i kommunen, siger han. 

Bjørke Kierkegaard understreger, at der ikke er tale om en revolution i efterforskningen, men nærmere en langsom udvikling af gruppens arbejde. 

- Gruppen har eksisteret længe, fordi vi vil prioritere den her meget borgernære prioritet. Men vi tilpasser løbende vores arbejde - også i samarbejde med de øvrige politikredse. I samarbejdet med de øvrige politikredse fanger vi også de tyve, der går på tværs af de administrative grænser, som en politikreds grænser jo er, siger han. 

Kloge kriminelle 

Og over stor omhyggelighed i arbejdet med at sikre spor ved indbrud og efterfølgende analysere data, så spiller både fingeraftryk og DNA-spor også en stor rolle i efterforskningen af indbruddene. 

- Der er mange, der siger, at de kriminelle er blevet stadig mere professionelle. Og det er de måske også til en vis grænse. Men der bruges fortsat eksempelvis fingeraftryk som bevis i omkring halvdelen af vores sager, og rigtig mange sager opklares i tæt samarbejde med vores lokale politifolk i området, der jo arbejder med at forebygge kriminalitet, siger Bjørke Kierkegaard. 

- De kender folk og kender området. Derfor giver det også rigtig god mening, at vi arbejder sammen. 

quote I vores nabolande gør borgerne langt mere for at sikre deres hjem og deres værdier. Der har vi stadig meget at lære i Danmark

Bjørke Kierkegaard, leder af efterforskningsafdelingen i Ringsted, Midt- og Vestsjællands Politi

Han peger samtidig på, at erfaringen hos efterforskerne sandsynligvis spiller en endnu større rolle end det elektroniske i opklaringen af indbruddene. 

- De elektroniske værktøjer hjælper os med at komme på sporet af indbrudstyvene, men det er fortsat efterforskernes næse for spor og deres erfaring, der sikrer anholdelserne, siger han.  

Sikre dit hjem 

Selvom flere indbrud opklares i Danmark end bare for få år siden, så er vi fortsat et land, hvor der begås mange indbrud sammenlignet med vores nabolande. 

- I vores nabolande gør borgerne langt mere for at sikre deres hjem og deres værdier. Der har vi stadig meget at lære i Danmark. Dels sikrer de deres hjem bedre rent fysisk i form af bedre låse og vinduer – og de samarbejder med naboerne om at holde eventuelle tyve ude. Her opfordrer vi jo også alle til at gå med i eksempelvis Nabohjælp, siger Bjørke Kierkegaard. 

Samtidig har han en stor opfordring til borgerne. 

- Har du noteret dig serienumrene på dine dyre ejendele? Eksempelvis på dit TV? Vi oplever rigtig tit, at serienumrene ikke er skrevet ned, og det er faktisk noget, der hæmmer vores efterforskning. Når vi finder en rede med formodede tyvekoster, så kan vi ikke få straffet indbrudstyven for det enkelte indbrud, hvis vi ikke med sikkerhed kan sige, at det er et fjernsyn, der blev stjålet fra den og den adresse. Det havde vi kunnet, hvis serienummeret var skrevet ned, siger han.